Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Aigars Greitāns, Aigars.Greitans@latvenergo.lv, 28270; 67728270; 29431215

Identifikācijas Nr.: IPN-108

Paredzamā līguma priekšmets: Rīgas HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņa

Iepirkuma izsludināšanas datums: 22.11.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.12.2022 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.