Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Sandra Veldre, Sandra.Veldre@latvenergo.lv, 28036; 67728036; 27892895

Identifikācijas Nr.: IPN-96

Paredzamā līguma priekšmets: TEC-2 otrā energobloka dabas gāzes kompresora 51EKD20AN001 izejas cauruļvada pārbūve

Iepirkuma izsludināšanas datums: 08.11.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.12.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.