Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Mārtiņš Leimanis,Martins.Leimanis@latvenergo.lv,67728056

Identifikācijas Nr.: IPR-64333

Paredzamā līguma priekšmets: Pļaviņu HES drenāžas sūknētavas transformatoru TN16 un TN17 nomaiņa

Iepirkuma izsludināšanas datums: 08.09.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.09.2020 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var saņemt, nosūtot nolikuma pieprasījumu uz e-pasta adresi: Martins.Leimanis@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Vietas apskate paredzēta 2020.gada 17.septembrī plkst.10.00. (pieteikšanās kārtība noteikta nolikumā).