Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Edgars Miezītis,Edgars.Miezitis@latvenergo.lv,67728064

Identifikācijas Nr.: IPR-64819

Paredzamā līguma priekšmets: Ķeguma HES automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pārbūve

Iepirkuma izsludināšanas datums: 03.11.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.12.2020 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var saņemt, nosūtot e-pastu ar nolikuma pieprasījumu uz e-pasta adresi: Edgars.Miezitis@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Vietas apskate paredzēta 2020.gada 11.novembrī plkst.9:00. (pieteikšanās kārtība noteikta nolikumā). VIetas apskate var tikt organizēta grupās ievērojot Covid-19 izplatības mazināšanai valstī noteiktos ierobežojumus. Vietas apskate tiek atcelta! Pārceltās vietas apskates datums un laiks (ja vietas apskate notiks) tiks precizēts un publicēts līdz 16.11.2020. Informējam, ka vietas apskate notiks 19.novembrī plkst. 9:00 un plkst. 14:00. Visi pretendenti, kas bija pieteikušies uz vietas apskati, kas nenotika, tiks informēti kurā laikā jāierodas. Ierodoties uz objekta apskati katram Pretendenta pārstāvim jābūt nodrošinātam ar aizsargķiveri un aizsargmasku un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID karte)). Ja Pretendenta pārstāvim nebūs aizsargķiveres un sejas maskas, viņš netiks ielaists objektā.