Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Aigars Greitāns,Aigars.Greitans@latvenergo.lv,67728270

Identifikācijas Nr.: IPR-65030

Paredzamā līguma priekšmets: Ķeguma HES transformatoru TN2, TN3 nomaiņa

Iepirkuma izsludināšanas datums: 17.01.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.02.2021 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Piedāvājumu jāiesniedz elektroniski EIS (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā. Iepirkuma dokumentācija pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/50182

IPR-65030_nolikums.pdf
IPR-65030_skaidrojuma_3_pielikums_1.pdf
IPR-65030_skaidrojuma_4_pielikums_1.pdf
IPR-65030_skaidrojums_1.pdf
IPR-65030_skaidrojums_2.pdf
IPR-65030_skaidrojums_3.pdf
IPR-65030_skaidrojums_4.pdf
IPR-65030_skaidrojums_5.pdf
IPR-65030_skaidrojums_6.pdf
IPR-65030_skaidrojums_7.pdf
IPR-65030_skaidrojums_8.pdf