Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Zane Skulte,Zane.Skulte@latvenergo.lv,67728254

Identifikācijas Nr.: IPR-65558

Paredzamā līguma priekšmets: Koksnes konservanta iegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 26.03.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.04.2021 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: www.eis.gov.lv, iub.gov.lv

IPR-65558_nolikums.pdf