Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Ivonna Iļjenko,Ivonna.Iljenko@latvenergo.lv,67728063

Identifikācijas Nr.: IPR-66106

Paredzamā līguma priekšmets: Operatīvo apzīmējumu iegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 21.06.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.07.2021 15:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var saņemt, atsūtot rakstisku pieprasījumu uz epasta adresi: ivonna.iljenko@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, e-pasta adrese un tālruņa numurs.