Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Aigars Greitāns,Aigars.Greitans@latvenergo.lv,67728270

Identifikācijas Nr.: IPR-66161

Paredzamā līguma priekšmets: Rīgas HES kompresoru VSK 1,2,3 nomaiņa un papildu VSK4 uzstādīšana

Iepirkuma izsludināšanas datums: 04.06.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.07.2021 15:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Nolikums ir publiski pieejami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja profilā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1419), Elektroniskās iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/57234). Vietas apskate paredzēta 2021.gada 16.jūnijā plkst.10.00 Rīgas HES, Doles sala, Salaspils (pieteikšanās kārtība noteikta nolikumā). Pēc potenciālo kandidātu lūguma, kuri nepiedalījās iepriekšējās vietas apskatēs, Pasūtītājs organizē papildus vietas apskati, kura notiks 2021.gada 1.jūlijā plkst.10.00 Rīgas HES, Doles sala, Salaspils (pieteikšanās kārtība atbilstoši nolikumā noteiktajam).

IPR-66161_nolikums.pdf
IPR-66161_skaidrojums_1.pdf