Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Aigars Greitāns,Aigars.Greitans@latvenergo.lv,67728270

Identifikācijas Nr.: IPR-67156

Paredzamā līguma priekšmets: Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas atjaunošana

Iepirkuma izsludināšanas datums: 15.11.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.12.2021 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Iepirkuma nolikums elektroniskā formā (tai skaitā, tehniskās specifikācijas pielikumi un līguma projekts) ir pieejams Elektronisko Iepirkumu Sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/65101 Vietas apskate paredzēta 2021.gada 2.decembrī Ķeguma HES plkst. 13:00 (pieteikšanās kārtība noteikta iepirkuma procedūras nolikumā).

IPR-67156_nolikums.pdf
IPR-67156_skaidrojuma_1_pielikums_1.xls
IPR-67156_skaidrojums_1.pdf