Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Ivars Runkovskis,Ivars.Runkovskis@latvenergo.lv,+371 67728267; +371 29299401

Identifikācijas Nr.: IPR-67181

Paredzamā līguma priekšmets: Elektrisko transporta līdzekļu ātro uzlādes iekārtu pirkums un piegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 10.12.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.01.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Iepirkuma nolikums elektroniskā formā ir pieejams Elektronisko Iepirkumu Sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/66655

IPR-67181_nolikums.pdf
IPR-67181_skaidrojumi_1.pdf
IPR-67181_skaidrojumi_2.pdf