Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Edgars Miezītis,Edgars.Miezitis@latvenergo.lv,67728064

Identifikācijas Nr.: IPR-68537

Paredzamā līguma priekšmets: Sadales transformatoru iegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 27.10.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.12.2022 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Iepirkuma nolikums elektroniskā formā ir pieejams Elektronisko Iepirkumu Sistēmā www.eis.gov.lv

IPR-68537_nolikums.pdf