Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Ivonna Iļjenko,Ivonna.Iljenko@latvenergo.lv,+371 67728063

Identifikācijas Nr.: IPR-68632

Paredzamā līguma priekšmets: Sekundārās slēgiekārtas un dzēšspoles komplekta piegāde apakšstacijas Nr.167 "Valdemārpils" 20kV pārbūvei

Iepirkuma izsludināšanas datums: 13.10.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.12.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Iepirkuma nolikums elektroniskā formā ir pieejams Elektronisko Iepirkumu Sistēmā www.eis.gov.lv