Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Egita Dzalbe,egita.dzalbe@latvenergo.lv,33356; 63090356; 26412895 iepirkumi_st@latvenergo.lv

Identifikācijas Nr.: IDN-6955/20

Paredzamā līguma priekšmets: "TP-6119 "Bērzaine"', Bērzes pag., Dobeles nov.", IO-130581

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 26.11.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.12.2020 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma