Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Egita Dzalbe,egita.dzalbe@latvenergo.lv,33356; 63090356; 26412895 iepirkumi_st@latvenergo.lv

Identifikācijas Nr.: IDN-6955/20

Paredzamā līguma priekšmets: "TP-7512 "Abragciems" Z3 0,4kV EPL pārbūve, Engures pag., Engures novads", IO-131964

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 26.11.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.12.2020 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma