Komentārs par elektroenerģijas cenu 1.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā visā Nord Pool reģionā vidējā elektroenerģijas cena palielinājās. Vislielākais pieaugums bija Lietuvas tirdzniecības apgabalā, kur nedēļas vidējā cena pieauga par 36% līdz 53,69 EUR/MWh. Latvijā un Igaunijā vidējā elektroenerģijas cena bija 53,38 EUR/MWh, un, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, tā pieauga par 35%. Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena pieauga vairāk nekā divas reizes no 24,50 EUR/MWh līdz 50,02 EUR/MWh. 

Elektroenerģijas cenas palielināšanos galvenokārt ietekmēja pieprasījuma kāpums ne tikai Nord Pool reģionā, bet visā Centrāleiropā. Nord Pool reģionā patēriņš pieauga par 14%, un to ietekmēja aukstāki laikapstākļi un zemi nokrišņu apjomi, kā arī zema vēja staciju izstrāde. Augstais pieprasījums veicināja intensīvu hidroelektrostaciju darbību, un tādēļ Ziemeļvalstīs samazinājās ūdens rezervuāru aizpildījums. Arī Baltijā cenu pieaugumu ietekmēja pieprasījuma pieaugums, augstākas cenas kaimiņvalstīs, kā arī zemākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 apgabala un Somijas, savukārt no Krievijas - augstākas. 

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš bija augstāks – 10 158 GWh, arī izstrādes apjomi pieauga līdz 10 298 GWh.

Aizvadītājā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 12% līdz 587 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 14% līdz 187 GWh, Latvijā pieauga par 11% līdz 148 GWh, bet Lietuvā patēriņš pieauga līdz 252 GWh, un tas ir par 10% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. 

Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 45% līdz 318 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 92% - iepriekšējā nedēļā saražotas 137 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 44% līdz 108 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 73 GWh jeb bez izmaiņām pret iepriekšējo nedēļu.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 93%, Igaunijā 58%, bet Lietuvā 29%. Baltijas valstīs aizvadītajā tika saražoti 54% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.