Komentārs par elektroenerģijas cenu 23.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cena pieauga visos Baltijas tirdzniecības apgabalos. Visaugstākā tā bija Lietuvā – 72,01 EUR/MWh, kāpjot par 8%. Latvijā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena pieauga par 15% un bija 71,78 EUR/MWh, savukārt Igaunijā 71,26 EUR/MWh, tas ir kāpums par 16%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Savukārt Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena samazinājās par 10% līdz 43,27 EUR/MWh.

Nord Pool sistēmas cenas samazinājumu galvenokārt sekmēja vēja staciju izstrāde reģionā, kas palielinājās par 53%. Nord Pool reģionā siltāki laikapstākļi vecināja elektroenerģijas patēriņa samazinājumu par 13%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Kaut arī palielinājās vēja stacijās saražotais elektroenerģijas apjoms, Baltijā kopumā atjaunīgo energoresursu izstrāde aizvadītajā nedēļā samazinājās. Tāpēc elektroenerģijas cenas kāpumu galvenokārt veicināja pieaugošās izejvielu cenas, par 25% mazākas enerģijas plūsmas no Somijas tirdzniecības apgabala, par 10% mazākas no Krievijas, savukārt par 34% lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 apgabala.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš kritās līdz 5 792 GWh, arī izstrādes apjomi samazinājās, un tika saražotas 6 694 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī, un kopā tika patērētas 474 GWh. Latvijā patēriņš bija par 1% mazāks un tika patērētas 127 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 3%, un kopā tika patērētas 128 GWh, savukārt Lietuvā patēriņš pieauga par 2% līdz 219 GWh.

 Elektroenerģijas izstrāde Baltijā pieauga par 1% un bija 247 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 19% mazāka, iepriekšējā nedēļā tika saražota 81 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 1% līdz 84 GWh, savukārt Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija lielāka par 33% jeb 82 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 64%, Igaunijā 65%, bet Lietuvā 38%. Baltijas valstīs tika saražoti 52% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.