Komentārs par elektroenerģijas cenu 26.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā vidējās elektroenerģijas cenas pieauga visos Nord Pool tirdzniecības apgabalos. Latvijā vidējā elektroenerģijas cena palielinājās par 6% un bija 90,56 EUR/MWh, arī Lietuvā elektroenerģijas cena palielinājās par 6% un vienoti ar Latviju bija 90,56 EUR/MWh. Savukārt Igaunijā cena bija 88,03 EUR/MWh, kas kāpa par 16%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena pieauga par 23% līdz 51,99 EUR/MWh.

Pagājušajā nedēļā Nord Pool sistēmas cenas kāpumu galvenokārt sekmēja dabasgāzes, ogļu un emisiju kvotu cenu pieaugums, kā arī zema atjaunīgās elektroenerģijas izstrāde. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, vēja staciju izstrāde reģionā pieauga tikai par 4%. Baltijā elektroenerģijas cenas kāpumu veicināja augstākas cenas kaimiņvalstīs, kā arī zema atjaunīgo energoresursu izstrāde, kas nozīmē lielāku izejvielu cenu ietekmi uz elektroenerģijas cenām. Augstākas elektroenerģijas cenas Latvijā un Lietuvā sekmēja arī par 25% mazākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, kur, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, cena kāpa par 6% līdz 88,84 EUR/MWh. Savukārt zemāku Igaunijas cenu veicināja arī par 10% mazākas enerģijas plūsmas no Somijas, kur, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, cena kāpa par 48% līdz 74,93 EUR/MWh. Tajā pašā laikā enerģijas plūsmas no Krievijas bija par 82% lielākas.

Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars no kopējās uzstādītās bija 85%.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš nedaudz pieauga līdz 6 628 GWh, arī izstrādes apjomi pieauga, un tika saražotas 6 958 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 3%, un kopā tika patērētas 469 GWh. Latvijā patēriņš bija par 7% lielāks, un tika patērētas 130 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 5%, un kopā tika patērētas 120 GWh. Savukārt Lietuvā patēriņš samazinājās par 1% un bija 219 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 3% un bija 251 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 16%, un iepriekšējā nedēļā tika saražota 81 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 10% līdz 95 GWh. Savukārt Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 13% mazāka, un tika saražotas 75 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 62%, Igaunijā 79%, bet Lietuvā 34%. Baltijas valstīs tika saražoti 53% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.