Komentārs par elektroenerģijas cenu 27. nedēļā


Nedēļas vidējā elektroenerģijas cena Latvijā un Lietuvā palika iepriekšējās nedēļas līmenī un vienoti bija 90,25 EUR/MWh. Savukārt Igaunijā cena bija 83,88 EUR/MWh, kas samazinājās par 5 %, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Elektroenerģijas cenu atšķirības Baltijas valstīs noteica jaudu plūsmas  - Lietuvā un Latvijā elektroenerģijas cenu ietekmēja par 67% lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, savukārt Igaunijā elektroenerģijas cenu ietekmēja par 3% mazākas jaudas plūsmas no Somijas. Tajā pašā laikā, enerģijas plūsmas no Krievijas palika iepriekšējās nedēļas līmenī. Baltijas valstīs elektroenerģijas cenu ietekmēja arī ģenerācijas samazinājums un zema atjaunīgo energoresursu izstrāde.

Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena pieauga par 9 % līdz 56,58 EUR/MWh.  Šo kāpumu galvenokārt noteica augsts cenu līmenis energoproduktu tirgos, kā arī sausi laikapstākļi, kuru rezultātā Ziemeļvalstīs ievērojami samazinājās ūdens pietece un hidro rezervuāru aizpildījuma līmenis. Lai arī vēja enerģijas izstrāde reģionā aizvadītajā nedēļā pieauga par 38%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, tā joprojām saglabājas zemā līmenī. 

Tāpat turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars bija mazāks nekā nedēļu iepriekš un veidoja 76% no kopējās uzstādītās jaudas.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā elektroenerģijas patēriņš samazinājās līdz 6 280 GWh,  savukārt izstrādes apjomi palika iepriekšējās nedēļas līmenī un tika saražotas  6 943 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 3 % un kopā tika patērētas 485 GWh. Latvijā patēriņš bija par 3 % lielāks un tika patērētas 135 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 7 %  un kopā tika patērētas 129 GWh. Lietuvā patēriņš pieauga tikai par 1 % un bija 221 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 8 % un bija 232 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde kritās par 20 % un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 65 GWh. Savukārt Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 9 % līdz 103 GWh. Toties, Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 15 % mazāka un tika saražotas 64 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 48 %, Igaunijā bija 80 %, bet Lietuvā 29 %. Baltijas valstīs tika saražots 48 % no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.