Komentārs par elektroenerģijas cenu 35.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā gan Nord Pool sistēmas cena, gan arī Baltijas valstu elektroenerģijas cena  turpināja pieaugt. Svarīga loma elektroenerģijas cenas pieaugumā bija laikapstākļiem.  Aizvadītajā nedēļā vēja staciju izstrāde samazinājās par 12% un, samazinoties nokrišņu daudzumam Ziemeļvalstīs, pasliktinājās arī hidroloģiskie rādītāji. Šie faktori kopā ar rekordaugstām oglekļa emisiju kvotu un izejvielu cenām, kā arī augstām elektroenerģijas cenām Vācijā ir veicinājuši nedēļas sistēmas cenas pieaugumu.

Pagājušajā nedēļā Nord Pool sistēmas cena kāpa par 9% līdz 77,88 EUR/MWh. Vidējās elektroenerģijas cenas palielinājās visos Baltijas tirdzniecības apgabalos, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Lietuvā cena pieauga par 13% un bija 107,97 EUR/MWh. Latvijā un Igaunijā elektroenerģijas cena vienoti bija 107,31 EUR/MWh, un tas ir kāpums par 12%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Baltijā elektroenerģijas cenas kāpumu galvenokārt veicināja elektroenerģijas cenu pieaugums Ziemeļvalstīs. Enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala samazinājās par 66%, no Krievijas tās bija par 25% mazākas, bet enerģijas plūsmas no Somijas pieauga par 2%. Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars veidoja 70% no kopējās uzstādītās jaudas.

Salīdzinot ar pagājušo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī, un tika patērēta 6 861 GWh, savukārt izstrādes apjomi nedaudz samazinājās, un tika saražotas 6 754 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 1%, un kopā tika patērētas 493 GWh. Latvijā patēriņš samazinājās par 1% līdz 129 GWh. Igaunijā patēriņš bija par 2% mazāks, un kopā tika patērētas 145 GWh. Lietuvā patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī un bija 219 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 32% un bija 244 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 3%, un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 37 GWh. Savukārt Igaunijā ražošanas apjomi palielinājās par 33% un bija 121 GWh.  Lietuvā elektroenerģijas izstrāde kāpa par 55%, un tika saražotas 86 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā nemainījās un bija 29%, Igaunijā pieauga līdz 83%, bet Lietuvā palielinājās līdz 39%. Baltijas valstīs tika saražoti 49% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.