Komentārs par elektroenerģijas cenu 46.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs vidējās elektroenerģijas cenas palielinājās. Latvijā un Igaunijā vidējās cenas pieauga par 28% līdz 46,71 EUR/MWh. Savukārt Lietuvas tirdzniecības apgabalā elektroenerģijas cena tāpat pieauga par 28% līdz 46,74 EUR/MWh. Nord Pool vidējā sistēmas cena pieauga no 4,63 EUR/MWh līdz 6,61 EUR/MWh. 

Iepriekšējā nedēļā Nord Pool elektroenerģijas cenu līmeni turpināja ietekmēt augsts ūdens rezervuāru līmenis Ziemeļvalstīs. Tajā pašā laikā bija augstāks pieprasījums, un vēja staciju izstrāde samazinājās par 44%. Cenu pieaugumu reģionā ietekmēja arī starpsavienojumu ierobežojumi no Norvēģijas uz Zviedriju, kā arī zemāka atomelektrostaciju izstrāde Zviedrijā. Baltijas valstīs elektroenerģijas cenas ietekmēja augstākas cenas kaimiņvalstīs. 

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš pieauga līdz 8 313 GWh, un izstrādes apjomi pieauga līdz 8 414 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 4% līdz 554 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Igaunijā patēriņš pieauga par 7% līdz 167 GWh. Latvijā patēriņš pieauga par 3% līdz 143 GWh, bet Lietuvā patēriņš pieauga par 2% līdz 244 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde palielinājās par 21% līdz 320 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 11%, un tika saražotas 106 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 38% līdz 117 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 15% līdz 97 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 74%, Igaunijā 70%, un Lietuvā 40%, bet Baltijas valstīs kopumā tika saražoti 58% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.