Tev uzticēsim:

 • novērtēt darba vides riskus;
 • organizēt un uzraudzīt darbinieku obligātās veselības pārbaudes;
 • izstrādāt darba aizsardzības normatīvos dokumentus;
 • piedalīties iepirkumu procedūrās darba aizsardzības jomā;
 • veikt nelaimes gadījumu un negadījumu, arodsaslimšanas un darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības uzskaiti un analīzi;
 • veikt darbuzņēmēju instruktāžu un uzraudzību un darbinieku apmācību darba aizsardzības jomā.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzības jomā, kuru apgūst 1. vai 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās;
 • vismaz 1 gada pieredze darba aizsardzībā vai ar darba aizsardzību saistītā jomā;
 • zināšanas par darba tiesību un darba aizsardzības normatīvajiem aktiem;
 • izpratne par tehniskiem un tehnoloģiskiem procesiem enerģētikā, par ražošanas iespējamiem darba vides riskiem un to samazināšanas paņēmieniem;
 • prasme darbā ar biroja programmām (MS Office, Excel);
 • valsts valodas zināšanas – C1;
 • angļu valodas zināšanas – B1;
 • vēlamās krievu valodas zināšanas – B1;
 • prasme apkopot, sistematizēt un analizēt informāciju, sagatavot un noformēt dokumentāciju;
 • spēja mērķtiecīgi sadarboties un ātri reaģēt kritiskās situācijās;
 • prasme plānot savu darbu, nodrošināt darba kvalitāti, radīt inovācijas un uzņemties atbildību par gala rezultātu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • Mēneša amatalgu no 1600 līdz 1700 EUR bruto
 • Prēmiju atbilstoši Tavam sniegumam
 • 5 % iemaksas pensiju fondā

Tu iegūsi:

 • Daudzpusīgas profesionālās iemaņas un plašu pieredzi darba aizsardzībā
 • Veselības apdrošināšanu
 • Papildu brīvdienas
 • Atbalstu dažādos dzīves gadījumos
 • Iespēju strādāt arī attālināti

Darba vieta:

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga

vakance

Motivācijas vēstuli un CV gaidīsim līdz 03.03.2021 sadaļā "Pieteikties!". Aicinām pieteikumā neiekļaut sensitīva rakstura informāciju. Datus uzglabāsim 6 mēnešus pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pec konkursa pietiekšanās beigu termiņa.

AS “Latvenergo” ir pieredzes bagātākais elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības uzņēmums Baltijas valstīs, kas gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs ir pārstāvēts ar tirdzniecības zīmolu “Elektrum”.
Pretendentu personas datu apstrādes principi