Tev uzticēsim:

 • kontrolēt TEC siltumenerģētisko un siltumtehnisko iekārtu darbības atbilstību tehnoloģisko instrukciju un normatīvo dokumentu prasībām, analizēt iekārtu tehnisko stāvokli un sniegt priekšlikumus iekārtu ekspluatācijas un atjaunošanas jomā;
 • izstrādāt TEC siltumtehnisko iekārtu tehniskos risinājumus un rasējumus, tehnoloģiskos un siltummehānikas skiču projektus;
 • veikt tehniskos aprēķinus TEC pamatiekārtu un palīgiekārtu tehniskā stāvokļa novērtēšanai, sagatavot tehniskās atskaites;
 • piedalīties TEC siltumenerģētisko un siltumtehnisko iekārtu ikgadējā apsekošanā, pārbaudīt remontdarbu veikšanas pamatojuma dokumentus, veikt tehniskās dokumentācijas ekspertīzi un pārbaudīt pabeigto remontu tehniskās atskaites;
 • veikt TEC siltumenerģētisko un siltumtehnisko iekārtu tehniskos mērījumus un sagatavot atskaites.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība / maģistra grāds siltumenerģētikas, siltumtehnikas jomā;
 • pieredze siltumenerģētisko un siltumtehnisko iekārtu apkalpošanā;
 • prasmes darbā ar datoru lietotāja līmenī (MS Office, AutoCad);
 • valsts valodas zināšanas – C1;
 • angļu valodas zināšanas – B1 (papildus vēlamas vācu un krievu valodas zināšanas – A2);
 • precizitāte, prasme apkopot un analizēt tehnisko informāciju;
 • prasme efektīvi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu;
 • iniciatīva, spēja savlaicīgi saskata problēmas vai riskus;
 • labas komunikācijas spējas un prasme mērķtiecīgi sadarboties.Mēs piedāvājam:

 • mēneša amatalgu no 1700 līdz 1800 EUR bruto;
 • prēmiju atbilstoši Tavam sniegumam;
 • 5% iemaksas pensiju fondā.

Tu iegūsi:

 • pieredzi un profesionālo rūdījumu
 • stabilitāti un uz ilgtermiņu vērstu sadarbību
 • darba devēja atbalstu dažādos dzīves gadījumos


Darba vieta:

Acone, Salaspils novads

vakance

Motivācijas vēstuli un CV gaidīsim līdz 07.03.2021 sadaļā "Pieteikties!". Aicinām pieteikumā neiekļaut sensitīva rakstura informāciju. Datus uzglabāsim 6 mēnešus pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pec konkursa pietiekšanās beigu termiņa.

AS “Latvenergo” ir pieredzes bagātākais elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības uzņēmums Baltijas valstīs, kas gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs ir pārstāvēts ar tirdzniecības zīmolu “Elektrum”.
Pretendentu personas datu apstrādes principi