Tev uzticēsim:

 • uzturēt tehnisko normatīvu elektronisko un fizisko datu bāzi;
 • piedalīties tehnisko normatīvu, standartu un normatīvo aktu izstrādes projektos;
 • organizēt izstrādāto normatīvo dokumentu projektu izskatīšanu un slēdzienu sagatavošanu;
 • piedalīties standartizācijas organizāciju un institūciju sanāksmēs, gatavot protokolus un atskaites.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • vismaz 2. līmeņa augstākā izglītība elektrozinībās, siltumenerģētikā, siltumtehnikā, vispārējā būvniecībā vai līdzīgā jomā;
 • prasme orientēties standartizācijas jautājumos, ar enerģētiku saistošos Latvijas Republikas tiesību aktos un Eiropas Savienības direktīvās;
 • zināšanas par energoietaišu ekspluatācijas principiem;
 • prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office, Sharepoint);
 • valsts valodas zināšanas - C1;
 • angļu valodas zināšanas – B2;
 • analītiskas prasmes kompleksu dokumentu apstrādē;
 • prasme plānot savu darbu, nodrošināt darba kvalitāti un uzņemties atbildību par padarīto;
 • labas komunikācijas spējas, spēja mērķtiecīgi sadarboties ar kolēģiem, veidot pozitīvu noskaņu un produktīvas attiecības.

Mēs piedāvājam:

 • mēneša pamatalgu no 1500 līdz 1700 EUR bruto
 • prēmiju atbilstoši Tavam sniegumam
 • 5 % iemaksas pensiju fondā

Tu iegūsi:

 • stabilu darbu lielā, mūsdienīgā uzņēmumā
 • iespēju strādāt attālināti
 • atsaucīgus un zinošus kolēģus
 • profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas iespējas
 • veselības apdrošināšanu, papildu brīvdienas
 • atbalstu dažādos dzīves gadījumos

Darba vieta:

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga

vakance

Motivācijas vēstuli un CV gaidīsim līdz 07.05.2021 sadaļā "Pieteikties!". Aicinām pieteikumā neiekļaut sensitīva rakstura informāciju. Datus uzglabāsim 6 mēnešus pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pec konkursa pietiekšanās beigu termiņa.

AS “Latvenergo” ir pieredzes bagātākais elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības uzņēmums Baltijas valstīs, kas gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs ir pārstāvēts ar tirdzniecības zīmolu “Elektrum”.
Pretendentu personas datu apstrādes principi