Tev uzticēsim:

Nodrošināt Rīgas HES Ražošanas iekārtu dienesta pārraudzībā esošo mehānisko iekārtu drošu un bezavārijas darbu:

 • novērtēt iekārtu tehnisko stāvokli, analizēt defektus, sagatavot tehniskos aktus, remontu apjomus, tehnoloģiskās kartes un piedalīties rekonstrukcijas (modernizācijas) projektu izstrādē;
 • veikt remontpersonāla izpildīto remontdarbu, rekonstrukcijas un pārbaužu tehnisko uzraudzību un pieņemšanu;
 • pielaist pie darba remontpersonālu un veikt kontroli darba procesā;
 • nodot iekārtas remontā, pieņemt tās pēc remonta un pārbaudēm un ieslēgt darbā, pārbaudīt un pieņemt iesniegto tehnisko izpilddokumentāciju;
 • piedalīties tehnoloģisko traucējumu izmeklēšanā, sastādīt tehnisko traucējumu izmeklēšanas aktus.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība/ maģistra grāds mehānikā, metālapstrādē, mašīnzinībās vai līdzīgā jomā;
 • vēlama iepriekšēja pieredze darbā ar mehāniskajām iekārtām;
 • datorprasmes lietotāja līmenī;
 • valsts valodas zināšanas - C līmeņa 1.pakāpe;
 • spēja efektīvi pielāgoties dažādām situācijām un strādāt nenoteiktības apstākļos;
 • prasme savlaicīgi saskatīt problēmas/riskus un aktīvi rīkoties to risināšanā vai novēršanā.

Mēs piedāvājam:

 • mēneša amatalgu no 1400 līdz 1800 EUR bruto;
 • ikmēneša iemaksas pensiju fondā 5 %

Tu iegūsi:

 • pieredzi un profesionālo rūdījumu
 • prēmiju atbilstoši darba sasniegumiem 
 • veselības apdrošināšanu, papildu brīvdienas, atbalstu dažādos dzīves gadījumos

Darba vieta:

Doles sala, Salaspils

vakance

Motivācijas vēstuli un CV gaidīsim līdz 30.06.2021 sadaļā "Pieteikties!". Aicinām pieteikumā neiekļaut sensitīva rakstura informāciju. Datus uzglabāsim 6 mēnešus pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pec konkursa pietiekšanās beigu termiņa.

AS “Latvenergo” ir pieredzes bagātākais elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības uzņēmums Baltijas valstīs, kas gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs ir pārstāvēts ar tirdzniecības zīmolu “Elektrum”.
Pretendentu personas datu apstrādes principi