Mēs nodrošinām elektroenerģijas savienojumu vairāk nekā vienam miljonam klientu pieslēgumu visā Latvijā. Ilgtermiņā rūpējamies par droša, vieda un efektīva elektrotīkla attīstību, lai nodrošinātu klientiem kvalitatīvu elektroapgādi un veicinātu sabiedrības labklājību, drošību un izaugsmi.

AS "Sadales tīkls" ir valsts lielākais sadales sistēmas operators un aptver aptuveni 99 % Latvijas teritorijas.
Visas AS "Sadales tīkls" akcijas pieder AS "Latvenergo". Vairāk informācijas AS "Sadales tīkls" mājaslapā: www.sadalestikls.lv.

Valdes locekļa/-les amata kandidātiem nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences:

Zināšanas un izpratne: 

 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību; 
 • izpratne par AS "Sadales tīkls" darbības jomu un regulācijas vidi; 
 • padziļinātas zināšanas par finanšu resursu pārvaldīšanu un risku vadību; 
 • vēlamas zināšanas piegāžu ķēžu vadībā; 
 • izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, biznesa ētiku; 
 • valsts valodas prasmes – brīvi pārvalda vai dzimtā valoda; C1 līmenī – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"; 
 • angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī. 

Izglītība un pieredze: 

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadības zinātnēs vai finansēs; 
 • vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā. 

Kompetences (saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai"): 

 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana; 
 • plānošana un organizēšana; 
 • lēmumu pieņemšana un atbildība; 
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu; 
 • pārmaiņu vadīšana. 

Īpašie noteikumi: 

 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām; 
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām; 
 • nevainojama reputācija.

Pietiekšanās

Atlases process sastāvēs no vairākām kārtām, ko veiks augsta līmeņa vadītāju atlases kompānija “Pedersen & Partners” un AS “Sadales tīkls” pārstāvji. Ieinteresētiem kandidātiem jāiesniedz izvērtēšanai motivēts pieteikums, CV latviešu valodā (CV forma sludinājuma pielikumā) un valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums (sludinājuma pielikumā), nosūtot to “Pedersen & Partners” konsultantei Lindai Gribustei uz epastu linda.gribuste@pedersenandpartners.com līdz 2020. gada 2.oktobrim.

Papildu informācija: 

linda.gribuste@pedersenandpartners.com, 

tel: 22066447.

Pieteikuma dokumenti

1. Curriculum Vitae (CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā Kandidāta CV_AS “Sadales tīkls” Valdes loceklis).

2. Valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājuma formu).


Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija “Pedersen & Partners” un AS "Sadales tīkls" (datu pārzinis). 

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz epastu linda.gribuste@pedersenandpartners.com (ja vēlaties, lai “Pedersen & Partners” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu personasdati@sadalestikls.lv (ja vēlaties, lai AS "Sadales tīkls" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).