"Dižāres", Grobiņas pag., Grobiņas nov.


Izsoles objekts –Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6460 004 0176, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6460 004 0171, 1712 m² platībā un vienas būves – pazemes noliktavas ar kadastra apzīmējumu 6460 004 0071 015, adrese: "Dižāres", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads. Latvenergo īpašumtiesības nostiprinātas Grobiņas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000584814.

Izsoles sākuma cena -   1040 EUR (viens tūkstotis četrdesmit euro).

Nodrošinājuma maksa - 104 EUR (viens simts četri euro).

Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).

Izsoles solis – 100 EUR (viens simts euro).

Izsoles sākuma cena:

1'040.00€

Izsoles informācija:

Izsoles sākums – 2020.gada 21.jūlijā plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 10.augusta plkst.23:59.
Izsoles noslēgums – 2020.gada 20.augustā plkst.13:00.

Kontakti:

Kontaktinformācija par Objekta apskati un dokumentāciju: tālr. 67728748; 25678167.Mājaslapā latvenergo.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apliecināt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk