Dzirnavu iela 7B, Gulbene


Izsoles objekts –Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 50010060295, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50010060290, 2493 m² platībā un administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 50010060224020 1359.4 m² platībā, adrese – Dzirnavu ielā 7B, Gulbenē, Gulbenes novadā. Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000584883

Piebraucamais ceļš, kas atrodas uz izsolāmās zemes vienības, nodrošina piekļuvi Izsoles objektam, kā arī blakus esošajam Latvenergo sakaru tornim -  nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 50010060224, adrese: Dzirnavu iela 7, Gulbene, Gulbenes novads, kas reģistrēts Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000487507. Izsoles uzvarētājs vienlaicīgi ar Izsoles objekta pirkuma līgumu slēdz līgumu par piebraucamā ceļa servitūta nodibināšanu par labu blakus esošajam Latvenergo īpašumam  ar kadastra numuru 50010060224, adrese: Dzirnavu iela 7, Gulbene, Gulbenes novads.

Izsoles sākuma cena -   71900 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro).

Izsoles sākums – 2020.gada 19.jūnijs plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 9.jūlijam plkst.23:59, izsoles noslēgums – 2020.gada 20.jūlijā plkst.13:00.

Kontaktinformācija par Objekta apskati un dokumentāciju: tālr. 67728801; 28626308.

Cena:

109'900.00€

Izsoles informācija:

Izsoles sākuma cena -   71900 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro).

Nodrošinājuma maksa - 7190 EUR (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit euro).

Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).

Izsoles solis – 1000 EUR (viens tūkstotis euro).

 Mājaslapā latvenergo.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apliecināt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk