Emīlijas iela 14, Jūrmala


Izsoles objekts –Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli tiks pārdoti: ēku/būvju īpašums ar kadastra numuru 13005086405, kas sastāv no zemesgrāmatā ierakstītām būvēm: administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000086418001, garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000086418002, darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000086418003, noliktava ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000086418007, sarga mājas ar kadastra apzīmējumu 13000086418013, nojumes ar kadastra apzīmējumu 13000086418014, nojumes ar kadastra apzīmējumu 13000086418015, nojumes ar kadastra apzīmējumu 13000086418016. Īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7274. Kā arī zemes īpašuma ar kadastra numuru 13000086418 3/100 domājamās daļas. Īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3248. Abu īpašumu adrese - Emīlijas iela 14, Jūrmala.

Izsoles sākuma cena -  142200EUR (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi simti euro).

Nodrošinājuma maksa - 14220EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti euro).

Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).

Izsoles solis – 5000 EUR (pieci tūkstoši euro).

Izsoles sākuma cena:

142'200.00€

Izsoles informācija:

Izsoles sākums – 2020.gada 20.novembrī plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 10.decembrim plkst.23:59, izsoles noslēgums – 2020.gada 21.decembrim plkst.13:00.

Kontakti:

Kontaktinformācija par objekta apskati un dokumentāciju: tālr. 67728801; 28626308.