Jelgavas iela 20A, Ilūkste


Izsoles objekts –Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4407 502 0051, kas sastāv no administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0181 001 (kopējā platība 491 m²), adrese – Jelgavas iela 20A, Ilūkste, Ilūkstes novads. Īpašuma tiesības nostiprinātas Ilūkstes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000591293.

Būvju īpašums atrodas uz privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0181, adrese Brīvības iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads un juridiskai personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0156, adrese Jelgavas iela 22A, Ilūkste, Ilūkstes novads. Minētās zemes vienības neietilpst Izsoles objekta sastāvā. Zemes īpašniekiem ir Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības.

Izsoles sākuma cena -   20 350 EUR (divdesmit tūkstoši trīs simti piecdesmit euro).
Nodrošinājuma maksa - 2035 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit pieci euro).
Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).
Izsoles solis – 500 EUR (pieci simti euro).

Izsoles sākuma cena:

20'350.00€

Izsoles informācija:

Izsoles sākums – 2020.gada 16.jūlijs plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 5.augusta plkst.23:59. 
Izsoles noslēgums – 2020.gada 17.augustā plkst.13:00.Kontakti:

Kontaktinformācija par Objekta apskati un dokumentāciju: tālr. 67728748; 25678167.Mājaslapā latvenergo.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apliecināt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk