Krustpils iela 15, Rīga


Administratīvajā ēkā Krustpils ielā 15, Rīgā tiek iznomātas birojs  275.2m² platībā. 

Nomas maksa 4,00 euro/m². Papildus nomas maksai jāmaksā PVN un maksa par komunālajiem pakalpojumiem (elektroenerģija, apkure, ūdens un kanalizācija

Kontakti:

AS "Latvenergo" Nekustamo īpašumu pārvaldības funkcijas projektu vadītājs Jānis Počs. tālr.: 67728801, 28626308, e-pasts: janis.pocs@latvenergo.lv