Krustpils iela 15, Rīga


Izsoles objekts – Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli tiks pārdots Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.25944 reģistrēts nekustamais īpašums Krustpils ielā 15, Rīgā (kadastra numurs 01001212449), kas sastāv no zemes vienības 30316m² platībā, administratīvās ēkas 3438m² platībā, ražošanas korpusa ēkas 8533m² platībā, darbnīcas ēkas 273m² platībā, tehniskās darbnīcas ar biroju 1154m² platībā, noliktavas ēkas 177m² platībā, smēdes ēkas 47m² platībā, . sardzes ēkas 8m² platībā un 4 noliktavas ēkām 10m² platībā, 19m² platībā, 10m² platībā un 79m² platībā. Izsolāmais nekustamais īpašums tiek pārdots izsolē kā lietu kopība ar visiem

Izsoles sākumcena – 3 720 000 EUR (trīs miljoni septiņi simti divdesmit tūkstoši euro)

Nodrošinājuma maksa – 372000 EUR (trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši euro).

Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).

Izsoles solis – 50000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro).

Izsoles sākuma cena:

3'720'000.00€

Izsoles informācija:

Izsoles sākums – 2021.gada 1.novembris plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2021.gada 21.novembrim plkst.23:59, izsoles noslēgums – 2021.gada 1.decembrī plkst.13:00.


Kontakti:

Lai saņemtu detalizētāku informāciju par īpašumu, tā dokumentāciju, tajā skaitā izsoles noteikumus lūdzu komunicēt ar Nekustamo īpašumu pārvaldības funkcijas projektu vadītāju - mob.tālr. 28626308, e-pasts: ipasumi@latvenergo.lv


Detalizētāku informāciju par objektu var skatīt arī šeit.