Informējam, ka Enerģētikas muzeja ekspozīcija Ķegumā atvērta apmeklētājiem.
Jautājumu gadījumā sazinieties pa kontakttālruni:
+371 20208952

Pieteikuma anketa

Ekskursijas dalībnieku saraksts

(aizpilda tikai par pilngadīgām personām)

Anketā iekļautie personas dati tiks izmantoti Enerģētikas muzeja apmeklējuma nodrošināšanai un apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem un AS “Latvenergo” izstrādātajiem Klientu personas datu apstrādes principiem.