Latvenergo aicina investorus uz virtuālo konferenci par 2018.gada finanšu rezultātiem

AS "Latvenergo" aicina visus obligacionārus, investorus, masu mediju pārstāvjus un ikvienu interesentu piedalīties uzņēmuma rīkotajā virtuālajā konferencē š.g. 6. martā plkst. 16:00 (pēc Latvijas laika). Lai pievienotos vebināram, lūdzu sekojiet instrukcijām zemāk.

Virtuālo konferenci (vebināru) vadīs un uz dalībnieku jautājumiem atbildēs AS "Latvenergo" Finanšu direktors Guntars Baļčūns. Vebināra prezentācija notiks angļu valodā, taču būs iespēja uzdot jautājumus arī latviešu valodā.

Vebināra ietvaros Guntars Baļčūns analizēs Latvenergo koncerna neauditētos 2018. gada finanšu rezultātus, kā arī informēs par aktualitātēm koncernā. Pēc prezentācijas uzņēmuma pārstāvis atbildēs uz vebināra apmeklētāju jautājumiem.
 
Ņemot vērā, ka vebināram atvēlētais laiks ir ierobežots, lūdzam Jūsu jautājumus iesūtīt iepriekš līdz 5. martam uz e-pastu: ieva.unda@nasdaq.com.

Kas ir vebinārs?
Vebinārs ir virtuāla konference, kuras laikā uzņēmuma pārstāvis sniedz informāciju par uzņēmumu, tā darbību un attīstības plāniem. Vebinārs nodrošina interaktīvu komunikāciju, sniedzot iespēju klausītājiem uzdot jautājumus un saņemt atbildes no uzņēmuma pārstāvja tiešsaistē.

Kā pievienoties?
Lai sekotu līdzi vebināram, Jums būs nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un austiņas.
Lai pieteiktos dalībai vebinārā, lūdzam iepriekš reģistrēties, izmantojot saiti: https://attendee.gotowebinar.com/register/7567846571687366657.

Pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas, uz norādīto e-pastu Jums tiks nosūtīta vebināra saite un instrukcijas. Pirmo reizi pieslēdzoties vebināram Jums būs nepieciešams lejupielādēt sistēmas programmatūru savā datorā, kas aizņems tikai dažas sekundes. Turpmāk piedaloties Nasdaq Baltic organizētos vebināros, tas atkārtoti nebūs jādara.
 

Papildu informācija par vebināru pieejama šeit: https://nasdaqbaltic.com/lv/pakalpojumi/vebinari/.

Latvenergo koncerna nerevidētie 2018.gada rezultāti

Šodien, 28.februārī, tiek publicēti Latvenergo koncerna 2018.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati.

2018.gadā elektroenerģijas tirgu ietekmēja sausie un karstie laikapstākļi Eiropā, kas izraisīja negaidītu elektroenerģijas cenu kāpumu. Šajos apstākļos koncerns efektīvi izmantoja savu diversificēto ražotņu priekšrocības, AS “Latvenergo” termoelektrocentrālēs saražojot lielāko elektroenerģijas daudzumu kopš 1990.gada.

2018.gadā Latvenergo koncerns ir vērtīgākais enerģētikas uzņēmums Baltijā, aktīvu vērtībai gada nogalē sasniedzot 3,8 mljrd. eiro. Koncerna ieņēmumi ir 878,0 milj. eiro, kas ir par 5% mazāk nekā 2017.gadā. Savukārt EBITDA ir samazinājusies par 41% un ir 321,6 milj. eiro. 2018.gadā koncerna peļņa ir 76,0 milj. eiro. Rezultātus ietekmēja par 44% mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas hidroelektrostacijās (HES)  zemākas ūdens pieteces dēļ, kā arī AS “Latvenergo” lēmums pieteikties vienreizējai kompensācijai, atsakoties turpmāk saņemt 75% no ikgadējiem elektriskās jaudas maksājumiem TEC un tādējādi nodrošinot OIK samazināšanas iespējas.

Latvenergo koncerna darbību un rezultātus 2018.gadā ietekmēja globāli un reģionāli darbības vides faktori, kā elektroenerģijas, dabasgāzes un CO2 emisijas kvotu cenu kāpums. Ilgstoši karstie un sausie laikapstākļi ievērojami samazināja hidroelektrostaciju izstrādi, īpaši Skandināvijā, tādējādi veicinot elektroenerģijas spot cenu pieaugumu visā Eiropā. Tādējādi vidējā elektroenerģijas cena Latvijā 2018.gadā bija par 44% augstāka nekā gadu iepriekš, sasniedzot gandrīz 50 EUR/MWh.

Pali 2018.gada janvārī Latvijai pat nodrošināja Baltijas lielākās elektroenerģijas eksportētājas statusu, taču kopumā Daugavas HES izstrāde 2018.gadā, salīdzinot ar pagājušo gadu, samazinājās par 44% un bija 2 380 GWh. Līdz ar to elektroenerģijas pieprasījuma nodrošināšanā šogad ļoti būtiska loma bija AS "Latvenergo" termoelektrocentrālēm (TEC), kas kompensēja hidroizstrādes iztrūkumu. 2018.gadā TEC elektroenerģijas izstrāde bija 2 644 GWh, kas ir par 87% vairāk nekā pagājušajā gadā. Vienlaikus tas ir lielākais TEC saražotās elektroenerģijas daudzums kopš 1990. gada. Kopumā 2018.gadā AS “Latvenergo” savās ražotnēs ir saražojusi 5 076 GWh elektroenerģijas.

2018.gadā Latvenergo koncerns ir viens no vadošajiem enerģijas tirgotājiem Baltijas valstīs. Līdz ar dabasgāzes tirdzniecības uzsākšanu Lietuvā 2018.gada oktobrī Latvenergo koncerns šobrīd darbojas visos enerģētikas tirgus segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Latvenergo nepārtraukti turpina attīstīt jaunus biznesa virzienus un pakalpojumus, un jaunākais Elektrum pakalpojums ir dabasgāzes tirdzniecība Latvijas mājsaimniecībām no 2019.gada februāra. Uzņēmums efektīvi turpina attīstīt savu darbību Baltijas valstīs, klientiem piedāvājot Elektrum Solārais saules paneļu un Elektrum Viedās mājas produktus. Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā 2018.gadā kopumā pārdotas 7,0 TWh elektroenerģijas, kas ir aptuveni tikpat, cik pērn. Latvijā pārdotās elektroenerģijas apjoms  ir 4,4 TWh, Lietuvā – 1,6 TWh un Igaunijā – 0,9 TWh.

2018.gadā samazinājās obligātā iepirkuma komponente, ko veicināja AS “Latvenergo” lēmums atteikties turpmāk saņemt 75% no ikgadējiem elektriskās jaudas maksājumiem TEC, vienlaikus saņemot no valsts vienreizēju kompensāciju. Tādējādi 2018.gadā TEC ietekme obligātā iepirkuma un jaudas maksājumā no 37% ir samazinājusies līdz 15% jeb par 74,2 milj. eiro.

Par 75% mazāki TEC elektriskās jaudas ieņēmumi un būtiski zemāka izstrāde Daugavas HES kaskādē negatīvi ietekmēja koncerna finanšu rezultātus. Latvenergo koncerna ieņēmumi 2018.gadā ir samazinājušies par 5% un sasniedz 878,0 milj. eiro. Savukārt EBITDA ir samazinājusies par 41% un sasniedz 321,6 milj. eiro.  2018.gadā koncerna peļņa ir 76,0 milj. eiro (2017.gadā – 322,0 milj. eiro). 2017.gadā koncerna peļņu veidoja koncerna saimnieciskās darbības rezultāts – peļņa 173,1 milj. eiro apmērā un uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas rezultātā reversētais atliktais nodoklis - 149,1 milj. eiro.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2018.gadā sasniedz 220,6 milj. eiro. Lielākais investīciju apjoms ir ieguldīts tīklu modernizācijā  - aptuveni 80% no kopējām investīcijām, kas nodrošina augstu tīkla pakalpojumu kvalitāti un uzlabo tehniskos rādītājus un darbības drošumu. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā pārskata gadā ir ieguldīts 21,1 milj. eiro. Turpinās ieguldījumi lielajos pārvades projektos – Kurzemes lokā un Trešajā elektropārvades tīkla savienojumā starp Igauniju un Latviju.

2018.gadā koncernā ir īstenoti gan iekšējie procesu un pārvaldības, gan ārējie saskarsmes ar klientiem digitalizācijas projekti. Līdz pārskata gada beigām AS "Sadales tīkls" uzstādīto viedo  skaitītāju īpatsvars ir 49% no kopējā skaitītāju skaita, tādējādi efektīvi pārvaldot klientu patēriņa informāciju. AS “Latvenergo” īstenoti klientu apkalpošanas projekti, kas šobrīd nodrošina pilnvērtīgas digitālās apkalpošanas iespējas. Līdz ar digitalizācijas realizāciju ir paaugstināta koncerna darbības efektivitāte, samazinot darbinieku skaitu un nepieciešamos resursus, piemēram, transporta un nekustamā īpašuma jomā.

2018.gada 14.martā Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's saglabāja nemainīgu AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes vērtējumu.

Revidētie Latvenergo koncerna 2018.gada rezultāti un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018.gadu tiks publicēti 2019.gada 17.aprīlī. Latvenergo koncerna 2018.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati.

Komentārs par elektroenerģijas cenu 8.nedēļā

Nord Pool cenu svārstības ietekmēja mainīgās laikapstākļu prognozes. Nākošās dienas izsolēs elektroenerģijas vidējā cena samazinājās par 5% līdz 42.55 EUR/MWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Vidējā nedēļas spot cena Igaunijā un Latvijā samazinājās par 6% līdz 43.62 EUR/MWh. Lietuvas tirdzniecības apgabalā nedēļas vidējā elektroenerģijas bija 43.61 EUR/MWh, samazinoties par 5%.

Aizvadītajā nedēļā siltāki laikapstākļi Ziemeļvalstīs veicināja sniega kušanu, tādēļ nedaudz uzlabojās hidrorezervuāru līmenis. Taču, neraugoties uz to, reģionā joprojām saglabājas 23,7 TWh liels hidrobilances deficīts, kura lielums aptuveni atbilst Baltijas gada patēriņam. Gāzes, ogļu un CO2 kvotu tirgus cenas, kā arī augsta vēja staciju izstrāde iepriekšējā nedēļā reģionā bija elektroenerģijas cenu pazeminošie faktori Nord Pool tirdzniecības apgabalos.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu,Nord Pool reģionā patēriņš palika nemainīgā līmenī 9174 GWh, un izstrādes apjomi pieauga līdz 8 953 GWh.

Baltijā patērētās elektroenerģijas apjoms aizvadītajā nedēļā palika iepriekšējās nedēļas līmenī – 574 GWh. Igaunijā patērētās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 3% līdz 174 GWh. Lietuvā patēriņš pieauga par 2% līdz 247 GWh, un Latvijā patēriņš bija 153 GWh, pieaugot par 1%.

Kopējais izstrādātās elektroenerģijas apjoms Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, samazinājās par 1% līdz 327 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 11% līdz 76 GWh. Igaunijā tika saražotas 136 GWh, samazinoties par 2%. Savukārt Latvijā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, izstrāde pieauga par 9% līdz 115 GWh.

Izstrādes apjoms  pret patēriņu Latvijā bija 75%, Igaunijā – 78%, Lietuvā 31%, bet Baltijas valstīs kopumā tika saražoti 57% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma pagājušajā nedēļā.

Elektroenerģijas tirgus apskats (2019.gada februāra numurs)

2019.gada februāra Elektroenerģijas tirgus apskats ir klāt. Tajā lasiet:

  • Savlaicīgas investīcijas modernu elektrostaciju attīstībā stiprinās Latviju un tirgu kopumā, - Māris Balodis, Izpētes un attīstības direktors, AS “Latvenergo”;
  • Nord Pool reģionā augstas cenas, - Rodika Prohorova, tirdzniecības analītiķe, Tirdzniecības daļa, AS “Latvenergo”
  • AS “Latvenergo” telekomunikāciju pakalpojumi energosistēmā un tirgū, - Andris Skadiņš, ITT Pārdošanas direktors, AS “Latvenergo”
  • Liepājā atklāts Energoefektivitātes demonstrāciju centrs;
  • Elektrumsāk dabasgāzes tirdzniecību Latvijas mājsaimniecībām;
  • Pasīvās mājas Latvijā, - sadarbībā ar Passive House Factory.

Uzsākta kapitālieguldījuma projekta “Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS “Latvenergo” ražot

Lai vēl vairāk palielinātu AS Latvenergo” TEC-2 ražotnes konkurētspēju un efektivitāti elektroenerģijas un siltuma tirgū, uzsākts siltuma akumulācijas projekts. Tas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta realizācija veicināspapildu nosacījumus zemākai elektrības un siltuma tirgus cenai nākotnē.

AS “Latvenergo” ražotnes ir augsti efektīvas stacijas, kuru darbība veicina koncerna stratēģisko mērķi vadošajam enerģijas komersantam Baltijas valstīs. AS “Latvenergo” termoelektrocentrāles (TEC) ir nozīmīgs ekonomiskais un drošuma avots Latvijai, kas, strādājot tirgus apstākļos, nodrošina bāzes jaudas un konkurētspējīgu elektroenerģiju, mazinot valsts atkarību no importētās enerģijas par neprognozējamu cenu.

Lai palielinātu termoelektrocentrāles (TEC) darbības režīmu elastīgumu, efektivitāti un konkurētspēju, AS “Latvenergo” plāno ražotnē TEC-2 uzstādīt atmosfēras tipa siltuma akumulācijas sistēmu ar aktīvo tvertnes tilpumu līdz 19 tūkst. m3.

Projekta mērķis ir enerģijas ražošanas procesa optimizācija, energoefektivitātes palielināšana, tādējādi ietaupot primāros energoresursus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Kopš Latvijas pievienošanās elektroenerģijas tirgum 2013.g. jūnijā ir mainījušies TEC darbības režīmi, darbam koģenerācijas režīmā mijoties ar izstrādi kondensācijas un jauktajos režīmos. Tādējādi bieži notiek  energobloku apturēšana un darbības uzsākšana. Siltuma akumulācijas sistēmas uzstādīšana padara siltumenerģijas ražošanu neatkarīgu no elektroenerģijas ražošanas. Tādējādi tiek gūta iespēja pielāgot un optimizēt TEC darbības režīmus atbilstoši jauniem darbības apstākļiem elektrības un siltuma tirgos, kā arī  uzlabot enerģijas ražošanas procesa efektivitāti.

2018.gada 5.jūlijā AS “Latvenergo” valde apstiprināja kapitālieguldījumu projektu “Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS “Latvenergo” ražotnē TEC-2”. 2018.gada novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, piešķirot atbalstu ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma ietvaros līdz 30% no attiecināmajiem izdevumiem. Līgums ar CFLA paredz, ka projekts ir jāīsteno ne ilgāk kā 24 mēnešu laikā no tā parakstīšanas brīža.

Paredzēts, ka siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana nodrošinās primāro energoresursu ietaupījumu (ne mazāk kā 2 GWh/gadā) un CO2 samazinājumu (ne mazāk kā 9  tūkst.t/gadā) un kopējā izstrādātās siltumenerģijas bilancē ar akumulatoru realizētā daudzuma īpatsvaru virs 7%. Bez tam siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana palielinās siltumapgādes drošumu Rīgas centralizētās siltumapgādes sistēmas (CSS) labajā krastā. Tas sekmēs ne tikai energoresursu ekonomiju un efektivitātes rādītāju uzlabošanu, bet arī palielinās energobloku izmantošanu efektīvā koģenerācijas režīmā, radīs papildu nosacījumus elektrības un siltuma zemākai tirgus cenai.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) projekta iesniedzējam nolēma piešķirt atbalstu ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumam (KF finansējums 30% no attiecināmajiem izdevumiem).

Laikā no 2018.gada augusta līdz 2018.gada decembrim noritēja siltuma akumulācijas sistēmas izveidošanas AS “Latvenergo” ražotnē TEC-2 iepirkuma procedūra. Saskaņā ar iepirkumu komisijas lēmumu par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ir atzīts AS “UPB” ar piedāvājuma kopējo cenu 8 068 998 EUR bez PVN un darbu izpildes termiņu līdz 21 mēnesim no līguma parakstīšanas brīža. 2019.gada 30.janvārī ar AS  “UPB”  tika noslēgts līgums par projekta realizāciju.

Komentārs par elektroenerģijas cenu 7.nedēļā

Nord Pool  biržā pieaug cenu svārstības, galvenokārt mainīgu laikapstākļu prognožu dēļ. Tādēļ pagājušajā nedēļā sistēmas cena nākamās dienas izsolēs samazinājās par 11% līdz 44.81 EUR/MWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Vidējā nedēļas spot cena Igaunijā un Latvijā samazinājās par 10% līdz 46.25 EUR/MWh. Lietuvas tirdzniecības apgabalā nedēļas vidējā elektroenerģijas bija 45.93 EUR/MWh, samazinoties par 9%.

Aizvadītās nedēļas sākumā Nord Pool reģionā siltāki laikapstākļi un izejvielu cenu  samazinājums ietekmēja vidējo nedēļas elektroenerģijas cenu samazinājumu. Pieaugot nokrišņu apjomam, Ziemeļvalstīs uzlabojās hidroloģiskā situācija, tomēr hidrobilances  līmenis joprojām ir deficīta pozīcijā, uzturot augstu elektroenerģijas cenu reģionā. Tai pat laikā  svārstīgā vēja staciju izstrāde veicināja elektroenerģijas cenu samazinājumu.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 9 176 GWh, un izstrādes apjomi samazinājās līdz 8 934 GWh.

Baltijā patērētās elektroenerģijas apjoms aizvadītajā nedēļā samazinājās par 5% līdz 570 GWh. Visās Baltijas valstīs novērots  patērētās elektroenerģijas samazinājums, kur Igaunijā tika patērētas 177 GWh, samazinoties par 6%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Patēriņš Lietuvā samazinājās par 5% līdz 242 GWh, un Latvijā patēriņš bija 151 GWh, samazinoties par 2%.

Kopējais izstrādātās elektroenerģijas apjoms Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, samazinājās par 20% līdz 326 GWh. Igaunijā tika saražotas 135 GWh, samazinoties par 31%. Latvijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 20% līdz 106 GWh. Savukārt Lietuvā, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, izstrāde pieauga par 3% līdz 85 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 70%, Igaunijā 77%, bet Lietuvā 35%, un Baltijas valstīs kopumā tika saražoti 57% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma pagājušajā nedēļā.

Noslēgti pirmie Elektrum dabasgāzes mājsaimniecībām līgumi

Nedēļas nogalē jau noslēgti pirmie līgumi par Elektrum dabasgāzes produktu piegādi mājsaimniecībām. Pats pirmais līgums noslēgts divas stundas pēc uzņēmuma publiskā paziņojuma. Šobrīd mājsaimniecības izvēlējušās visu trīs grupu produktus – virtuvei, apkurei un arī apkurei ar gāzes katla apkopi. 

Elektrum par savu piedāvājumu Latvijas mājsaimniecībām dabasgāzes tirgū paziņoja š.g. 14.februārī.  Dabasgāzes tirdzniecība tiek uzsākta šodien, 18.februārī, un klientu interese ir augsta, ko apliecina arī klientu servisā saņemtie jautājumi. Kā uzsvēra Uldis Mucinieks, AS “Latvenergo” Pārdošanas direktors, Elektrum mērķis ir mēreni pakāpeniska izaugsme, sasniedzot līdz 10% no dabasgāzes tirgus tuvāko piecu gadu laikā.

Elektrum piedāvā trīs veida produktus dažādiem dabasgāzes lietošanas apjomiem un paradumiem – Elektrum Dabasgāze Virtuvei piemērots maza dabasgāzes patēriņa (0.50 MWh/gadā) klientiem, kuri dabasgāzi izmanto tikai ēdiena gatavošanai, Elektrum Dabasgāze Siltumam ir piemērots klientiem ar lielu dabasgāzes patēriņu (25 MWh/gadā), kuri dabasgāzi izmanto galvenokārt apkurei, ūdens sildīšanai, savukārt Elektrum Dabasgāze Siltumam+ papildus tiek piedāvāts gāzes katla apkopes pakalpojums. 

Ar visiem produktiem iespējams iepazīties portālā elektrum.lv, izvēloties piemērotāko un arī noslēdzot līgumu par turpmāko piegādi.

Pāreja no iepriekšējā tirgotāja pie Elektrum ir vienkārša un ērta, jo visas formalitātes nokārto Elektrum. Pieņemot lēmumu, pāreju var izdarīt pašapkalpošanās portālā elektrum.lv vai zvanot uz klientu servisu 80200400.

Elektrum начинает продажу природного газа латвийским домашним хозяйствам

Расширяя спектр предоставляемых клиентам услуг и реализуя выдвинутую в стратегии АО «Latvenergo» цель – развитие новых деловых направлений, торговая марка Elektrum является первым активным торговцем, который начинает работать на латвийском рынке природного газа для домашних хозяйств. До этого услугу домашним хозяйствам обеспечивал исторический поставщик природного газа – АО «Latvijas Gāze». Выход Elektrum на рынок природного газа для домашних хозяйств – это возможность выбора для клиентов и одновременно возможность развития конкуренции.

С 2017 года открылся рынок природного газа, конкуренция между торговцами наблюдалась в сегменте юридических клиентов, в свою очередь домашним хозяйствам услугу по регулируемой цене поставлял только один, прежний поставщик. Выход Elektrum означает, что на пассивном до этого момента рынке природного газа для домашних хозяйств в Латвии начинает формироваться конкурентная среда.

АО «Latvenergo» уже до этого являлось важным участником рынка природного газа, находясь среди крупнейших потребителей природного газа в Латвии. Открытие рынка диверсифицировало возможности поставки ресурсов, приобретая его не только у АО «Latvijas Gāze», но и других источников, используя терминал сжиженного газа в Клайпеде.  

Важно, что предложения Elektrum для домашних хозяйств созданы, выяснив требования клиентов и в ответ на их мнение о том, чего они ожидают от продавца природного газа. Представители самого многочисленного сегмента, которые используют природный газ для приготовления пищи и чье потребление невелико, главным образом заинтересованы в удобстве услуги и простом расчете. В свою очередь клиенты с большим потреблением, которые выбирают природный газ для отопления и нагрева воды, помимо качества обслуживания подчеркивают и возможности более выгодной цены.

Elektrum клиентам природного газа обеспечивает единый счет за электричество и газ, конкурентоспособную цену и предлагает дополнительные возможности для надежного использования природного газа. Всем клиентам обеспечивается не только основной продукт – газ, но и предлагаются дополнительные возможности для надежности услуги – ежегодное обслуживание газового котла клиента.

Дополнительно клиентам природного газа Elektrum доступны самые удобные в отрасли возможности расчетов и обслуживания клиентов – мобильное приложение, портал самообслуживания и бесплатный сервис для клиентов.

«На рынок природного газа мы выходим с самым большим и длительным опытом в обслуживании клиентов среди торговцев энергией не только в Латвии, но и Балтийском регионе. Мы готовы в наилучшем виде предложить его пользователям природного газа, большая часть которых уже является нашими клиентами на рынке электроэнергии. Поэтому наше решение является логическим шагом в движении концерна Latvenergo к расширенным, новым рынкам и услугам, являясь ведущим поставщиком энергетических услуг.   Для клиентов это означает новые возможности выбора и удобство пользования, обеспечивая стабильную услугу в динамичном ритме жизни», – решение о начале продажи природного газа домашним хозяйствам комментирует Улдис Муциниекс, директор продаж АО Latvenergo.

Переход от предыдущего торговца прост и удобен, так как все формальности уладит Elektrum. Приняв решение, переход можно осуществить на портале самообслуживания elektrum.lv или позвонив в службу клиентов 80200400.

 
 
 
 
 

Elektrum starts selling natural gas to Latvian households

Expanding the range of the services provided to customers and implementing the objective set in the strategy of Latvenergo AS – development of new business areas, the Elektrum brand is the first active trader to launch operations in the natural gas market for households in Latvia. Until now, the service has been provided to households by the historic natural gas supplier Latvijas Gāze AS. The entry of Elektrum into the natural gas market for households provides customers with a choice of options and at the same time serves as an opportunity to develop competition.

Since the opening of the natural gas market in 2017, traders have been competing in the segment of business customers, whereas the service for households has been provided at a regulated price by only oneexisting supplier. The entry of Elektrum means that a competitive environment is starting to develop in the natural gas market in Latvia that has been passive so far.

Latvenergo AS has already been a significant player in the natural gas marketup to now, being among the largest consumers of natural gas in Latvia. The opening of the market has diversified theoptions for the supply of resources, allowing for purchasing natural gas not only from Latvijas Gāze AS, but also from other sources using the liquefied gas terminal in Klaipeda.

It is essential that the offers of Elektrum to households are tailored to the needs of customers and are developed in response to their opinion of what is expected from a natural gas trader. The representatives of the most numerous segment who use natural gas for cooking and whose consumption is low are primarily interested in convenience of the service and ease of payments. In turn, customers with high consumption, who choose natural gas for home and water heating, emphasise the possibility of a friendlier price in addition to the quality of the service.

Elektrum provides natural gas customers with a combined electricity and gas bill and a competitive price and offers extra options for the safe use of natural gas. All customers have the opportunity to choose not only the main product – gas, but also additional features aimed at the safety of the service: the annual maintenance of the customer’s gas boiler.

Furthermore, Elektrum natural gas customers have access to the most convenient payment and customer service options in the industry – a mobile app, a self-service portal and free customer care.

“We are entering the natural gas market with the largest and longest customer service experience among energy traders not only in Latvia, but also in the Baltics. We are ready to offer it in the best way also to natural gas users, most of whom are already our customers in the electricity market. Therefore, our offer is a logical step towards the movement of Latvenergo Group as the leading provider of energy services to new expanded markets and services. For customers, this means new options to choose from and ease of use that provide a stable service in a dynamic everyday life,” says Uldis Mucinieks, Sales Director at Latvenergo AS, commenting the decision to start selling natural gas to households.

The transition from the previous trader is simple and easy, as all formalities are settled by Elektrum. After the decision has been made, switching traders can be done via the self-service portal elektrum.lv or by calling the customer service on 80200400.

Elektrum uzsāk dabasgāzes tirdzniecību Latvijas mājsaimniecībām

Paplašinot klientiem sniegtos pakalpojumus un īstenojot AS “Latvenergo” stratēģijā izvirzīto mērķi – jaunu biznesa virzienu attīstīšanu, tirdzniecības zīmols Elektrum ir pirmais aktīvais tirgotājs, kas uzsāk darbību Latvijas mājsaimniecību dabasgāzes tirgū. Līdz šim mājsaimniecībām pakalpojumu nodrošināja vēsturiskais dabasgāzes piegādātājs – AS Latvijas Gāze”. Elektrum ienākšana mājsaimniecību dabasgāzes tirgū ir klientu iespēja izvēlēties un vienlaikus konkurences attīstības iespēja.

Kopš 2017.gadā tika atvērts dabasgāzes tirgus, tirgotāju konkurence tajā ir bijusi juridisko klientu segmentā, savukārt mājsaimniecībām pakalpojumu par regulēto cenu nodrošināja tikai viens, līdzšinējais piegādātājs. Elektrum ienākšana nozīmē, ka līdz  šim pasīvajā mājsaimniecību dabasgāzes tirgū Latvijā sāk veidoties konkurences vide.

AS  “Latvenergo”  jau līdz šim ir bijis nozīmīgs dabasgāzes tirgus dalībnieks, esot starp  lielākajiem dabasgāzes patērētājiem Latvijā. Tirgus atvēršana ir diversificējusi resursu piegādes iespējas, iegādājoties to ne tikai no AS “Latvijas Gāze”, bet arī no citiem avotiem, izmantojot sašķidrinātās gāzes termināli Klaipēdā.  

Būtiski, ka Elektrum piedāvājumi mājsaimniecībām  ir veidoti, apzinot klientu prasības un atbildot viņu viedoklim par to, ko sagaida no dabasgāzes tirgotāja. Daudzskaitlīgākā segmenta pārstāvji, kuri dabasgāzi izmanto ēdiena gatavošanai un kuru patēriņš ir neliels, galvenokārt ir ieinteresēti pakalpojuma ērtībā un norēķinu vienkāršībā. Savukārt klienti ar lielu patēriņu, kuri izvēlas dabasgāzi apkurei un ūdens sildīšanai, bez apkalpošanas kvalitātes uzsver arī izdevīgākas cenas iespēju.

Elektrum dabasgāzes klientiem nodrošina apvienotu elektrības un gāzes rēķinu, konkurētspējīgu cenu un piedāvā papildu iespējas dabasgāzes drošai lietošanai. Visiem klientiem tiek nodrošināts ne tikai pamatprodukts – gāze, bet arī piedāvātas papildu iespējas pakalpojuma drošumam – klienta gāzes katla ikgadējā apkope.

Papildus arī Elektrum dabasgāzes klientiem ir pieejamas nozarē ērtākās norēķinu un klientu apkalpošanas iespējas – mobilā lietotne, pašapkalpošanās portāls un bezmaksas klientu serviss.

“Dabasgāzes tirgū ieejam ar lielāko un ilgāko klientu apkalpošanas pieredzi starp  enerģijas tirgotājiem ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā. Labākajā veidā esam to gatavi piedāvāt arī dabasgāzes lietotājiem, no kuriem lielākā daļa jau ir mūsu klienti elektroenerģijas tirgū. Tādēļ mūsu piedāvājums ir loģisks solis Latvenergo koncerna virzībā uz paplašinātiem, jauniem tirgiem un pakalpojumiem, esot vadošajam enerģētikas pakalpojumu nodrošinātājam. Klientiem tas nozīmē jaunas izvēles un lietošanas ērtības iespējas, kas nodrošina stabilu pakalpojumu dinamiskajā ikdienā,”lēmumu uzsākt dabasgāzes tirdzniecību mājsaimniecībām komentē Uldis Mucinieks, AS “Latvenergo” pārdošanas direktors.

Iesniegto ziņojumu izskatīsim un Jūsu norādītos personas datus apstrādāsim sabiedrības interesēs un juridiskā pienākuma izpildei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jūsu kā trauksmes cēlēja tiesības tiks