Komentārs par elektroenerģijas cenu 6.nedēļā

Aizvadītajā nedēļā visos Nord Pool biržas apgabalos vidējais cenu līmenis bija 50 EUR/MWh. Šai laikā  Nord Pool sistēmas cena samazinājās par 8% līdz 50.10 EUR/MWh. Lietuvas tirdzniecības apgabalā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 12% līdz 50.71 EUR/MWh. Vidējā nedēļas spot cena Igaunijā un Latvijā bija 51.62 EUR/MWh, kas ir par 10% zemāk nekā nedēļu iepriekš. Kopumā visās Baltijas valstīs spot cena bija zemāka nekā Somijas tirdzniecības apgabalā – 51.63 EUR/MWh.

Elektroenerģijas cenu līmeni biržā joprojām nosaka hidrorezervuāru līmenis  un augstas CO2 emisijas kvotu cenas. Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas patēriņa samazinājumu visā Nord Pool reģionā ietekmēja siltāki laikapstākļi. Palielinoties nokrišņu apjomam, aizvadītajā nedēļā nedaudz palielinājās hidrorezervuāru piepildījums Zviedrijā. Gāzes un ogļu tirgus pieprasījums noteica zemāku šo izejvielu cenu, tajā pašā laikā elektroenerģijas cenu samazinājumu veicināja arī augsta vēja staciju izstrāde.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 9 926 GWh, un izstrādes apjomi samazinājās līdz 9 444 GWh.

Baltijā patērētās elektroenerģijas apjoms aizvadītajā nedēļā samazinājās par 4% līdz 596 GWh. Visās Baltijas valstīs bija vērojams patērētās elektroenerģijas samazinājums, kur Igaunijā tika patērētas 185 GWh, samazinoties par 7%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Patēriņš Lietuvā samazinājās par 3% līdz 256 GWh, Latvijā patēriņš bija 155 GWh, samazinoties par 2%.

Kopējais izstrādātās elektroenerģijas apjoms Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu samazinājās par 15% līdz 406 GWh. Igaunijā tika saražota 191 GWh, samazinoties par 26%. Latvijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 16% līdz 133 GWh. Savukārt Lietuvā izstrāde pieauga par 27% līdz 82 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 86%, Igaunijā 103%, Lietuvā 21%, bet Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā tika saražoti 68% no reģionā patērētā  elektroenerģijas apjoma. 

Ar rekordlielu pieteikumu skaitu sācies erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments”

Šogad saņemts lielākais pieteikumu skaits “FIZMIX Eksperiments” konkursa pastāvēšanas vēsturē. Konkursā pieteikušās 262 komandas jeb 1572 dalībnieki, kuri cīnīsies par iespēju nokļūt konkursa lielajā finālā.

Sākusies konkursa neklātienes kārta, kurā komandām aktīvi jārisina aizraujoši fizikas teorētiskie un praktiskie uzdevumi, lai nokļūtu lielajā finālā. Izšķirošajā spēlē labākās komandas sacentīsies par vērtīgām balvām un iespēju doties uz vasaras nometni.

“Piedalos konkursā jau 24. gadu un varu apliecināt, ka konkursa dalībnieki daudz labāk izprot apgūstamo mācību vielu. Konkurss veicina izpratni par fizikas ietekmi uz ikdienas procesiem un tas palīdz arī vieglāk nokārtot pārbaudes un pētnieciskos darbus. Konkurss ’’FIZMIX Eksperiments’’ ir lielisks piemērs, kā vajadzētu darboties kompetenču pieejā balstītai izglītībai. Skolēnu dalībai konkursā liels stimuls ir arī motivējošās balvas, iespēja doties uz nometni un piedalīties lielākajā fizikas festivālā Latvijā,” apliecina Aglonas vidusskolas fizikas skolotājs Edgars Kudiņš.

Konkurss noslēgsies lielākajos fizikas svētkos Latvijā – Fizikas festivālā 11. maijā Rīgā. Visas dienas garumā ikviens apmeklētājs bez maksas varēs piedalīties plaši izglītojoši izklaidējošā programmā – veikt eksperimentus, vērot paraugdemonstrējumus, iesaistīties interaktīvās atrakcijās un radošajās darbnīcās un klausīties iedvesmas lekcijas. Fizikas festivāls vienuviet pulcēs vadošos nozares ekspertus no Latvijas – fiziķus, akadēmisko personālu, institūciju pārstāvjus, studentus un industrijas aktīvākos uzņēmumus.


2018.gada “FIZMIX Eksperiments” konkursa fināls.

Par erudīcijas konkursu
Latvenergo rīkotais fizikas erudīcijas konkurss norisināsies 24. reizi, pulcējot komandas no katras ceturtās Latvijas skolas, kurā mācās 8. un 9. klašu skolēni. “FIZMIX Eksperiments” konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi par eksaktajiem priekšmetiem, it īpaši fiziku, lai nākotnē rosinātu vēlmi apgūt inženiertehniskās profesijas. Ar “FIZMIX Eksperiments” konkursa palīdzību gan skolotāji, gan skolēni var pārliecināties, ka fizika nav tikai sarežģīta teorija, bet tā eksistē mums visapkārt un var būt aizraujoša. Vairāk par konkursa norisi iespējams lasīt www.fizmix.lv/eksperiments

Papildu informācijai
Patrīcija Pārpuce
Konkursa koordinatore     
Tālr.: 67242503; 26552691
E-pasts: info@eksperiments.lv

Šogad pirmā skolēnu grupa dodas ar elektrisko vilcienu uz Enerģētikas muzeju Ķegumā

Šodien, 8.februārī šī gada pirmā skolēnu grupa projekta "Kāp vilcienā un dodies iepazīt enerģētikas vēsturi Ķegumā un energoefektivitāti Jūrmalā" ietvaros dosies braucienā uz Enerģētikas muzeju Ķegumā.

Rīgas Mežciema pamatskolas 4. klašu skolēni pedagogu pavadībā dosies braucienā ar elektrisko vilcienu, izmantojot biļetēm 50% atlaidi – par ceļojuma galamērķi izvēloties Enerģētikas muzeju Ķegumā.

Grupas dalībnieki iepazīsies ar Latvijas elektroenerģētikas un Latvenergo koncerna vēsturi un industriālo mantojumu, kā arī piedalīsies izglītojošā nodarbībā "Iepazīsti elektrību".

Enerģētikas muzejā Ķegumā pieejama mobilā lietotne "Enerģētikas muzeja mobilais gids". Mobilā lietotne veic papildu gida funkcijas, jo muzeja pastāvīgāsekspozīcijas 24 eksponāti ir papildināti ar digitālu saturu – vēsturiskiem video sižetiem, fotogrāfijām un interesantiem faktiem, lai bagātinātu  muzeja apmeklētāju zināšanas, ļaujot padziļināti iepazīt ekspozīciju.

Latvenergo koncerns jau ceturto mācību gadu sadarbībā ar AS "Pasažieru vilciens" turpina īstenot sociāli atbildīgu izglītojošu projektu, kurā piedalās Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs un Elektrum Energoefektivitātes centrs. Projekta ietvaros Enerģētikas muzeju kopumā apmeklējušas 73 grupas –1779 dalībnieki.

Aicinām Latvijas skolu skolēnu grupas ar elektrisko vilcienu, izmantojot biļetēm 50% atlaidi, doties ekskursijā  uz Enerģētikas muzeju Ķegumā. Projekts "Kāp vilcienā un dodies iepazīt enerģētikas vēsturi Ķegumā un energoefektivitāti Jūrmalā" tiek realizēts līdz 2019. gada 21. jūnijam.

 

Papildinformācija:
Pieteikšanās ekskursijai Enerģētikas muzejā Ķegumā: e-pasts: muzejs@latvenergo.lv, tālrunis 65010355, www.latvenergo.lv/energetikas_muzejs.

Izvērtēti AS "Latvenergo" valdes locekļa amata pretendenti

AS “Latvenergo” Nominācijas komiteja noslēgusi AS “Latvenergo” valdes locekļa amata pretendentu izvērtējumu, un uzņēmuma padomei lēmuma pieņemšanai par apstiprināšanu amatā izvirza 3 pretendentus.

Konkurss noritēja četrās kārtās, kurās tika atlasīti liela mēroga stratēģiskus projektus vadījuši speciālisti, ar vairāk nekā trīs gadu pieredzi liela uzņēmuma vadībā.

Nominācijas komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis: "Pretendentiem tika prasīta ne mazāk kā trīs gadu pieredze darbā ar liela apjoma projektiem uzņēmumos ražošanā, enerģētikā un/vai būvniecībā.Nominācijas komisijai bija jāiesniedz pārliecinoši apliecinājumi pieredzei un prasmei dažādos aspektos - stratēģijas izstrādē, ieinteresēto pušu iesaistē, stratēģijas komunikācijā un ieviešanā, nozares un tās globālo tendenču pārzināšanā".

Jaunā valdes locekļa atbildībā būs AS "Latvenergo" ražošanas segments, tostarp lēmumu pieņemšana saskaņā ar uzņēmuma stratēģiju ražošanas virziena struktūrvienībās - HES tehniskā vadība, TEC tehniskā vadība, Inspekcija, Vides un darba aizsardzība, Ražošanas projekti, Izpēte un attīstība, kā arī attīstības projektu vadība.

Atklātā konkursā tika saņemts 31 pieteikums, no tiem minimālajām prasībām atbilda 18 kandidāti.  Ar sākotnējo kandidātu sarakstu iepazinās AS "Latvenergo" padomes cilvēkresursu komiteja un iesniedza nominācijas komisijai kandidātu novērtēšanai atbilstoši nākamajām atlases un novērtēšanas kārtām. Otrās kārtas 18 kandidāti klātienē tikās ar sadarbības partneri atlases procesā  SIA "Pedersen&Partners". Nominācijas komisija  organizēja klātienes intervijas ar  pieciem augstāko novērtējumu ieguvušajiem kandidātiem.

Nominācijas komisiju vada Mārtiņš Bičevskis, AS “Latvenergo” padomes loceklis, komisijas locekļi ir Baiba Anda Rubesa, AS “Latvenergo” padomes locekle, Andris Liepiņš, AS “Latvenergo” padomes loceklis, Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā, Dzintra Gasūne, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa vadītāja, komisijas locekļi ar padomdevēja tiesībām ir Andris Ozoliņš, AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētājs, Āris Žīgurs, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs, Aivars Āboliņš, LAB ”Enerģija” priekšsēdētājs.

AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs ir Āris Žīgurs, valdes locekļi Uldis Bariss, Guntars Baļčūns un Kaspars Cikmačs.

Komentārs par elektroenerģijas cenu 5.nedēļā

Iepriekšējā nedēļā Nord Pool sistēmas cena samazinājās par 9% līdz 54.63 EUR/MWh. Lai arī cenu samazinājums ir novērojams visos biržas tirdzniecības apgabalos, tās saglabājušās augstā līmenī. Visās Baltijas valstīs nedēļas vidējā spot cena samazinājās par 12% un bija zemāka par Somijas tirdzniecības apgabala cenu – 57.36 EUR/MWh. Igaunijā un Latvijā spot cena bija 57.35 EUR/MWh, Lietuvā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena bija 57.31 EUR/MWh.

Aizvadītājā nedēļā siltāku laikapstākļu rezultātā samazinājās elektroenerģijas patēriņš. Ziemeļvalstīs joprojām ir zems ūdens rezervuāru piepildījuma līmenis, kas ietekmē augsto cenu līmeni visā Nord Pool tirdzniecības reģionā. Iepriekšējā nedēļā ogļu un gāzes pieprasījuma samazinājuma rezultātā samazinājās šo izejvielu tirgus cenas. Elektroenerģijas spot cenu ietekmēja arī oglekļa emisijas kvotu tirgus vērtības samazinājums.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 10 547 GWh, bet izstrādes apjoms līdz 10 119 GWh.

Baltijā patērētās elektroenerģijas apjoms aizvadītajā nedēļā samazinājās par 4% līdz 620 GWh. Visās Baltijas valstīs novērots patērētās elektroenerģijas samazinājums. Igaunijā tika patērētas 197 GWh, un tas ir par  7% mazāk nekā nedēļu iepriekš, patēriņš Lietuvā samazinājās par 3% līdz 264 GWh, Latvijā patēriņš bija 159 GWh, samazinoties par 2%. 

Kopējais izstrādātās elektroenerģijas apjoms Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, samazinājās par 6% līdz 476 GWh. Igaunijā tika saražotas 253 GWh jeb par 9% mazāk nekā nedēļu iepriekš. Latvijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 3% līdz 158 GWh. Savukārt Lietuvā izstrāde pieauga par 1% līdz 65 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 100%, Igaunijā – 129%, bet  Lietuvā 24%. Baltijas valstīs kopumā tika saražoti 77% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma pagājušajā nedēļā.

AS "Latvenergo" sociālās jomas atbalstam piešķir 75 000 eiro

AS "Latvenergo" jau otro gadu sniedz atbalstu sociālajā jomā sadarbībā ar nodibinājumu "Fonds "Ziedot.lv"", kas izsludina projektu konkursu tā saņemšanai. Konkursā "AS "Latvenergo" atbalsts sociālās palīdzības veicināšanai" pieejami finanšu līdzekļi atbalstam bērniem un pieaugušām personām ar īpašām vajadzībām un palīdzībai sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām. Pieteikumu iesniegšana no 1.februāra līdz 1.martam.

Par AS "Latvenergo" sadarbības partneri sociālajā jomā izvēlēts nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv"" (Ziedot.lv). Izvēle izdarīta, izvērtējot organizāciju pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, un sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Pamatojoties uz AS "Latvenergo" un Ziedot.lv noslēgto Dāvinājuma līgumu, Ziedot.lv izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.

Projektu konkursā "AS "Latvenergo" atbalsts sociālās palīdzības veicināšanai" pieejami 75 000 EUR šādās jomās:

  • atbalsts bērniem un pieaugušām personām ar īpašām vajadzībām;
  • palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2019. gada 1. februāra līdz 1. martam. Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums atrodami Ziedot.lv interneta vietnē.

2019. gada 14. februārī no plkst. 11:00 – 13:00 AS "Latvenergo" telpās (Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā) notiks informatīvs seminārs biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem par projekta pieteikuma sagatavošanu. Pieteikšanās semināram Ziedot.lv interneta vietnē līdz 2019. gada 12. februārim (ieskaitot).

 AS "Latvenergo" ir atbildīgas uzņēmējdarbības līderis Baltijas valstīs, kas ievēro starptautiskas un vietējas korporatīvās pārvaldības vadlīnijas. Atbilstoši Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) vadlīnijām no 2009. gada izstrādā Ilgtspējas pārskatu, piedalās Ilgtspējas indeksā kopš tā izveides 2010. gadā, īsteno sociālās atbildības standartā (ISO 26000) noteiktos principus, kā arī iesaista ieinteresētās puses AS "Latvenergo" stratēģijas izstrādē un ikdienas darbā.

AS "Latvenergo" atbildīga biznesa praksi apliecina vairāki apbalvojumi, - Latvijas vērtīgākais uzņēmums vienpadsmito gadu; pirmais uzņēmums Baltijas valstīs, kas saņēmis "Labākās investoru attiecības Baltijas Parāda vērtspapīru tirgū" apbalvojumu; 2018. gadā sesto gadu pēc kārtas saņēmis platīna (augstāko) novērtējumu "Ilgtspējas indeksā atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos; kā arī vairāku personāla atlases komersantu pētījumos pēdējo gadu laikā atzīts par iekārotāko darba devēju Latvijā. 

Februārī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 04.09.2017. lēmuma Nr.100 “Par akciju sabiedrības “Latvenergo” ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību” 6.punktu, informējam, ka 2019.gada februārī AS “Latvenergo” ražotnē TEC-1 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 35.90 EUR/MWh un ražotnē TEC-2 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 36.70 EUR/MWh.

Latvijas apceļotājiem – Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja digitālais piedāvājums tūrisma izstād

Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs jau piekto reizi piedalās tūrisma izstādē “Balttour 2019”. Muzeja piedāvājums tiem, kuri brīvo laiku pavada, apceļojot mūsu valsti, būs apskatāms hallē “Apceļo Latviju!”. Enerģētikas muzejs šogad piedāvā vairākus interaktīvus risinājumus dažādām apmeklētāju grupām un atjaunotu ekspozīciju Pļaviņu hidroelektrostacijā.

Latvenergokoncerna 80. jubilejas gadāEnerģētikas muzejs piedalās 26. starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "Balttour 2019" no š.g. 1.februāra, kur labākos tūrisma un atpūtas piedāvājumus prezentēs vairāk nekā 850 tūrisma uzņēmumu.  Latvenergo Enerģētikas muzeja kolekcijas un to iepazīšanas iespējas tiek piedāvātas vairākos digitālos projektos, paplašinot dažādu auditoriju izziņu un sniedzot vairāk informācijas.

Izstādes laikā tās apmeklētāji un dalībnieki tiks iepazīstināti ar Enerģētikas muzeja jaunākajiem interaktīvajiem klātienes piedāvājumiem. Uz vietas izstādē būs iespējams doties virtuālā ekskursijā pa Pļaviņu hidroelektrostaciju ar 3D brillēm. Savukārt no 18. maija, Muzeju nakts, AS "Latvenergo" mājaslapā www.latvenergo.lv/lat/energetikas_muzejs, kā arī klātienē Enerģētikas muzeja ekspozīcijā Ķegumā varēs apskatīt digitālo izstādi "Latvijas enerģētikas lepnums – Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās".

Par Pļaviņu HES ir gaidāms vēl kāds klātienes un digitālo iespēju apvienojums -  Latvenergokoncerna jubilejas ietvaros Pļaviņu HES atklās jaunu ražotnes vēstures ekspozīciju Enerģētiķu ielā 2, Aizkrauklē, kurā ražotnes vēsturi un tās attīstību apmeklētāji varēs iepazīt ar jaunāko digitālo tehnoloģiju palīdzību. Par ekspozīcijas atklāšanu sekojiet informācijai AS "Latvenergo" mājas lapā un sociālo tīklus kontos.

Tūrisma izstādes dalībniekus un apmeklētājus informēs par iespēju piedalīties sociālā projektā "Kāp vilcienā un dodies  iepazīt enerģētikas vēsturi Ķegumā un energoefektivitāti Jūrmalā". Šī projekta ietvaros Latvijas izglītības iestāžu audzēkņiem un pavadošajām personām piedāvāts brauciens ar vilcienu no jebkuras dzelzceļa stacijas uz Jūrmalu un Ķegumu, vilciena biļetēm piešķirot 50 % atlaidi, lai apmeklētu bezmaksas ekskursiju  un izglītojošās nodarbības Enerģētikas muzejā  un Energoefektivitātes centrā.

Latvenergo Enerģētikas muzejs kā viens no koncerna korporatīvās sociālās atbildības nesējiem ir vienīgais nozares muzejs Latvijā, kas nodrošina Latvijas elektroenerģētikas un koncerna vēstures izpēti, enerģētikas mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai. Enerģētikas muzejs glabā UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekciju par Ķeguma spēkstacijas celtniecību 1936.–1940. gadā.Enerģētikas muzeja apmeklētāju skaits 2018. gadā palielinājās par 5% salīdzinot ar 2017. gadu un sasniedza  14 082.

Apmeklējot muzeju, ikviens gūs jaunas zināšanas par Latvijas elektroenerģētikas vēsturi un enerģētikas nozīmi tautsaimniecībā, kā arī atklās industriālā un dokumentārā mantojuma unikalitāti.

Izstāde – gadatirgus  "Balttour 2019" norisināsies no 1. līdz 3. februārim Ķīpsalas izstāžu hallē Rīgā.Tā ir plašākā un nozīmīgākā tūrisma izstāde Baltijā, kas ik gadu piesaista plašāku interesentu skaitu. Šogad plānots, ka izstādes apmeklētāju skaits sasniegs 30 000.

Komentārs par elektroenerģijas cenu 4.nedēļā

Pagājušajā nedēļā Nord Pool tirdzniecības reģionā vidējā spot cena bija augstāka par 60 EUR/MWh, palielinoties par 13% līdz 60.12 EUR/MWh, salīdzinot ar 3.nedēļu. Visās Baltijas valstīs nedēļas vidējā spot cena pieauga par 19%, Igaunijā sasniedzot 64.83 EUR/MWh, Lietuvas tirdzniecības apgabalos vidējā elektroenerģijas cena sasniedza 65.06 EUR/MWh, savukārt Latvijā – 65.08 EUR/MWh. Visās Baltijas valstīs nedēļas vidū spot cenas pārsniedza 79 EUR/MWh.

Aizvadītājā nedēļā aukstie laikapstākļi, it īpaši krasais gaisa temperatūras samazinājums nedēļas vidū, veicināja elektroenerģijas patēriņa pieaugumu visos Nord Pool tirdzniecības apgabalos. Sausie laikapstākļi un sniega trūkums Ziemeļvalstu ūdens rezervuāros sekmēja  zemu piepildījuma līmeni. Papildu faktori, kas veicināja cenu pieaugumu,  bija zema vēja staciju izstrāde reģionā, kā arī oglekļa emisijas kvotu tirgus vērtība, kas aizvien palielinājās.   

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā elektroenerģijas patēriņš palielinājās līdz 10 575 GWh, un izstrādes apjomi pieauga līdz 10 289 GWh.

Baltijā patērētās elektroenerģijas apjoms aizvadītajā nedēļā pieauga par 5% līdz 642 GWh. Igaunijā bija vislielākais patēriņa pieaugums – par 7% līdz 208 GWh, Lietuvā tas pieauga par 5% un bija 273 GWh, Latvijā patēriņš bija 161GWh, palielinoties par 4%.

Kopējais izstrādātās elektroenerģijas apjoms Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā  pieauga par 16% līdz 500 GWh. Iepriekšējā nedēļā Latvijā novērots lielākais izstrādes pieaugums –  34%, sasniedzot 163 GWh. Igaunijā izstrādātās elektroenerģijas apjoms pieauga par 17%, saražojot 273 GWh. Savukārt Lietuvā izstrāde samazinājās par 18% līdz 64 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 101%, Igaunijā bija 131%, bet Lietuvā 23%, savukārt Baltijas valstīs aizvadītajā nedēļā tika saražoti 78% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.

Elektroenerģijas tirgus apskats (2019.gada janvāra numurs)

2019. gada janvāra Elektroenerģijas tirgus apskats ir klāt. Tajā lasiet: 

  • 2019..gadā gaidāms e-mobilitātes izmantošanas pieaugums, - Māris Balodis, Izpētes un attīstības direktors, AS "Latvenergo";
  • Latvijas elektroenerģijas cenu arvien vairāk ietekmē ārējie tirgus faktori, - Uldis Mucinieks, Elektroenerģijas pārdošanas direktors, AS "Latvenergo";
  • Visā Nord Pool reģionā cenas izlīdzinās, - Rodika Prohorova, tirdzniecības analītiķe, Tirdzniecības daļa, AS "Latvenergo";
  • Par valsts un pašvaldību LED gaismekļu iepirkumiem, - raksts tapis sadarbībā ar Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centru;
  • Elektrum Energoefektivitātes centrs – vieta, kur attīstīt kompetences;
  • Bezmaksas izglītojošies semināri 2019.gadā.

Iesniegto ziņojumu izskatīsim un Jūsu norādītos personas datus apstrādāsim sabiedrības interesēs un juridiskā pienākuma izpildei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jūsu kā trauksmes cēlēja tiesības tiks