Par AS "Latvenergo" Revīzijas komiteju

Š.g. 19.jūnijā AS “Latvenergo” akcionāru sapulcē uz trīs gadu pilnvaru termiņu tika ievēlēta Revīzijas komiteja šādā sastāvā -  Torbens Pedersens, Svens Dinsdorfs, Marita Salgrāve, Renārs Degro un Kristaps Stepanovs.

Torbens Pedersens, Svens Dinsdorfs un Marita Salgrāve ir neatkarīgie Revīzijas komitejas locekļi un bija strādājuši arī iepriekšējā Revīzijas komitejas sastāvā, savukārt, Renārs Degro un Kristaps Stepanovs bija š.g. 19.jūnijā ievēlētās padomes locekļi.

No Renāra Degro un Kristapa Stepanova ir saņemti paziņojumi par Revīzijas komitejas locekļa amata atstāšanu, līdz ar to, AS "Latvenergo" Revīzijas komiteja turpina darbu trīs locekļu sastāvā.

Kā jau iepriekš minēts, šobrīd Ekonomikas ministrija ir uzsākusi jaunās padomes locekļu atlases procedūru, lai atbilstoši tiesību normu regulējumam un labas pārvaldības praksei pēc iespējas ātrāk atlasītu jauno padomes sastāvu.

Latvenergo atbalsta Latvijas komandu 50.Starptautiskajā fizikas olimpiādē

Jau trešo gadu AS "Latvenergo" atbalsta Latvijas pārstāvju dalību Starptautiskajā fizikas olimpiādē. Šogad tā notiek jau 50. reizi Telavivā, un Latviju tajā pārstāv Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni – Ingvars Vitenburgs, Jānis Hūns,Ričards Kristers Knipšis, Rolands Lopatkoun Vilhelms Cinis.

No 7. līdz 15. jūlijam 50. Starptautiskā fizikas olimpiāde Telavivā, Izraēlā, pulcē 364 dalībniekus no 78 valstīm.Latvijas skolēni starptautiskajā fizikas olimpiādē piedalās jau kopš 1996. gada un šo gadu laikā tajā ir piedalījušies 112 mūsu valsts jaunieši. Godam pārstāvot Latviju,skolēni starptautiskajā fizikas olimpiādē kopumā ir izcīnījuši1 zelta, 3 sudraba, 26 bronzas medaļas un 31 atzinības rakstu.

Āris Žīgurs, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs: "Mūsu uzņēmums atbalsta tos, kuri vēlas noskaidrot, pētīt un uzzināt, jo jauniešu izcilība eksakto zinātņu jomā ir mūsu valsts nākotnes labklājības pamats. Interesei par eksaktajiem mācību priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām ir jāaug, un, manuprāt, tas, kādi panākumi olimpiādē ir bijuši iepriekš, motivē gan šī gada Latvijas komandu, gan arī tos, kas vēl tikai atver fizikas mācību grāmatu. Vēlam veiksmi un atbalstām!"

AS "Latvenergo" kā izglītības un zinātnes, jo īpaši eksakto zinību popularizētāja un veicinātāja, jau trešo gadu atbalsta mūsu talantīgāko fizikas skolēnu komandas dalību starptautiska mēroga pasākumā. 2017. gadā dalība vainagojās ar atzīstamiem panākumiem - Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvents Reinis Irmejs ieguva sudraba godalgu, savukārt bronzas medaļas izcīnīja Ingvars Vitenburgs no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Aleksejs Jeļisejevs, no Puškina liceja. Augsti panākumi arī 2018. gadā -  Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolnieks Jānis Hūns un Rīgas Valsts 1. Ģimnāzijas skolnieki Vilhelms Cinis un Ingvars Vitenburgs ieguva bronzas godalgas, savukārt Mārtiņš Klevs no Aizkraukles novada vidusskolas ieguva atzinību.

Latviju šogad pārstāv pieci Rīgas Valsts 1. Ģimnāzijas skolēni – Ingvars Vitenburgs, Jānis Hūns,Ričards Kristers Knipšis, Rolands Lopatkoun Vilhelms Cinis.Skolēnu pavadošie mentori ir Latvijas Universitātes asociētais profesors Vjačeslavs Kaščejevs (komandas vadītājs) un Latvijas Universitātes docents Ģirts Barinovs.  Komandai līdzi brauc novērotājs – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta inženieris, Starptautiskās fizikas olimpiādes izlases treneris un eksperts Dāvis Zavickis.

Oficiālā mājaslapa:  https://www.ipho2019.org.il/

Latvijas delegācija atklāšanas ceremonijā: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=aMbRB53Knwc

AS “Latvenergo” Testēšanas centrs kļuvis par Latvijā plašāko ražošanas procesu laboratoriju

AS “Latvenergo” Testēšanas centrs nodrošina kurināmā (cietā, šķidrā, dabas gāzes), ūdens, eļļas un emisiju paraugu testēšanu. Šī gada jūnijā saņemot Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditāciju darba vides gaisa paraugu ņemšanai un testēšanai, kas ļauj noteikt dažāda veida azbesta šķiedru klātbūtni gaisā, Testēšanas centrs ir kļuvis par plašāko ražošanas procesu laboratoriju Latvijā.

AS “Latvenergo” Testēšanas centrā juridiskajām un privātpersonām iespējams veikt plaša spektra analīzes ar vismaz 50 dažādām metodēm piecos galvenajos virzienos – ūdens paraugu ņemšana un testēšana, kurināmā testēšana, tehnisko eļļu paraugu testēšana, emisiju testēšana. Primāri laboratorija sniedz AS “Latvenergo” ražotņu drošai darbībai nepieciešamos pakalpojumus, veicot tehnoloģisko ūdeņu, dabasgāzes un emisiju daudzuma testēšanu. Bez koncernam nepieciešamajām analīzēm tās tiek nodrošinātas arī ārējiem klientiem – gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām, un populārākās ir ūdens un kurināmā analīzes, kā arī emisiju daudzuma noteikšana.

Irēna Upzare, AS “Latvenergo” Vides un darba aizsardzības direktore: “Laboratorijai mūsdienu dinamiskajā un mainīgajā darba vidē ir būtiski nodrošināt  ražošanas procesu pastāvīgu kontroli. Tas ļauj  novērst iekārtu tehnoloģiskos traucējumus un kopumā nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību. Testēšanas centrs piedāvā pakalpojumus, ko veic augstas kvalifikācijas speciālisti, izmantojot akreditētas testēšanas metodes. Mūsu laboratorija ir aprīkota ar modernu un atbilstošu aparatūru, kas ļauj iegūt ātru un precīzu rezultātu, nodrošinot biznesam un klientiem aizvien kvalitatīvākus pakalpojumus. Laboratorijas speciālisti regulāri pilnveidojas, ir atvērti jaunai pieredzei un sadarbojas, lai apgūtu inovatīvas tehnoloģijas un metodes un pielietotu tās savā darbībā.”

Papildus šīm jomām šogad jūlijā Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs Testēšanas centram ir izsniedzis akreditāciju darba vides gaisa paraugu ņemšanai un testēšanai, kas ļauj noteikt dažāda veida azbesta šķiedru klātbūtni gaisā. Līdz ar to testu rezultātus,  kompetenci un testēšanas metodes atzīst ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā. Šobrīd tā ir pirmā laboratorija valstī, kurā ir īpašais aprīkojums – skenējošais elektronu mikroskops un kas apguvusi azbesta paraugu ņemšanu, sagatavošanu un dažādu veidu atpazīšanu.

AS “Latvenergo” Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs ir kompetenta un akreditēta laboratorija testēšanas veikšanai atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām. AS “Latvenergo” Testēšanas centrs atrodas Rīgā, Krutspils ielā 15A.

Vairāk par Testēšanas centru, skatiet šeit.

 

 

On Supervisory Board of Latvenergo AS

On July 9, 2019, the changes regarding dismissal of the Supervisory Board of Latvenergo AS were registered in the Register of Enterprises of the Republic of Latvia based on notification of resignation received from the Members of the Supervisory Board of Latvenergo AS Pāvels Rebenoks, Kristaps Stepanovs, Inese Kublicka, Renārs Degro, Artūrs Šnoriņš.

On June 19, the Supervisory Board was elected by the Shareholder's Meeting to operate until the Ministry of Economics would complete the tender procedure and elect new members of the Supervisory Board. At the moment, the Ministry of Economics has initiated a procedure for selection of new Supervisory Board members in order to appoint the new Supervisory Board in accordance with legal regulations and good corporate governance practice as soon as possible.

Par AS "Latvenergo" padomi

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2019.gada 9.jūlijā reģistrētas izmaiņas par AS "Latvenergo" padomes atbrīvošanu, pamatojoties uz to, ka no AS "Latvenergo" padomes locekļiem - Pāvela Rebenoka, Kristapa Stepanova, Ineses Kublickas, Renāra Degro, Artūra Šnoriņa tika saņemti paziņojumi par atkāpšanos no padomes locekļa amata.

Padomi AS "Latvenergo" akcionāru sapulcē ievēlēja 19.jūnijā, lai tā strādātu līdz brīdim, kamēr Ekonomikas ministrija konkursa kārtībā izvēlēsies un ievēlēs jaunus padomes locekļus. Šobrīd Ekonomikas ministrija ir uzsākusi jaunās padomes locekļu atlases procedūru, lai atbilstoši tiesību normu regulējumam un labas pārvaldības praksei pēc iespējas ātrāk atlasītu jauno padomes sastāvu.

Augustā Pļaviņu HES ūdenskrātuvē nepieciešams pazemināt ūdens līmeni

Šovasar no 1. līdz 11.augustam AS "Latvenergo" Pļaviņu  hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu ūdens līmeni ar tālāku pakāpenisku ūdens līmeņa atjaunošanu.

Rūpējoties par Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu*, 2019.gadā no 1.augusta līdz 11.augustam plānota ūdenslīmeņa pazemināšana Pļaviņu HES ūdenskrātuvē. Šajā periodā veiks Pļaviņu HES augšbjefa balstu un atbalstsienu apsekošanu ūdens līmeņa mainīgajā zonā, kas nepieciešama atjaunošanas darbu būvprojekta izstrādei.

Šajā periodā plānota ūdens līmeņa pazemināšana ūdenskrātuvē augstuma atzīmju robežās no 69.14 metriem līdz 69.70 metriem LAS-2000,5 (Latvijas normālo augstumu sistēmā), kas būs par 2.44 metriem līdz 3.00 metriem zemāk par ūdenskrātuves normālo uzstādinājuma līmeni, taču tas nebūs zemāks par Pļaviņu HES ūdens resursu lietošanas atļaujā noteikto minimālo pieļaujamo ūdenskrātuves ūdens līmeni attiecīgajā periodā. Minēto darbu izpildei ir saņemti visu uzraugošo institūciju saskaņojumi.

Ūdenslīmeņa pazemināšanas periodā veiks Pļaviņu HES augšbjefa balstu un atbalstsienu apsekošanu ūdens līmeņa mainīgajā zonā, lai nodrošinātu projekta "Pļaviņu HES AB balstu betona virsmu apsekošana un atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde" izpildi.

Ūdens līmeņa pazemināšana un atjaunošana Pļaviņu HES ūdenskrātuvē notiks pakāpeniski.

Pļaviņu HES ūdenskrātuves ietekmes zonā esošajiem iedzīvotājiem un strādājošiem uzņēmējiem, kuru nodarbošanās saistīta ar ūdens izmantošanu, jārēķinās ar ūdenslīmeņa pazemināšanos un jāņem vērā, ka ūdenslīmeņa atkāpšanās ir atkarīga no krastu reljefa, stāvuma vai lēzenuma pakāpes.

Aktuālais ūdenslīmeņa izmaiņu statuss Daugavas HES ūdenskrātuvēs atrodams AS "Latvenergo" mājaslapā sadaļā Jaunumi / Aktualitātes.

AS "Latvenergo" iedzīvotājiem sniegs informāciju reģionālajos laikrakstos, pašvaldību izdevumos un to mājaslapās, kā arī konkrētu Daugavas krastu novadu AS "Latvenergo" juridiskajiem klientiem tiks nosūtītas informatīvas vēstules un SMS.

 

* Likums "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu";  citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti.

Elektrum klienti strauji maina paradumus, 93% izvēloties digitālo apkalpošanu

93% jeb lielākā daļa no Elektrum klientu apkalpošanas darījumiem notiek digitāli. Elektrum ir mērķtiecīgi attīstījis vairākus digitālos risinājumus un šobrīd nodrošina 100% digitālās apkalpošanas iespēju. Tādējādi augstas konkurences vidē tiek taupīts klienta laiks un sniegti vienmēr pieejami pakalpojumi.

Šobrīd Elektrum klientu servisa digitālo pakalpojumu pieejamība un daudzveidība ir sasniegusi iespēju nodrošināt klientam 100% digitālo apkalpošanu. Lai noskaidrotu kādu jautājumu vai sniegtu informāciju, klientam nav nepieciešams tiešs kontakts ar darbinieku, piemēram, zvanot, bet viss ir izdarāms digitālajā vidē elektrum.lv. Kā norāda AS "Latvenergo" Mārketinga un klientu apkalpošanas direktore Solvita Linde, notiek arī būtiskas izmaiņas klientu uzvedībā, telefonu zvana vietā apmeklējot portālu elektrum.lv. To apliecina fakts, ka pašapkalpošanās portāls vidēji mēnesī apmeklēts 875 000 reižu, bet arvien sarūk tiešo kontaktu skaits ar klientu apkalpošanas darbiniekiem.

"Mūsu mērķis ir efektivizācija un digitalizācija, un šis ir būtisks, reāli izmērāms ieguvums, ko izjūt mūsu klienti. Augstas konkurences apstākļos, kas ir Latvijas elektroenerģijas tirgū, esam gandarīti, ka mūsu klientiem ir operatīvākās un ērtākās apkalpošanas iespējas. Klientiem redzamā daļa ir pašapkalpošanās portāls, mobilā lietotne, tērzētava, balss pasts skaitītāja rādījumiem, savukārt uzņēmumam tā ir vēl virkne citu digitālu risinājumu,"saka  S. Linde.

Elektrumklientu apkalpošanā bez digitālajiem formātiem joprojām tiek izmantoti arī klātienes un telefoniskie klientu servisa pakalpojumi, tomēr arī šajā jomā pakalpojumi arvien pilnveidojas. Vēsturiski paši pirmie pakalpojumi tika sniegti klātienē reģionāli, ar laiku tika izveidots un attīstīts klientu serviss pa tālruni, tam pievienojās elektroniskā datu apstrāde, e-pasts un SMS, šobrīd to strauji nomaina digitālā pašapkalpošanās vide.

Komentārs par elektroenerģijas cenu 27.nedēļā

Aizvadītajā nedēļā vidējā elektroenerģijas cena visās Baltijas valstīs samazinājās vidēji par 9%. Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalos vidējā elektroenerģijas cena bija 38,44 EUR/MWh. Lietuvā vidējā elektroenerģijas cena bija 38,41 EUR/MWh. Nord Pool sistēmas cena iepriekšējā nedēļā samazinājās par 2% līdz 28,41 EUR/MWh.

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas visā Nord Pool reģionā ietekmēja izstrādes  pieaugums un patēriņa samazinājums. Nedēļas sākumā reģionā novērota liela vēja staciju izstrāde. Tajā pašā laikā cenas izmaiņas ietekmēja hidrobilances uzlabošanās un emisijas kvotu cenu samazināšanās.

not ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš pieauga līdz 6 615 GWh, un izstrādes apjomi pieauga līdz 6 913 GWh.

Baltijas valstīs kopējais patērētās elektroenerģijas apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, samazinājās par 1% līdz 462 GWh. Latvijā patēriņa apjoms samazinājās par 1% līdz 122 GWh. Lietuvā patēriņš samazinājās par 2% līdz 212 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš bija 128 GWh, tas ir par 1% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.

Pagājušajā nedēļā kopējais izstrādātais elektroenerģijas apjoms visās Baltijas valstīs pieauga par 7% līdz 218 GWh. Latvijā izstrādes apjomi samazinājās par 10% līdz 69 GWh. Igaunijā iepriekšējā nedēļā izstrāde pieauga par 4%, saražojot 63 GWh. Lietuvā saražotas 86 GWh, izstrāde bija par 28% augstāka nekā nedēļu iepriekš.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 57%, Igaunijā bija 49%, Lietuvā 41%, bet Baltijas valstīs kopumā saražoti 47% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma pagājušajā nedēļā.

Участники летней школы сети сотрудничества ЮНЕСКО знакомятся с энергетическим наследием

28 июня участники летней школы сети сотрудничества Латвийской Национальной комиссии ЮНЕСКО посетили Музей энергетики концерна Latvenergo и Кегумскую гидроэлектростанцию.

Кегумская электростанция является значимым историческим сооружением в Латвии, которое в ходе его ??троительства с 1936 по 1940 год увековечил фотограф и кинодокументалист Эдуард Крауцс (1898–1977), создав коллекцию фотонегативов на стеклянном основании. Она включена в Латвийский национальный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира».

Ина Ластовецка, руководитель Музея энергетики АО «Latvenergo»«Приятно и в то же время закономерно, что участники летней школы сети сотрудничества Латвийской Национальной комиссии ЮНЕСКО в Музее энергетики осматривают и знакомятся с историческим наследием, оставленным Эдуардом Крауцом. Это наше национальное богатство и ценность, которой мы гордимся, рассказывая и демонстрируя исторические аспекты ее появления и включение в наследие ЮНЕСКО».

Участники летней школы посмотрели в музее цифровую выставку «Кегумская гидроэлектростанция в фотографиях Эдуарда Крауца».

Проделанная фотографом и кинодокументалистом Эдуардом Крауцем (1898–1977) работа имеет большое значение в контексте индустриальной истории Латвии. С 1936 по 1940 гг. Э. Крауц занимался увековечением хода строительства Кегумской электростанции. Фотофиксация строительных работ происходила раз в неделю, в результате получив 1736 фотонегативов на стеклянном основании. Коллекция представляет собой единственную известную до этого времени в Европе столь масштабную фотодокументацию какого-либо строительного объекта. Музей в общей сложности хранит 11000 фотографий с места строительства Кегумской ГЭС, которые собраны в 53 альбомах.

В Музее энергетики участники летней школы посмотрели документальный фильм «Как создавалась Кегумская электростанция», в создании которого были использованы воспоминания Карлиса Думбрайса и кинохроника, сделанная Эдуардом Крауцем. В 1939 году К. Думбрайс участвовал в строительстве Кегумской ГЭС, выполняя монтаж генераторов, и оставил важные воспоминания и фотографии об этом времени и своей работе.

Летняя школа сети сотрудничества Латвийской Национальной комиссии ЮНЕСКО проходит в Екабпилсе с 26 по 28 июня. В ней участвуют участники сети «Stāstu bibliotēka» (Библиотека историй), учителя сети ассоциированных школ ЮНЕСКО и Балтийского морского проекта, представители учреждений памяти, участвующих в программе ЮНЕСКО «Память мира», а также кафедры ЮНЕСКО, которые находятся в высших учебных заведениях во всех регионах Латвии. Цель летней школы – расширять знания о значимых вопросах культуры, окружающей среды и общества в Латвии и мире в контексте программ ЮНЕСКО, а также укреплять синергию сетей сотрудничества ЮНЕСКО ЛНК с целью способствовать образованию в течение всей жизни и сохранению культурного и исторического наследия.

Participants of the UNESCO cooperation network summer school learn about the energy heritage

On 28 June, the participants of the summer school under the cooperation network of the Latvian National Commission for UNESCO visited the Museum of Energy of Latvenergo Group and Kegums Hydropower Plant.

Kegums Power Plant is an important historical structure in Latvia, which was captured by the photographer and documentary filmmaker Eduards Kraucs (1898–1977) during its construction from 1936 to 1940, creating a collection of glass plate photo negatives. It is included in the Latvian National Register of the UNESCO Memory of the World Programme.

Ina Lastovecka, Head of the Museum of Energy of Latvenergo AS"It is pleasing and at the same time only natural that the participants of the summer school under the cooperation network of the Latvian National Commission for UNESCO can see and get to know the historical heritage left by Eduards Kraucsat the Museum of Energy. It is our national wealth and value which we are proud of, showing and telling about the historical aspects of its formation and its inclusion on the UNESCO heritage list".

The participants of the summer school toured the digital exhibition Kegums Hydropower Plant in the Photographs by Eduards Kraucs.

The achievements of the photographer and documentary filmmaker Eduards Kraucs (1898–1977) are very important in the context of Latvian industrial history. From 1936 to 1940, E. Kraucs immortalised the construction of Kegums Power Plant. The photographic fixation of the construction work took place once a week, resulting in 1,736 glass plate photo negatives. The collection is the only photographic documentation of such size of a building project in Europe known so far. The museum holds a total of 11,000 photographs of the construction of Kegums HPP, collected in 53 albums.

At the Museum of Energy, the participants of the summer school watched the documentary How Kegums Power Plant Was Built, created using the memoirs of Kārlis Dumbrājs and the newsreels filmed by Eduards Kraucs. In 1939, K. Dumbrājs participated in the construction of Kegums Hydropower Plant, carrying out the assembly of generators, and left important memoirs and photographs of that time and his work.

The summer school under the cooperation network of the Latvian National Commission for UNESCO is taking place in Jekabpils from 26 to 28 June. Its participants include members of the Storytelling Library network, teachers of the UNESCO Associated School Network and Baltic Sea Project, representatives of memory institutions involved in the UNESCO Memory of the World Programme as well as UNESCO Departments located at universities in all regions of Latvia. The aim of the summer school is to broaden the knowledge of significant cultural, environmental and societal challenges in Latvia and the world in the context of UNESCO programmes as well as to strengthen the synergy of the networks of the Latvian National Commission for UNESCO for the promotion of lifelong learning and preservation of cultural and environmental heritage.

Iesniegto ziņojumu izskatīsim un Jūsu norādītos personas datus apstrādāsim sabiedrības interesēs un juridiskā pienākuma izpildei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jūsu kā trauksmes cēlēja tiesības tiks