VAS LATVENERGO ražotā siltumenerģija ir lētākā Latvijā

Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora šodien izplatītā informācija, kurā minēts, ka "TEC'u saražotās siltumenerģijas cena ir uzskatāma par mākslīgi paaugstinātu", ir klaji nepatiesa, jo VAS LATVENERGO termoelektrocentrāļes (Rīgas TES) ar nemainīgu siltumenerģijas tarifu sekmīgi spējušas strādāt jau septiņus gadus, veiksmīgas darbības resursus rodot uzņēmumu prasmīgā vadīšanā, t.i. - uzņēmuma struktūras pilnveidošanā un menedžmenta uzlabošanā, turklāt - bez papildus sociālām vai politiskām dotācijām.

VAS LATVENERGO akciju sabiedrībai Rīgas siltums siltumenerģiju piegādā par divreiz mazāku cenu, nekā par siltumenerģiju maksā Rīgas iedzīvotāji. LATVENERGO piegādes cena Rīgas siltumam ir 7,93 Ls/MWh, ko savukārt RS iedzīvotājiem realizē par Ls 15,93/MWh.

VAS LATVENERGO cena faktiski nav mainījusies pēdējos 7 gadus, jo 1995. gadā tā bija 7,78 Ls/MWh.

Apstāklis, ka Latvenergo piegādātā siltumenerģijas cena ir zemākā visā Latvijā, ļāvis a/s Rīgas siltums iespēju visā šī uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē saglabāt tik zemas apkures cenas Rīgas iedzīvotājiem.

Salīdzinājumam jāmin, ka citās Latvijas pilsētās, kur ekonomiskā aktivitāte un pirktspēja ir ievērojami zemāka, siltumenerģijas cenas ir ievērojami augstākas, piemēram, Gulbenē - 17,99 Ls/MWh, Jēkabpilī - 19,98 Ls/MWh, Kuldīgā - 22,00 Ls/MWh, Līvānos - 20,25 Ls/MWh, Jūrmalā - 17,76 Ls/MWh.

Rīgas Domes izveidotā Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora vēlme rūpēties par rīdzinieku ērtībām ir apsveicama, taču ekonomiski ačgārnie apgalvojumi demonstrē šīs institūcijas nelielo pieredzi elektro un siltumenerģijas ražošanas jomā.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

VAS LATVENERGO operatīvi novērš bojājumus vidējā sprieguma elektrolīnijās

Stiprais vējš pagājušajā naktī Latvijā izraisījis traucējumus elektroenerģijas piegādē. Galvenokārt bojājumus VAS LATVENERGO elektroenerģijas piegādes vidējā sprieguma līnijās radījuši lūztoši koku zari.

Šorīt bez sprieguma Ziemeļu elektriskajos tīklos (ZET) bija 18 transformatoru punkti (TP), Rietumu ET - 14, Centrālajos ET - 44, Dienvidu ET - 8. Līdz sestdienas pusdienlaikam lielākā daļa bojājumu tika novērsta.

Sestdien pulksten 15.00 bez sprieguma vēl bija 11 transformatoru punkti Rietumu elektrisko tīklu (RET) apkalpes zonā, taču līdz dienas beigām arī šie bojājumi tiks novērsti. Zemsprieguma līniju remontu LATVENERGO speciālisti turpinās arī svētdien.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

VAS LATVENERGO elektrotīklus posta krāsaino metālu zagļi

Šajā nedēļā ievērojamus zaudējumus krāsaino metālu zagļi nodarījuši VAS LATVENERGO, kopumā 20 gadījumos nozogot 5 tonnas vadu. Tas ir šogad reģistrētais lielākais vienā nedēļā nozagtā krāsainā metāla daudzums. Īpašs gadījums fiksēts Ziemeļaustrumu elektriskajos tīklos.

20. februārī Madonas rajonā, Ošupes pagastā nozagti vadi 30 starpbalstu posmos 2,291 km garumā, kopīgais garums vienā vadā - 6,873 km, nozagto vadu svars - 1 tonna. Šis ir bezprecedenta gadījums, jo vienā reizē nozagts tik liels apjoms vada.

Šajā nedēļā ir ievērojami postījumi arī citās filiālēs: Rietumu elektriskajos tīklos 3 zādzību gadījumos nozagti 760 kg vada; Austrumu elektriskajos tīklos 4 zādzību gadījumos - 783 kg vada; Ziemeļu elektriskajos tīklos - 896 kg vada; Dienvidu elektriskajos tīklos - 388 kg vada; Centrālajos elektriskajos tīklos - 2 tonnas vada.

LATVENERGO šīsnedēļas postījumu atjaunošanai nepieciešamā summa var sasniegt Ls 10 000.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

VAS LATVENERGO operatīvi atjauno elektroenerģijas piegādi klientiem

Stiprais vējš pagājušajā naktī Latvijā izraisījis traucējumus elektroenerģijas piegādē. Galvenokārt bojājumus elektroenerģijas piegādes vidējā sprieguma līnijās radījuši lūztoši koku zari.

Rietumu elektrisko tīklu (RET) apkalpojamajā teritorijā šorīt bez sprieguma bija 51 transformatoru punkts (TP). Mitrais sniegs biezā kārtā piesala pie vadiem, tos pārraujot. Dažviet uz līnijām uzkrituši un vadus pārrāvuši arī sniega segas nolauztie koki. Visvairāk bojājumu šoreiz bija Ventspils, Aizputes un Priekules apkārtnē.

Rietumu elektrisko tīklu (RET) elektromontieru brigādes patlaban novērš bojājumus. Šorīt bez sprieguma spēcīgā vēja dēļ bija 35 transformatoru punkti (TP) Ogrē, Centrālajos elektriskajos tīklos (CET), 4 - Siguldā (CET).

Jelgavā, Dienvidu elektriskajos tīklos (DET), kur agri no rīta bez sprieguma bija 2 TP - bojājumi ir novērsti.

Tuvākajā laikā VAS LATVENERGO remontbrigādes novērsīs arī citus bojājumus. Būsim pateicīgi, ja par pamanīto bojājuma vietu un uz līnijām uzkritušiem kokiem Jūs iespējami ātri paziņosiet elektrotīklu rajona dispečeram.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

VAS LATVENERGO, k/s "Pullāns" un Alsviķu pagasta padome lemj par pagasta elektrisko tīklu sakārtošan

VAS LATVENERGO un k/s "Pullāns pārstāvji Alsviķu pagastā veikuši ārpus kooperatīvās sabiedrības teritorijas esošo elektrisko tīklu apsekošanu, dokumentu inventarizāciju, par to sastādot apsekošanas aktu. Tajā aprakstīts katru māju barojošā elektrotīkla tehniskais stāvoklis un lietotājam izsniegtais norēķinu dokuments (k/s "Pullāns" abonentu grāmatiņa), konstatēta īpašuma tiesību dokumentu un tehniskās dokumentācijas neesamība.

K/s "Pullāns" nespēj garantēt drošu elektroenerģijas piegādi lietotājiem12 pagasta mājās, tādēļ LATVENERGO un k/s "Pullāns" vienojās sākt ārpus k/s teritorijas esošo elektrotīklu un lietotāju pārņemšanu LATVENERGO filiāles Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli (ZAET) apkalpošanā, saskaņojot to ar Alūksnes rajona Alsviķu pagasta padomi.

LATVENERGO speciālisti par optimālu risinājumu 12 ārpus k/s teritorijas esošo māju elektroenerģijas piegādei uzskata jaunas elektrolīnijas izbūvi.

Puses vienojās, ka reāla elektroenerģijas piegādes līniju izbūve var notikt ne ātrāk kā aprīlī - maijā. Līdz abonentu pilnīgai pārņemšanai bojājumus ārpus k/s teritorijas esošos elektrotīklos novērst apņemas VAS LATVENERGO Alūksnes elektrisko tīklu rajons (ETR). K/s "Pullāns" kopīgi ar Alsviķu pagasta padomi veic īpašuma tiesību dokumentu sakārtošanu. Pēc darbu pabeigšanas minētie lietotāji kļūs VAS LATVENERGO abonenti.

Par turpmākām darbībām sakarā ar ārpus teritorijas esošo klientu pieslēgšanu VAS LATVENERGO tīkliem domstarpību starp pusēm nav.

Līdz šim minētajām mājām Alsviķu pagastā elektroenerģijas piegāde notiek caur elektrotīklu, kas pieder k/s "Pullāns". Saskaņā ar 1999.gadā starp "Pullāns" un LATVENERGO noslēgto elektroenerģijas piegādes līgumu, k/s "Pullāns" ir elektroenerģijas piegādātājs 12 dzīvojamām mājām, kas atrodas ārpus k/s teritorijas. Iedzīvotāji par piegādāto elektroenerģiju līdz šim norēķinās ar k/s "Pullāns". Starp LATVENERGO un k/s "Pullāns" noformēts akts, ar kuru puses vienojušās, ka sakarā ar to, ka k/s "Pullāns" veic elektroenerģijas piegādi apakšlietotājiem, t.i., dzīvojamām mājām, tiek piemērota atlaide transformatora zudumu apmērā.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

Jēkabpilij un Pļaviņām pagaidām plūdi nedraud

LATVENERGO atbildīgie speciālisti un Pļaviņu un Jēkabpils ārkārtas situāciju komisiju vadītāji regulāri veic novērojumus iespējamo plūdu vietās un abpusēji sniedz operatīvu informāciju.

Gan LATVENERGO vadošie speciālisti, gan Pļaviņu un Jēkabpils pašvaldību atbildīgie darbinieki veic regulārus tehniskus pasākumus - ūdens līmeņa, ledus segas un vižņu biezuma novērojumus un mērījumus, kas ļauj prognozēt palu ūdeņu intensitāti un iespējamo ledus sastrēgumu veidošanos.

Pašreizējie novērojumi neliecina par ledus sablīvējumiem un biezu vižņu kārtu, kas izraisītu plūdus un apdraudētu Pļaviņas un Jēkabpili.

Speciālisti atzina, ka būtisks faktors, tuvojoties pavasarim, ir gaisa temperatūras svārstības, un tuvākajā laikā prognozētais siltais laiks ir labvēlīgs netraucētai ledus iziešanai.

Pašvaldību vadītāji un VAS LATVENERGO speciālisti pārrunāja Pļaviņu HES darba režīmu pirmspalu un iespējamo plūdu laikā: panākta vienošanās par ūdens līmeņa optimālu regulēšanu, mazinot plūdu risku un nodrošinot Pļaviņu HES ūdenskrātuves līmeņa optimālu nostrādi elektroenerģijas ražošanai.

LATVENERGO atbildīgie speciālisti un Pļaviņu un Jēkabpils ārkārtas situāciju komisiju vadītāji vienojās pirmspalu periodā regulāri veikt novērojumus un abpusēji sniegt operatīvu informāciju.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

LATVENERGO atjauno elektroenerģijas piegādi plūdos cietušajām mājām Zemgalē

Šīs dienas laikā VAS LATVENERGO Dienvidu elektrisko tīklu (DET) Jelgavas tīklu rajona elektromontieri atjaunoja elektroenerģijas padevi 8 mājām. Elektromontieru brigādes darbu turpina, un, iespējams, elektroenerģijas piegāde šodien tiks atjaunota vēl 4 mājās.

Augstā ūdenslīmeņa dēļ Lielupē joprojām vēl nav iespējams piekļūt pārplūdušajām vietām un novērst bojājumus ūdenī esošajās elektrolīnijās. Tādēļ elektroenerģijas piegādi patlaban nevar atjaunot Sidrabenes pagasta "Upes Ozoliņiem", "Šalkoņiem" un "Upes Gaiļiem", Jaunsvirlaukas pagasta "Vaņčiem" un "Ķīram".

Lai atjaunotu elektroenerģijas padevi klientiem, DET Jelgavas tīklu rajona elektromontieri ekstremālajos apstākļos strādā īpaši operatīvi. Lai piekļūtu bojājuma vietai elektrolīnijās un atjaunotu elektroenerģijas piegādi klientiem, elektromontieriem nākas braukt ar laivu un iet pa ledus gabaliem, kas protams ir ļoti bīstami.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

Plūdu dēļ - bez sprieguma 34 mājas

7.februārī pulksten 8.00 ūdenslīmenis Lielupē bija 274 cm, salīdzinājumā ar 6. februāri plkst. 20.00, ūdenslīmenis ir pazeminājies par 6 cm. Ledus sastrēgums joprojām ir posmā starp Garozu un Teteli. Šorīt pie Staļģenes ūdenslīmenis ir 456 cm.

Lai nodrošinātu Lauksaimniecības universitāti ar elektroenerģiju līdz tiks novērsti bojājumi, vakar vakarā tika iedarbināts trešais - 130 kW jaudas ģenerators.

Pēc apkopotās informācijas zināms, ka ledus nogāzis un aiznesis 46 zemsprieguma un 2 augstsprieguma elektropārvades līniju balstus, pārrauti līniju vadi. Patlaban plūdu dēļ Jelgavas rajonā bez sprieguma ir 34 mājas.

VAS LATVENERGO filiāles Dienvidu elektriskie tīkli Tehniskās daļas un Jelgavas tīklu rajona darbinieki ekstremālajos apstākļos strādā īpaši operatīvi, lai novērstu bojājumus elektropārvades līnijās. Tiek meklēti optimālākie risinājumi iespējamo bojājumu novēršanai, ja turpmākajā diennaktī ūdenslīmenis Lielupē turpinās paaugstināties.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

Jelgavas pilī atjaunota elektroenerģijas padeve

7. februārī, plkst. 16.25 Jelgavas pilī jeb Lauksaimniecības Universitātes telpās tika atjaunota elektroenerģijas padeve, kur iepriekšējā diennaktī elektroenerģijas apgādi nodrošināja trīs jaudas ģeneratori.

VAS LATVENERGO Dienvidu elektrisko tīklu speciālisti uzsver, ka tas ir pagaidu risinājums, jo elektroenerģija padeves traucējumi vēl ir iespējami cita ledus sastrēguma dēļ.

Ledus sastrēgums joprojām ir posmā starp Garozu un Teteli, tāpēc iespējams, ka postījumi turpināsies.

Šīs dienas laikā (līdz plkst. 16) elektroenerģijas padeve atjaunota 16 dzīvojamām ēkām, vēl darbs tiek turpināts, taču šodien visur neizdosies atjaunot spriegumu.

Šodien no rīta bez sprieguma bija 34 mājas, ledus sablīvējumu kustības dēļ bija nogāzti 46 zemsprieguma un 2 augstsprieguma elektropārvades līniju balsti, pārrauti līniju vadi.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

Vētras postījumu novēršana turpinās

Jau vakar Latvijā sākās stiprs vējš, kas nodarīja arī postījumus Latvijas energosistēmai. Tā jau ir kļuvusi par tradīciju, ka vētras laikā vislielākie bojājumi ir LATVENERGO Rietumu elektriskajos tīklos un Centrālajos elektriskajos tīklos, kur bojājumus elektromontieri dodas novērst pat naktīs.

Pēc šī rīta (30. janvārī) operatīvajiem datiem Latvijas energosistēmā bez sprieguma bija aptuveni 400 transformatoru punkti: Rietumu elektriskajos tīklos bija atslēgti 110 transformatoru punkti un viens vidējā sprieguma (20 kV) elektrolīnijas posms, Centrālajos elektriskajos tīklos pusnaktī bez sprieguma bija 240 transformatora punkti, bet no rīta - 117 un 12 elektrolīnijas posmi, Ziemeļaustrumu elektriskajos tīklos bez sprieguma bija 85 transformatora punkti. Šī nakts bija mierīga Austrumu elektriskajos tīklos un Ziemeļu elektriskajos tīklos.

Rietumu elektriskajos tīklos visvairāk bojājumu konstatēti un tiek novērsti Saldus, Kuldīgas un Ventspils rajonos, Centrālajos elektriskajos tīklos - visvairāk Ropažos, Jaunolainē, Birzgalē, Daugmalē, Baldonē, Iecavā, Ziemeļaustrumu elektriskajos tīklos - Madonas rajonā.

Naktī iespēju robežās tika lokalizēti un novērsti vētras bojājumi elektrolīnijās, un šodien darbs turpinās. LATVENERGO elektromontieru brigādes pašlaik dara visu iespējamo, lai iespējami ātrāk no līnijām novāktu lauztos kokus, savienotu rautos vadus un nomainītu lauztos balstus.

Atgādinām: REDZOT ZEMĒ GUĻOŠU LĪNIJAS VADU VAI UZ LĪNIJAS UZKRITUŠU KOKU, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NETUVOJIETIES TAM UN NEĻAUJIET TO DARĪT ARĪ CITIEM!

Īpaši lūdzam brīdināt bērnus un pusaudžus.

Būsim ļoti pateicīgi, ja par pamanīto bojājuma vietu un uz līnijām uzkritušiem kokiem Jūs iespējami ātri paziņosiet elektrotīklu rajona dispečeram.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

Iesniegto ziņojumu izskatīsim un Jūsu norādītos personas datus apstrādāsim sabiedrības interesēs un juridiskā pienākuma izpildei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jūsu kā trauksmes cēlēja tiesības tiks