Apakšstacija Bastejkalns ieslēgta darbā

Nepilna gada laikā ir izbūvēta un darbam sagatavota LATVENERGO 110/10 kV (kilovoltu) apakšstacija Bastejkalns, kas būvēta elektroapgādes drošuma paaugstināšanai Rīgas pilsētas centra patērētājiem. Apakšstaciju Bastejkalns ieslēdza darbā 23. martā plkst. 15:00.

Rekonstrukcijas darbu veikšana un tīkla attīstība ir viens no LATVENERGO galvenajiem virzieniem, lai nodrošinātu klientiem kvalitatīvāku un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi. 

Jaunā apakšstacija nodrošinās Rīgas centrālajai daļai drošu elektroenerģiju, tas nozīmē, ka Bastejkalns spēs samazināt neplānoto atslēgumu skaitu un novērsīs iespējamās sprieguma svārstības - sevišķi maksimālā noslogojuma stundās. Apakšstacija Bastejkalns Vecrīgas elektroenerģijas lietotājiem ir garants tam, ka samazināsies iespēja neplānotajiem elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumiem (2000. gadā Rīgas centrā viens no šādiem gadījumiem bija tieši Vecrīgā), kā arī jaunā apakšstacija radīs iespēju apmierināt pieaugošo vajadzību pēc jaudas palielināšanas Rīgas centrā.

110/10 kV apakšstacija Bastejkalns ir otrā LATVENERGO apakšstacija, kas Rīgā no jauna izbūvēta pēdējo divu gadu laikā (visā Latvijā - trešā apakšstacija). 1999. gadā Rīgā tika izbūvēta apakšstacija Hanza. Apakšstaciju būvniecības nepieciešamība bija pamatota Rīgas pilsētas elektroapgādes perspektīvā shēmā līdz 2005. gadam.

Apakšstacija Bastejkalns veidota kā slēgta tipa apakšstacija, kur vienā kopējā ēkā atrodas 110 kV iekārta, 110/10 kV transformators, 10 kV sadales iekārta, apakšstacijas releju aizsardzības un vadības iekārtas.

Apakšstacijas Rīgas centrā būvnieciskie risinājumi ievērojami atšķīrās no citu iekštelpu apakšstaciju izpildījuma, jo daļa ēkas - vadības un 10 kV sadalietaises telpas - ir izbūvētas virs bumbu patvertnes, ko ierīkoja 1942. gadā vācu okupācijas vara. Patvertnes pārsegums ir 1,6 m biezs dzelzsbetons, kas lieliski kalpo kā daļējs pamats jaunajai ēkai.

Viens no mūsdienīgas apakšstacijas celtniecības priekšnoteikumiem ir atbilstība pilsētvidei, kurā tā tiek būvēta. Jaunās ēkas arhitektūra lieliski sader ar pārējām -pašvaldības uzņēmuma Rīgas ūdens valdījumā esošām ēkām Basteja bulvārī 1. Tām saskaņota gan krāsa, gan noformējums.

Apakšstacijas atrašanās vieta un celtniecība tika saskaņota ar visām nepieciešamajām instancēm. Visas iepriekšminētās instances neiebilda apakšstacijas celtniecībai Basteja bulvārī 1.

Lai varētu izbūvēt apakšstaciju, tika panākta vienošanās ar pašvaldības uzņēmumu Rīgas ūdens, par esošo garāžu nojaukšanu. Nojaucamo garāžu vietā tika uzbūvētas jaunas garāžas pašvaldības uzņēmuma Rīgas ūdens operatīvajam transportam jaunā vietā, kas netraucē apakšstacijas būvniecības un ekspluatācijas laikā.

Apakšstacijas Bastejkalns celtniecība sākta pērnā gada jūnijā, pabeigta oktobrī, un janvārī tika uzsākta firmas ABB Transmit Oy 25 MVA transformatora uzstādīšana un gatavota 10 kV sadales pieslēgšana barošanai no 110 kV sadales punkta Hanza.

Apakšstacijas barošanai izbūvēta jauna 110 kV kabeļu līnija 2,5 km garumā no apakšstacijas Hanza. Konkursa kārtībā 110 kV spēka transformatora piegādes tiesības ieguva firma ABB, 110 kV un 10 kV iekārtas piegādei - firma Siemens. Kabeli konkursa kārtībā piegādāja firma Nokia. Projektēšanas darbus veica AS Siltumelektroprojekts un celtniecības - montāžas darbus apakšstacijai veica EAS Remus, bet 110 kV kabeļu līnijai - SIA Latvijas Energoceltnieks.

Apakšstacijas Bastejkalns projekta realizācijas izmaksas LATVENERGO filiālei Augstsprieguma tīkls (AST) ir Ls 771 000:
Projektēšanas darbi - Ls 42 000
Celtniecības - montāžas darbi - Ls 480 000
110 kV iekārtas un transformators - Ls 249 000
Papildu izmaksas. No apakšstacijas Hanza AST ieguldīja 110 kV plastmasas izolācijas vara kabeli ar dzīslas šķērsgriezumu 240 mm2.
Projekta realizācijas izmaksas kabeļu līnijai sastāda Ls 535 000:
Projektēšanas darbi - Ls 33 000
Celtniecības - montāžas darbi - Ls 373 000
110 kV kabelis - Ls 129 000

Apakšstacijas Bastejkalns projektu realizēja sadarbībā ar LATVENERGO filiāli Rīgas elektrotīkls, lai izbūvētu apakšstacijā 10 kV sadali.
Projekta realizācijas izmaksas par sadales izbūvēšanu sastāda Ls 320 000:
Iekārtas - Ls 170 000
Vidējā sprieguma kabeļu līnijas 5 km - Ls 150 000 

LATVENERGO filiāle Tehniskais centrs apakšstacijai piegādājusi sakaru iekārtas un optisko kabeli Hanza - Bastejkans, projektā investējot Ls 56 000.

LATVENERGO Jūrmalā uzsāk jauna klientu apkalpošanas centra būvniecību

Šonedēļ LATVENERGO filiāle Centrālie elektriskie tīkli uzsāks jauna, moderna Jūrmalas elektrisko tīklu klientu apkalpošanas centra būvniecību. Plānots, ka jauno klientu apkalpošanas centru atklās jau šī gada septembra sākumā.

LATVENERGO klientu apkalpošanas centrs atradīsies Jomas ielā 4, tas ir, tieši iepretim Jūrmalas domes ēkai. Elektroenerģijas lietotājiem modernos un mūsdienīgos apstākļos centrā būs iespēja norēķināties par elektrību un ar speciālistiem konsultēties par elektroenerģijas pieslēgumiem, jaudas palielināšanu, energoefektivitāti un citiem neskaidriem jautājumiem, kas saistīti ar elektroenerģijas lietošanu. 

Klientu apkalpošanas centra būvniecības darbus veiks firma Latvijas Energoceltnieks. Kopējās būvdarbu izmaksas plānotas Ls 329 000 apmērā.

Ņemot vērā Jūrmalas kā kūrortpilsētas īpašo nozīmi un sakārtotas pilsētvides nepieciešamību, LATVENERGO ievērojamus līdzekļus ieguldīs arī centra apzaļumošanas darbos. Par to ir informēta arī Latvijas Zaļā partija, kuras pārstāvji iepazinās ar LATVENERGO iecerēm un izteica savus priekšlikumus.

LATVENERGO filiāles Centrālie elektriskie tīkli Jūrmalas tīkla rajonā ir 27 000 klientu. Pagājušajā gadā ievērojami palielinājies interesentu skaits LATVENERGO Energoefektivitātes centrā Rīgā, tāpēc paredzama arī interese rajonos ārpus Rīgas. 

LATVENERGO Energoefektivitātes centrs Rīgā darbojas ceturto gadu. Līdzīgi energoefektivitātes centri izveidoti arī LATVENERGO filiālēs - Liepājā, drīzumā tika atvērti Bauskā, Jēkabpilī un Daugavpilī, nākotnē šādus centrus plānots izvedot visās filiālēs - LATVENERGO vēlas būt tuvāk ikvienam klientam.

LATVENERGO 2000. gadā iedzīvotājiem piegādājusi vairāk elektroenerģijas

2000. gadā lietotājiem piegādāta elektroenerģija par 14 GWh (14 miljoni kWh) vairāk nekā 1999. gadā, kopumā realizējot 4 718 GWh, apliecina LATVENERGO 2000. gada neauditētie darbības rezultāti. Iedzīvotāju sektorā elektroenerģijas patēriņš ir audzis par 3,9%. Pagājušajā gadā LATVENERGO filiālēs ir ievērojami samazināti elektroenerģijas zudumi.

Sakārtojot uzskaites iekārtas un izvēršot aktīvu cīņu pret nemaksātājiem, samazināti zudumi elektrostaciju transformatoros, pārvades un sadales tīklos par 12 GWh, tas ir, elektroenerģijas zudumi samazināti par 13%. Komerczudumu samazināšanas dēļ gada laikā uzņēmumam ir izdevies ekonomēt 2,2 miljonus latus.

Pērn LATVENERGO saražoja 67,5 % no nepieciešamā elektroenerģijas daudzuma, 30,4 % iepirka no citām valstīm un 2,1% - no mazajām elektrostacijām. 2000. gadā LATVENERGO samazināja iepirktās elektroenerģijas daudzumu no citām valstīm par 169 GWh - galvenokārt elektroenerģija iepirkta no Lietuvas, Igaunijas un Krievijas.

Patēriņš iedzīvotāju sektorā ir audzis, bet, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies elektroenerģijas patēriņš lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās par 10 %, elektrotransporta sektorā par 8 %, kā arī rūpniecības un tiem pielīdzinātos uzņēmumos par 1 %.

Lietotājiem realizētā elektroenerģija: rūpniecībā - 1564 GWh, lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās - 116 GWh, elektrotransportā (pilsētas, dzelzceļš) - 121 GWh, iedzīvotājiem - 1 095 GWh, pārējiem patērētājiem - 1 748, energosistēmas saimnieciskajām vajadzībām - 82 GWh. 

Siltumenerģijas patēriņš 2000. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 14,3 %. Siltumenerģijas apjoma samazināšanās galvenokārt izskaidrojama ar ārgaisa paaugstinātu temperatūru un Rīgas pilsētas siltuma patērētāju automātisko regulēšanas mezglu uzstādīšanu, kas ļauj regulēt siltumenerģijas patēriņu. Siltuma enerģijas izstrāde 2000. gadā kopumā bijusi 2 746 GWh, kas ir par 460 GWh mazāk nekā 1999. gadā.

Auditētie uzņēmuma tehniskie un finanšu dati tiks sagatavoti un apstiprināti līdz šī gada jūlijam.

LATVENERGO prezidents Kārlis Miķelsons, vērtējot 2000. gada tehniskos rezultātus, komentē: "LATVENERGO darbinieku profesionalitāte un uzņēmuma tehniskās iespējas nodrošina perspektīvā gatavību saražot vēl vairāk elektroenerģijas. Daudz tiek strādāts pie tā, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs, augsti tehnoloģiski attīstīts un lai elektroenerģijas tirgus liberalizācijas apstākļos mūsu darbs būtu operatīvāks un efektīvāks.

LATVENERGO galvenais uzdevums ir klientu droša un efektīva apgāde ar elektrisko un siltuma enerģiju. 2000. gada pamatvirzieni bija - turpināt darbu pie enerģijas zudumu būtiskas samazināšanas; turpināt energosistēmas atjaunošanu, vienlaikus veicot būtisku tās modernizāciju; minimizēt energosistēmas uzturēšanas izmaksas, lai sekmētu darbinieku atalgojuma atbilstošu pieaugumu. Var uzskatīt, ka 2000. gads energouzņēmumam bijis veiksmīgs un mums izdevies īstenot pamatvirzienu uzdevumus."

Pērn vislielākā interese bijusi par elektroplītīm

Pagājušajā gadā ievērojami palielinājies interesentu skaits LATVENERGO Energoefektivitātes centrā Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12. Speciālisti klientiem sniedz bezmaksas konsultācijas par dažādām elektroierīcēm - to priekšrocībām un trūkumiem, kā arī iesaka atbilstošāko elektroierīci dažādās cenu grupās. Centrā var apskatīt darbojošos eksponātus.

LATVENERGO Energoefektivitātes centrā apkopota informācija par pagājušajā gadā apmeklētājus visvairāk interesējošām tēmām, kā arī - dominējošais apmeklētāju vecums. Gada laikā Energoefektivitātes centru apmeklējuši aptuveni 2000 interesenti., pēdējos gada mēnešos palielinājies individuālo apmeklētāju skaits.

Cilvēki visvairāk padziļināti ir interesējušies par mājsaimniecības elektroierīcēm - elektroplītīm, ūdenssildītājiem un elektroapsildi, tajā skaitā ir palielinājusies interese par speciālo kabeļu izmantošanu grīdu apsildei.

Savukārt centru visaktīvāk apmeklējuši cilvēki vidējos gados - 67 % no visiem apmeklētājiem ir vecumā no 30 līdz 60 gadiem, 16% apmeklētāju bijuši cilvēki vecumā līdz 30 gadiem un 17% - pensionāri. No visiem apmeklētājiem - 60% vīrieši, tas skaidrojams ar stereotipu, ka stiprā dzimuma kompetencē ir tehnikas lietas.

Pārsvarā centra apmeklētāji ir cilvēki ar konkrētām interesēm. Lai speciālisti varētu sniegt pilnvērtīgu informāciju, no interesenta nepieciešami dati par elektropadevi un jaudu konkrētajā mājā, dzīvoklī.

LATVENERGO Energoefektivitātes centrs Rīgā darbojas ceturto gadu. Līdzīgi energoefektivitātes centri izveidoti arī LATVENERGO filiālēs - Liepājā, drīzumā tika atvērti - Bauskā, Jēkabpilī un Daugavpilī, nākotnē šādus centrus plānots izvedot visās filiālēs - LATVENERGO vēlas būt tuvāk ikvienam klientam.

Iesniegto ziņojumu izskatīsim un Jūsu norādītos personas datus apstrādāsim sabiedrības interesēs un juridiskā pienākuma izpildei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jūsu kā trauksmes cēlēja tiesības tiks