Elektrum no 1.augusta samazina dabasgāzes cenu mājsaimniecībām aptuveni par trešdaļu

Elektrum saviem mājsaimniecību klientiem no šī gada 1.augusta samazina dabasgāzes cenu par 23 līdz 35% atkarībā no izvēlētā produkta veida. Elektrum saviem klientiem ir nosūtījis individuālas vēstules (e-pastus un SMS) par cenu izmaiņām. Klientiem pašiem nekas nav jādara, cenu izmaiņas stāsies spēkā automātiski. Iespējai samazināt dabasgāzes cenu ir vairāki faktori, kas vērojami tirgū, un tie ietekmēja dabasgāzes nākotnes kontraktu cenu samazinājumu Eiropā un Baltijā.

Tādējādi jau no 1.augusta klientiem, kuri izvēlējušies produktu Elektrum Dabasgāze Virtuvei, dabasgāzes cena samazināsies par 23%. Savukārt produktiem Elektrum Dabasgāze Siltumam un Siltumam+ dabasgāzes cena samazināsies par 35%.

Galvenie faktori dabasgāzes tirgū:

  • aizvadītā ziema Eiropā un Baltijā bija īsa un silta, tādējādi samazinājās pieprasījums pēc dabasgāzes, kas savukārt ļāva izveidot augstāko dabasgāzes krātuvju uzpildījuma līmeni pēdējos piecos gados;
  • tiek nodrošināta stabila dabasgāzes piegāde no Norvēģijas, Nīderlandes, Krievijas;
  • pieaudzis sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) piegādes apjoms, ko veicināja jaunu LNG pārstrādes ražotņu/termināļu darbība pasaules tirgū, piemēram, Austrālijā, Krievijā, Tuvajos Austrumos un ASV.

Uldis Mucinieks, AS “Latvenergo” Pārdošanas direktors: “Dabasgāzes cenas starptautiskajos tirgos ir pastāvīgi dinamiskas un periodiski piedzīvo gan kāpumus, gan kritumus, ietekmējot cenu arī galapatērētājiem. Kopš dabasgāzes mazumtirdzniecības uzsākšanas šī gada februārī jau vairāk nekā 2000 mājsaimniecību ir izvēlējušās kādu no Elektrum dabasgāzes produktiem, un esam priecīgi, ka šā brīža dabasgāzes cenu tendences mums ļauj samazināt dabasgāzes cenu mūsu klientiem.”

Elektrum piedāvājumi mājsaimniecībām ir veidoti, apzinot klientu prasības un veidojot uzticamu sadarbību ar dabasgāzes tirgotāju. Elektrum dabasgāzes klientiem nodrošina apvienotu elektrības un gāzes rēķinu. Atbilstoši klientu interesēm Elektrum piedāvā ne tikai pamatproduktu – gāzi, bet arī papildu iespējas pakalpojuma drošumam – klienta gāzes katla ikgadējo apkopi.

2019.gada februārī, paplašinot klientiem sniegtos pakalpojumus un īstenojot AS "Latvenergo" stratēģijā izvirzīto mērķi – jaunu biznesa virzienu attīstīšanu, tirdzniecības zīmols Elektrum ir pirmais aktīvais tirgotājs, kas uzsāk darbību Latvijas mājsaimniecību dabasgāzes tirgū. Elektrum ienākšana mājsaimniecību dabasgāzes tirgū ir klientu iespēja izvēlēties un vienlaikus konkurences attīstības rezultāts. Kopš februāra jau vairāk nekā 2000 mājsaimniecību ir izvēlējušās Elektrum dabasgāzes piedāvājumu, un katru mēnesi klientu skaits turpina pieaugt.

UNESCO sadarbības tīkla vasaras skolas dalībnieki iepazīst enerģētikas mantojumu

28. jūnijā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīkla vasaras skolas dalībnieki apmeklēja Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeju un Ķeguma hidroelektrostaciju.

Ķeguma spēkstacija ir nozīmīga vēsturiska būve Latvijā, kuru tās celtniecības laikā no 1936. līdz 1940.gadam fotogrāfs un kinodokumentālists Eduards Kraucs (1898–1977) ir iemūžinājis, izveidojot fotonegatīvu kolekciju uz stikla pamatnēm. Tā ir iekļauta UNESCO programmā "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā.

Ina Lastovecka, AS "Latvenergo" Enerģētikas muzeja vadītāja: "Ir patīkami un reizē likumsakarīgi, ka UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīkla vasaras skolas dalībnieki aplūko un iepazīstas ar Eduarda Krauca atstāto vēsturisko mantojumu Enerģētikas muzejā.  Tā ir mūsu nacionālā bagātība un vērtība, ar kuru lepojamies, stāstot un rādot par tās rašanās vēsturiskajiem aspektiem un iekļaušanu UNESCO mantojumā".

Vasaras skolas dalībnieki muzejā apskatīja digitālo izstādi "Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās".

Fotogrāfa un kinodokumentālista Eduarda Krauca (1898–1977) veikums ir ļoti nozīmīgs Latvijas industriālās vēstures kontekstā. No 1936. gada līdz 1940. gadam E. Kraucs iemūžināja Ķeguma spēkstacijas būvgaitu. Celtniecības darbu fotofiksācija notika reizi nedēļā, rezultātā iegūstot 1736 stikla plašu fotonegatīvus. Kolekcija ir līdz šim Eiropā vienīgā zināmā kāda būvobjekta tik vērienīga fotodokumentācija. Muzejs kopumā glabā Ķeguma HES celtniecības 11 000 fotogrāfijas, kas apkopotas 53 albumos.

Enerģētikas muzejā vasaras skolas dalībnieki noskatījās dokumentālo filmu "Kā tapa Ķeguma spēkstacija", kas veidota, izmantojot Kārļa Dumbrāja atmiņas un Eduarda Krauca uzņemtās kinohronikas. K. Dumbrājs 1939. gadā piedalījās Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecībā, veicot ģeneratoru montāžu un ir atstājis nozīmīgas atmiņas un fotogrāfijas par šo laiku un savu darbu.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīkla vasaras skola notiek Jēkabpilī no 26. – 28. jūnijam. Tajā piedalās tīkla "Stāstu bibliotēkas" dalībnieki, UNESCO asociēto skolu tīkla un Baltijas jūras projekta skolotāji, UNESCO programmā "Pasaules atmiņa" iesaistīto atmiņas institūciju pārstāvji, kā arī UNESCO katedras, kas atrodas augstskolās visos Latvijas reģionos. Vasaras skolas mērķis ir paplašināt zināšanas par nozīmīgiem kultūras, vides un sabiedrības izaicinājumiem Latvijā un pasaulē UNESCO programmu kontekstā, kā arī stiprināt UNESCO LNK sadarbības tīklu sinerģiju mūžizglītības sekmēšanai un kultūras un vides mantojuma saglabāšanai.

Komentārs par elektroenerģijas cenu 26.nedēļā

Aizvadītajā nedēļā vidējā elektroenerģijas cena visās Baltijas valstīs samazinājās par 8%. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirdzniecības apgabalos vidējā elektroenerģijas cena bija 42.07 EUR/MWh. Nord Pool sistēmas cena iepriekšējā nedēļā samazinājās par 2% līdz 28.91 EUR/MWh.

Aizvadītajā nedēļā Ziemeļvalstīs uzlabojās hidrobilances rādītāji, pietuvojoties normas līmenim, to radīja augsts nokrišņu apjoms Ziemeļvalstīs. Vēja staciju izstrāde reģionā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, pieauga.

Nord Pool reģionā patēriņš palielinājās  līdz 6 593 GWh, izstrādes apjomi pieauga līdz 6 769 GWh, salīdzinot ar  iepriekšējo nedēļu.

Baltijas valstīs kopējais  patērētās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 5% līdz 466 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā patēriņa apjoms samazinājās par 7% līdz 123 GWh.  Lietuvā patēriņš samazinājās par 4% līdz 217 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš bija 126 GWh, tas ir par 4% mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. 

Pagājušajā nedēļā kopējais izstrādātās elektroenerģijas apjoms visās Baltijas valstīs samazinājās par 4% līdz 205 GWh. Latvijā izstrāde  samazinājās par 25% līdz 77 GWh. Igaunijā iepriekšējā nedēļā izstrāde pieauga par 1%, saražojot 60 GWh. Lietuvā  saražotas 68 GWh, izstrāde bija par 35% augstāka nekā nedēļu iepriekš.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 62 %, Igaunijā 48%, Lietuvā 31%, bet Baltijas valstīs kopumā tika saražoti 44% no reģionā patērētās elektroenerģijas pagājušajā nedēļā.

UNESCO sadarbības tīkla vasaras skolas dalībnieki iepazīst enerģētikas mantojumu

28. jūnijā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīkla vasaras skolas dalībnieki apmeklēja Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeju un Ķeguma hidroelektrostaciju.

Ķeguma spēkstacija ir nozīmīga vēsturiska būve Latvijā, kuru tās celtniecības laikā no 1936. līdz 1940.gadam fotogrāfs un kinodokumentālists Eduards Kraucs (1898–1977) ir iemūžinājis, izveidojot fotonegatīvu kolekciju uz stikla pamatnēm. Tā ir iekļauta UNESCO programmā "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā.

Ina Lastovecka, AS "Latvenergo" Enerģētikas muzeja vadītāja: "Ir patīkami un reizē likumsakarīgi, ka UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīkla vasaras skolas dalībnieki aplūko un iepazīstas ar Eduarda Krauca atstāto vēsturisko mantojumu Enerģētikas muzejā.  Tā ir mūsu nacionālā bagātība un vērtība, ar kuru lepojamies, stāstot un rādot par tās rašanās vēsturiskajiem aspektiem un iekļaušanu UNESCO mantojumā".

Vasaras skolas dalībnieki muzejā apskatīja digitālo izstādi "Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās".

Fotogrāfa un kinodokumentālista Eduarda Krauca (1898–1977) veikums ir ļoti nozīmīgs Latvijas industriālās vēstures kontekstā. No 1936. gada līdz 1940. gadam E. Kraucs iemūžināja Ķeguma spēkstacijas būvgaitu. Celtniecības darbu fotofiksācija notika reizi nedēļā, rezultātā iegūstot 1736 stikla plašu fotonegatīvus. Kolekcija ir līdz šim Eiropā vienīgā zināmā kāda būvobjekta tik vērienīga fotodokumentācija. Muzejs kopumā glabā Ķeguma HES celtniecības 11 000 fotogrāfijas, kas apkopotas 53 albumos.

Enerģētikas muzejā vasaras skolas dalībnieki noskatījās dokumentālo filmu "Kā tapa Ķeguma spēkstacija", kas veidota, izmantojot Kārļa Dumbrāja atmiņas un Eduarda Krauca uzņemtās kinohronikas. K. Dumbrājs 1939. gadā piedalījās Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecībā, veicot ģeneratoru montāžu un ir atstājis nozīmīgas atmiņas un fotogrāfijas par šo laiku un savu darbu.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīkla vasaras skola notiek Jēkabpilī no 26. – 28. jūnijam. Tajā piedalās tīkla "Stāstu bibliotēkas" dalībnieki, UNESCO asociēto skolu tīkla un Baltijas jūras projekta skolotāji, UNESCO programmā "Pasaules atmiņa" iesaistīto atmiņas institūciju pārstāvji, kā arī UNESCO katedras, kas atrodas augstskolās visos Latvijas reģionos. Vasaras skolas mērķis ir paplašināt zināšanas par nozīmīgiem kultūras, vides un sabiedrības izaicinājumiem Latvijā un pasaulē UNESCO programmu kontekstā, kā arī stiprināt UNESCO LNK sadarbības tīklu sinerģiju mūžizglītības sekmēšanai un kultūras un vides mantojuma saglabāšanai.

Jūlijā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 04.09.2017. lēmuma Nr.100 “Par akciju sabiedrības “Latvenergo” ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību” 6.punktu, informējam, ka 2019.gada jūlijā AS “Latvenergo” ražotnē TEC-1 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 25.84 EUR/MWh un ražotnē TEC-2 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 26.58 EUR/MWh.

Komentārs par elektroenerģijas cenu 25.nedēļā

Aizvadītajā nedēļā vidējā elektroenerģijas cena visās Baltijas valstīs samazinājās par 1%. Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalā vidējā elektroenerģijas cena bija 45.93 EUR/MWh. Igaunijā vidējā elektroenerģijas cena aizvadītajā nedēļa bija 45,67 EUR/MWh. Savukārt Nord Pool sistēmas cena iepriekšējā nedēļā pieauga par 4 % līdz 29,39 EUR/MWh.

Aizvadītajā nedēļā Ziemeļvalstīs hidrobilance samazinājās, iemesls bija mazāks nokrišņu apjoms nekā iepriekšējā nedēļā.  Samazinājās arī rezervuāru piepildījuma līmenis, tajā pašā laikā pieauga emisijas kvotu cenas, un tas ietekmēja elektroenerģijas cenas pieaugumu Ziemeļvalstīs. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, samazinājās vēja staciju izstrāde reģionā. 

Salīdzinot ar  iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 6 391 GWh,  un izstrādes apjomi samazinājās līdz 6 582 GWh.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Baltijas valstīs kopējais  patērētās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 3% līdz 490 GWh. Latvijā patēriņa apjoms pieauga par 1% līdz 133 GWh.  Lietuvā patēriņš samazinājās par 3% līdz 225 GWh. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Igaunijā elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 6% līdz 132 GWh. 

Pagājušajā nedēļā kopējais  izstrādātās elektroenerģijas apjoms visās Baltijas valstīs samazinājās par 6% līdz 212 GWh. Latvijā izstrādes apjomi samazinājās par 4% līdz 102 GWh. Igaunijā iepriekšējā nedēļā izstrāde samazinājās par 2%, saražojot 60 GWh. Lietuvā tika saražotas 50 GWh, izstrāde bija par 16% zemāka nekā nedēļu iepriekš.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 77%, Igaunijā 45%, un Lietuvā 22 %, bet Baltijas valstīs kopumā tika saražoti 43% no  reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma pagājušajā nedēļā.

Дигитальная выставка «Кегумская гидроэлектростанция в фотографиях Эдуарда Крауца»

В рамках 80-летнего юбилея концерна Latvenergo создана новая дигитальнаявыставка «Кегумская гидроэлектростанция в фотографиях Эдуарда Крауца».

Выставка позволяет взглянуть на ход строительства важнейшего достижения народного хозяйства в межвоенный период (1918–1940) – Кегумской гидроэлектростанции (ГЭС). Запуск Кегумской ГЭС в 1939 году утвердил статус Латвии как инновационного государства, которое построило одно из самых современных производств электроэнергии в Европе, а также заложило фундамент для единого энергоснабжения нашей страны.

На выставке желающим предлагается возможность ознакомиться с 104 превосходными фотографиями выдающегося кинодокументалиста и фотографа Эдуарда Крауца (1898–1977) из имеющейся в фонде Музея энергетики коллекции фотонегативов на стеклянном основании «Ход строительства Кегумской электростанции 1936–1940», которая включена в Латвийский регистр программы ЮНЕСКО «Память мира».

Коллекция Эдуарда Крауца – это уникальная фотоистория, которая с документальной точностью позволяет следить за работами по строительству Кегумской электростанции. Умение Эдуарда Крауца концентрировать внимание на отдельных объектах или позволяя восхищаться масштабными общими видами сооружения, создает у зрителей ощущение присутствия в строительных процессах.

Фотопослание об истории строительства Кегумской ГЭС дополняют интересные факты из дневников строительных работ, написанных техником Строительной инспекции Кегумской электростанции Эвалдом Шицсом в период с 1936 по 1940 гг., которые хранятся в Латвийском государственном историческом архиве Латвийского Национального архива (ЛНА), а также из публикаций в прессе.

Выставка знакомит с выдающимися инженерами-строителями – руководителем Строительной инспекции Кегумской электростанции Мартиньшем Робс??м (Mārtiņš Robs), его помощником Петерисом Стакле (Pēteris Stakle), первым директором гидроэлектростанции Павлом Красовским (Pāvils Krasovskis), первым в Латвии дипломированным инженером-электриком Фрицисом Рудзитисом (Fricis Rudzītis), автором плана по электрификации Латвии, инженером Отто Лейманисом (Otto Leimanis) и другими. Их энтузиазм, профессионализм и компетентность в организации и руководстве строительными работами Кегумской электростанции внесли важный вклад в развитие народного хозяйства Латвии.

На дигитальной выставке опубликована творческая биография Эдуарда Крауца, основанная на новейших исследованиях, отражая проделанную им работу в области фотодокументирования актуальных событий и кинодокументалистике не только в Латвийском, но и Балтийском контексте.

Дигитальнаявыставка дает возможность познакомиться с историей Кегумской ГЭС с первых шагов ее строительства до развития в современное производство электроэнергии в наши дни.

Дигитальную выставку «Кегумская гидроэлектростанция в фотографиях Эдуарда Крауца» в интерактивном мультимедиа можно увидеть на экспозиции Музея энергетики концерна Latvenergo на проспекте Кегума 7/9, в Кегумсе. Музей открыт для посетителей со вторника по воскресенье с 9.00 до 17.00.

Желающие могут увидеть дигитальную выставку и на сайте в интернете: http://energetikasmantojums.lv/ru/

Digital exhibition "Kegums Hydropower Plant in the Photographs by Eduards Kraucs"

A new digital exhibition Kegums Hydropower Plant in the Photographs by Eduards Kraucs has been set up as part of Latvenergo Group’s 80th anniversary celebration.

The exhibition provides an insight into the construction process of Kegums Hydropower Plant (HPP),the most important economic achievement in Latvia in the interbellum period (1918−1940). The launch of Kegums HPP in 1939 proved that Latvia is a country of innovation, capable of building one of the most modern power generating facilities in Europe, while laying the foundation for unified energy supply in the country.

The exhibition offers everyone interested the opportunity to become acquainted with 104 outstanding photos taken by Eduards Kraucs (1898−1977), a prominent documentary filmmaker and photographer, which have been selected from the collection of glass plate photo negatives The Process of Kegums Hydropower Plant Construction 1936–1940. The collection is included in the Latvian National Register of the UNESCO Memory of the World Programme and held by the Museum of Energy.

Eduards Kraucs’ collection is a unique photo story that enables the viewer to follow the construction of Kegums Power Plant with documentary accuracy. Eduards Kraucs’ ability to focus on individual objects, allowing admiration of ambitious general views of the structure, gives the viewer a sense of presence in the construction process.

The photo narrative of the construction of Kegums HPP is supplemented by the most interesting facts from the construction work diaries written in 1936–1940 by Ēvalds Šics, a technician of the construction inspectorate of Kegums HPP, which are stored in the Latvian State Historical Archives of the National Archives of Latvia (NAL), as well as from publications in press.

The exhibition presents the most prominent civil engineers to the viewers: Mārtiņš Robs, the head of the construction inspectorate of Kegums Power Plant, his assistant Pēteris Stakle, Pāvils Krasovskis, the first director of the hydropower plant, Fricis Rudzītis, the first electrical engineer to get this kind of degree in Latvia,Otto Leimanis, engineer and author of Latvia’s electrification plan, and others. Their enthusiasm, professionalism and competence in organising and managing the construction of Kegums Power Plant were a significant contribution to the development of Latvia’s economy.

Eduards Kraucs’ creative biography based on new research has been published as part of the digital exhibition, reflecting his performance in photographic documentation of current events and documentary filmmaking not only in the context of Latvian history, but also Baltic history.

The digital exhibition offers the opportunity to explore the history of Kegums HPP since the first steps of its construction until its evolvement into the modern power plant today.

The digital exhibition Kegums Hydropower Plant in the Photographs by Eduards Kraucs can be viewed in interactive multimedia at the Museum of Energy of Latvenergo Group at Keguma prospekts 7/9, Kegums. The museum is open to visitors from Tuesday to Sunday from 9 a.m. to 5 p.m.

All those interested can also view the digital exhibition on the website: http://energetikasmantojums.lv/en/

Latvenergo AS publishes an informative presentation about Latvenergo Group

Latvenergo AS has prepared and publishes an informative presentation about Latvenergo Group, providing current information about the organizational structure, strategy, operating segments and financial indicators of the Group.

In 2018, in dry and hot weather conditions in Europe, which caused an unexpected rise in electricity prices, the Group efficiently used the advantages of its diversified generation facilities, generating the largest amount of electricity at Latvenergo AS combined heat and power plants since 1990.

In 2018, Latvenergo Group was one of the leading energy traders in the Baltic states. The start of natural gas trade in Lithuania in October 2018 means that Latvenergo now operates in all energy market segments in Latvia, Lithuania and Estonia.

Latvenergo continuously develops new business areas and services, and the latest Elektrum service is the sale of natural gas to Latvian households from February 2019. The company continues to efficiently develop its operations in the Baltic states by offering its customers Elektrum Solārais (Elektrum Solar) and Elektrum Viedā māja (Elektrum Smart House) products.

In 2018, Latvenergo Group was the most valuable energy company in the Baltics, with the value of its assets amounting to EUR 3.8 billion at the end of the year. For the sixth year in a row, Latvenergo AS received the Platinum category from the Sustainability Index along with the highest overall assessment in the history of its participation.

Presentation is available here.

AS "Latvenergo" publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu

AS "Latvenergo” ir sagatavojusi un publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu, sniedzot aktuālu informāciju par koncerna organizatorisko struktūru, stratēģiju, darbības segmentiem un finanšu rādītājiem.

2018.gada sausajos un karstajos laikapstākļos Eiropā, kas izraisīja negaidītu elektroenerģijas cenu kāpumu, koncerns efektīvi izmantoja savu diversificēto ražotņu priekšrocības, AS “Latvenergo” termoelektrocentrālēs saražojot lielāko elektroenerģijas daudzumu kopš 1990.gada.

2018.gadā Latvenergo koncerns ir viens no vadošajiem enerģijas tirgotājiem Baltijas valstīs. Līdz ar dabasgāzes tirdzniecības uzsākšanu Lietuvā 2018.gada oktobrī Latvenergo koncerns šobrīd darbojas visos enerģētikas tirgus segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Latvenergo nepārtraukti turpina attīstīt jaunus biznesa virzienus un pakalpojumus, un jaunākais Elektrum pakalpojums ir dabasgāzes tirdzniecība Latvijas mājsaimniecībām no 2019.gada februāra. Uzņēmums efektīvi turpina attīstīt savu darbību Baltijas valstīs, klientiem piedāvājot Elektum Solārais un Elektrum Viedā māja produktus.

2018.gadā Latvenergo koncerns bija vērtīgākais enerģētikas uzņēmums Baltijā, aktīvu vērtībai gada nogalē sasniedzot 3,8 mljrd. eiro. Sesto gadu pēc kārtas AS “Latvenergo” saņēma Ilgtspējas indeksa Platīna kategoriju un vienlaikus arī augstāko vērtējumu savas dalības vēsturē.

Prezentācija ir pieejama šeit.

Iesniegto ziņojumu izskatīsim un Jūsu norādītos personas datus apstrādāsim sabiedrības interesēs un juridiskā pienākuma izpildei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jūsu kā trauksmes cēlēja tiesības tiks