Elektroenerģijas tirgus apskats (2019.gada marta numurs)

2019.gada marta  Elektroenerģijas tirgus apskats ir klāt. Tajā lasiet: 

 • Enerģētikas nākotnes veidošanā iesaistīsies visi lietotāji, - Dr.sc.ing. Āris Žīgurs, galvenais izpilddirektors  AS "Latvenergo";
 • Baltijas tālāka integrācija Eiropas tirgū, - Uldis Bariss, komercdirektors, AS "Latvenergo";
 • Cenas nosaka laikapstākļi, - Rodika Prohorova, tirdzniecības analītiķe, Tirdzniecības daļa, AS "Latvenergo";
 • LED gaismekļu īpašības, nianses un viltības, - raksts tapis sadarbībā ar Baltic Research Center;
 • Izdots fotoalbums "Latvijas enerģētikas lepnums – Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās".

Noskaidroti AS "Latvenergo" sociālās jomas otrā projektu konkursa uzvarētāji

Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus,  AS "Latvenergo"  finanšu līdzekļus sociālā atbalsta jomā otro gadu pēc kārtas ziedo caur sadarbības organizācijas administrētu projektu konkursu. Par AS "Latvenergo" sadarbības partneri sociālajā jomā izvēlēts nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""  (Ziedot.lv). Izvēle izdarīta, izvērtējot organizācijas pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, un sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Caurskatāmā AS “Latvenergo” ziedojumu atbalsta sadales procesā par projektu atbalstu lēma Mērķziedojuma padomes pārstāvji no Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, AS "Latvenergo" un Ziedot.lv. Mērķziedojumu padomes pārstāvji koleģiāli pieņēma lēmumu finansējuma piešķiršanaišādiem projektiem:

 • Biedrība "Skalbes"  – 9 600 EUR
  Projekts nodrošinās speciālistiem divu dienu apmācības par palīdzību cilvēkam, kurš ir gatavs atņemt sev dzīvību, pamatojoties uz ASV izstrādātu efektīvu un zinātniski pamatotu metodiku "CAMS".
 • Nodibinājums "Centrs Dardedze"4 154.8 EUR
  Centra "Dardedze" psihologi saņems supervīzijas par vardarbības gadījumiem, kā arī tiks izvērtēti un izsvērti izpētes materiāli nodošanai sociālajam dienestam.
 • Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"7 640 EUR
  Nodibinājums nodrošinās Jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām un/ vai sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, tajā skaitā interneta vietnes www.asistenti.lv papildināšanu ar tiesību un iespēju sadaļu un sociālo mentoru apmācības.
 • Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"– 10 000 EUR
  Projekts dos iespēju bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām sniegt priekšnesumus mākslas festivālā "Nāc līdzās" kopā ar profesionāliem skatuves māksliniekiem.
 • Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""–  5 775 EUR
  Biedrības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kuru dalībnieki ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, sniegs koncertus Latvijas speciālās skolās, iedrošinot arī citus speciālo skolu jauniešu kolektīvus.
 • Nodibinājums "Dzintara lapsas fonds"–  5 190 EUR
  Projekta ietvaros plānots nodarbību cikls sociālo risku grupu ģimenēm, lai preventīvi mazinātu vardarbības riskus, veicinātu drošu piesaisti, minimizētu disfunkcionālu audzināšanas principu tālāku izplatīšanos sociāli nelabvēlīgā vidē.
 • Biedrība "NEPALIEC VIENS" – 5 865 EUR
  Projekta mērķis ir jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem dot iespēju draudzēties ar vienaudžiem, atrast piemērotas brīvā laika pavadīšanas iespējas un dot iespēju viņiem justies un būt tādiem kā citiem vienaudžiem.
 • Nodibinājums "Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fonds" – 3040 EUR
  Nodibinājums organizēs 4 seminārus, kuros cilvēki ar īpašām vajadzībām, piederīgie un paliatīvās aprūpes darbinieki un atbalsta personas tiks apmācīti par enterālo barošanu, enterālās barošanas ierīcēm, perkutānās endioskopiskās gastronomijas zondes kopšanu, pārtikas produktiem.
 • Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" – 9680 EUR
  Projekta ietvaros tiks nodrošināta brīvprātīgo apmācība un informācijas materiālu sagatavošana, lai pēc iespējas kvalitatīvāk varētu palīdzēt cilvēkiem, kuri pret savu gribu kļuvuši sociāli mazaizsargāti.
 • Biedrība "Centrs MARTA" - 9 674.03 EUR
  Projekts nodrošinās pilnu starpdisciplinārā modelī balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām Liepājā un tās apkārtnē dzīvojošām sievietēm. Pakalpojumā ietilpst sociālā darbinieka, psihologa, jurista un citu speciālistu koordinēts atbalsts cietušajām.
 • Biedrība "Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem "Gaismas stars"" – 570 EUR
  Projekta aktivitātes paredz ieviest Dienas aprūpes centrā "Gaismas stars" jaunu atbalsta- izglītojošu programmu "Veselības atjaunošanas rīcības plāns" par pamatu ņemot ASV organizācijas "Advocates for Human Potential" materiālus.
 • Biedrība "Alianse Latvija bez bāreņiem" – 2 585.93 EUR
  Projekta ietvaros bērni no aprūpes iestādēm tiks nodrošināti ar mentoriem, kuri ilgtermiņā individuāli pavadīs laiku ar bērniem, sagatavos tos patstāvīgai dzīvei.
 • Nodibinājums "CAMPHILL NODIBINĀJUMS "ROŽKALNI"" - 1 225.24 EUR
  Projekts paredz pielāgot lauku saimniecību pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām un pieredzes apmaiņas pasākumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm, sociālo iestāžu darbiniekiem un sociālās aprūpes programmu studentiem par dzīvi lauku saimniecībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


Projektu pieteikumus varēja iesniegt no 2019.gada 1.februāra līdz 1.martam. Kopumā konkursā tika saņemti 94 pieteikumi par 569 tūkstošiem eiro. Konkursa rezultātā AS "Latvenergo" ziedojums sociālajai jomai 75 000 eiro apmērā sadalīts 13 biedrībām un nodibinājumiem no visas Latvijas. Iesniegto projektu vajadzības 7 reizes pārsniedza summu, kas pieejama. Pieprasījums norāda lielo aktualitāti sociālā atbalsta sniegšanā Latvijā.

Komentārs par elektroenerģijas cenu 12.nedēļā

Aizvadītajā nedēļā Nord Pool sistēmas cena samazinājās par 4% līdz 40.22 EUR/MWh. Nedēļas vidējā elektroenerģijas cena Baltijas valstīs un Somijas tirdzniecības apgabalā bija vienāda - 39.2 EUR/MWh. Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalos elektroenerģijas cena samazinājās par 6%, savukārt Igaunijas apgabalā samazinājums bija par 7%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Aizvadītajā nedēļā spot cenu ietekmēja termoelektrostaciju ražošanas izmaksas, un iemesls bija cenas samazinājums oglekļa emisijas kvotām kopā ar ogles un gāzes cenām. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, bija novērota augsta vēju staciju izstrāde. Tajā pašā laikā hidrobilances deficīts ir nedaudz mazinājies, bet joprojām ir -17 TWh.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 8 643 GWh, izstrādes apjomi samazinājās līdz 8 416 GWh.

Visās Baltijas valstīs novērots patērētās elektroenerģijas apjoma samazinājums. Aizvadītajā nedēļā patēriņš bija 550 GWh, samazinoties par 2%. Igaunijā patēriņš bija 168 GWh, tas ir par 5% zemāks nekā nedēļu iepriekš. Latvijā patēriņš samazinājās par 2% līdz 144 GWh. Lietuvā patērētās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 1% līdz 238 GWh. 

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs kopējā elektroenerģijas apjoma izstrāde samazinājās par 3% līdz 384 GWh. Igaunijā un Lietuvā novērots saražotās elektroenerģijas apjoma pieaugums. Lietuvā izstrāde pieauga par 2% līdz 80 GWh. Igaunijā izstrāde bija 150 GWh, pieaugot par 1% pret iepriekšējo nedēļu. Savukārt Latvijā novērots izstrādes apjoma samazinājums par 9% līdz 154 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 107%, Igaunijā 89%, Lietuvā 34%, bet Baltijas valstīs kopumā tika saražoti 70% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma pagājušajā nedēļā.

Moody's снова утвердило кредитный рейтинг АО Latvenergo на уровне инвестиционной степени

Международное агентство кредитных рейтингов Moody's 19 марта утвердило кредитный рейтинг АО Latvenergo на уровне Baa2 инвестиционной степени со стабильным прогнозом.

Несмотря на глобальные и региональные факторы среды деятельности такие, как рост цен на электроэнергию, природный газ и квоты на эмиссию СО2, которые негативно повлияли на финансовые результаты концерна Latvenergo в 2018 году, рейтинг остается стабильным уже несколько лет, что подтверждает стабильность и финансовую надежность концерна Latvenergo.

Moody's, утверждая АО Latvenergo прежний рейтинг, особо оценило в концерне Latvenergo следующее:

 • успешную деятельность и конкурентоспособную позицию не только на латвийском, но и на балтийском рынке электроэнергии;
 • долю экологичных ГЭС в портфеле производства, а также высокоэффективные ТЭЦ, которые позволяют существенно экономить потребление первичных энергоресурсов в стране и снижать объем выборов СО2 и таким образом помогать в достижении климатической цели Евросоюза;
 • стабильную финансовую ситуацию, которая помогла подготовиться к неблагоприятным рыночным изменениям (например, сухие и жаркие погодные условия в Европе в прошлом году, которые привели к неожиданному росту цен на электроэнергию);
 • программу инвестиций для обновления производств и сетей и улучшения возможностей кабелей между электросетями.

АО Latvenergo - единственное предприятие в Латвии, которое, будучи не из финансового сектора, получило от международного авторитетного агентства кредитных рейтингов рейтинг инвестиционной степени, которым пользуются местные и международные финансовые учреждения и другие заинтересованные стороны, чтобы оценить стабильность, надежность и перспективы концерна Latvenergo. Moody's начиная 2004 года ежегодно определяет кредитный рейтинг АО Latvenergo, и с февраля 2015 года он держится на уровне Baa2 со стабильным прогнозом.

Опубликованный Moody's кредитный рейтинг доступен на сайте АО Latvenergo в разделе Инвесторам / Кредитный рейтинг.

 

Концерн Latvenergo является крупнейшим поставщиком услуг энергоснабжения в Балтии, который занимается производством и торговлей электро- и теплоэнергией, торговлей природным газом, обеспечением услуги распределения электроэнергии и арендой активов передачи.  Концерн Latvenergo - лидер по продаже электроэнергии в Балтии. АО Latvenergo уже несколько лет признается самым дорогим предприятием Латвии. Международное агентство кредитных рейтингов Moody's определило АО Latvenergo кредитный рейтинг инвестиционный степени - Baa2/стабильный.

В концерн Latvenergo входят материнское предприятие АО Latvenergo (производство и торговля электро- и теплоэнергией, торговля природным газом) и дочерние предприятия: АО Latvijas elektriskie tīkli (аренда активов передачи), АО Sadales tīkls (распределение электроэнергии), Elektrum Eesti, OÜ (торговля электроэнергией и природным газом в Эстонии), Elektrum Lietuva, UAB (торговля электроэнергией в Литве), АО Enerģijas publiskais tirgotājs (администрирование обязательной закупки электроэнергии) и ООО Liepājas enerģija; (производство, передача, распределение и продажа в Литве тепло- и электроэнергии). 

Moody's has reconfirmed the credit rating of Latvenergo AS on the investment grade level

On 19 March the international credit rating agency Moody's has confirmed the credit rating of Latvenergo AS on the investment grade Baa2 level with stable future perspective.

Despite global and regional operation environment factors, like increase of prices of electricity, natural gas and CO2 emission allowances, which had a negative on the financial results of Latvenergo Group in 2018, the rating has been maintained constantly stable for several years attesting the stability and the financial reliability of Latvenergo Group.

Moody's, by re-confirming the credit rating of Latvenergo AS, has particularly appreciated the following in Latvenergo Group:

 • successful operation and the competitive position not only on the Latvian, but also Baltic electricity market;
 • the environmentally friendly share of HPP in the generation portfolio, as well as the highly efficient CHPP which allow securing substantial savings of primary energy resources in the country and to reduce the volume of CO2 emissions, thus contributing to the fulfilment of the European Union climate goals;
 • the stable financial situation which has helped to secure against unfavourable market changes (for example, dry and hot weather conditions in Europe during the last year causing an unexpected electricity price increase);
 • the investment program by renovating production facilities and networks and improving the possibilities of interconnections.

Latvenergo AS is the only company in Latvia to which an investment grade rating has been granted by an internationally recognised credit rating agency outside the financial sector used by local and international financial institutions and other stakeholders for evaluating the stability, reliability and future perspectives of Latvenergo Group. Moody's has been setting the credit rating of Latvenergo AS every year since 2004 and it has been Baa2 with stable future evaluation since February 2015.

The credit rating published by Moody's is available on the website of Latvenergo AS in the section for investors/ Credit rating.

 

Latvenergo Group is the biggest power supply provider in Baltics dealing in electricity generation and heat production and sales, provision of the power distribution service and lease of transmission assets, as well as sales of natural gas. Latvenergo Group is the leader of electricity sales in the Baltics. Latvenergo has been recognised as the most valuable company in Latvia for several years. The international credit rating agency Moody’s has evaluated Latvenergo AS by granting the investment grade credit rating Baa2/stable.

Latvenergo Group comprises the parent company Latvenergo AS (electricity generation and heat production and sales, sales of natural gas) and daughter companies Latvijas elektriskie tīkli AS (lease of transmission assets), Sadales tīkls AS (electricity distribution), Elektrum Eesti, OÜ (electricity and natural gas sales in Estonia), Elektrum Lietuva, UAB (electricity and natural gas sales in Lithuania), Enerģijas publiskais tirgotājs AS (administration of the mandatory procurement of electricity) and SIA "Liepājas enerģija" (heat production and electricity generation, transmission, distribution and sales in Liepāja). 

Moody's pārapstiprinājusi AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes līmenī

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's 19.martā ir apstiprinājusi AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Neskatoties uz globālajiem un reģionālajiem darbības vides faktoriem, kā elektroenerģijas, dabasgāzes un CO2 emisijas kvotu cenu kāpums, kas negatīvi ietekmēja Latvenergo koncerna finanšu rezultātus 2018.gadā, reitings ir saglabāts nemainīgi stabils jau vairākus gadus, apliecinot Latvenergo koncerna  stabilitāti un finansiālo uzticamību.

Moody's, pārapstiprinot AS "Latvenergo" kredītreitingu, Latvenergo koncernā īpaši novērtējusi:

 • veiksmīgo darbību un konkurētspējīgo pozīciju ne tikai Latvijas, bet Baltijas elektroenerģijas tirgū;
 • videi draudzīgo HES īpatsvaru ražošanas portfelī, kā arī augsti efektīvās TEC, kas ļauj būtiski ietaupīt primāro energoresursu patēriņu valstī un samazināt CO2 izmešu apjomu, tādējādi veicinot Eiropas Savienības klimata mērķu izpildi;
 • stabilo finanšu situāciju, kas palīdzējusi nodrošināties pret nelabvēlīgām tirgus izmaiņām (piemēram, sausie un karstie laikapstākļi Eiropā aizvadītajā gadā, kas izraisīja negaidītu elektroenerģijas cenu kāpumu);
 • investīciju programmu, atjaunojot ražotnes un tīklus, un uzlabojot starpsavienojumu iespējas.

AS "Latvenergo" ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram ārpus finanšu sektora piešķirts starptautiski atzītas kredītreitinga aģentūras investīciju pakāpes reitings, ko izmanto vietējās un starptautiskās finanšu institūcijas un citas ieinteresētas puses, lai novērtētu Latvenergo koncerna stabilitāti, uzticamību un nākotnes perspektīvas. Kopš 2004.gada Moody's katru gadu ir noteikusi AS "Latvenergo" kredītreitingu,  un kopš 2015.gada februāra tas ir Baa2 ar stabilu nākotnes novērtējumu.

Moody'spublicētais kredīta vērtējums ir pieejams AS "Latvenergo" mājas lapas sadaļā Investoriem / Kredītreitings.

 

Latvenergo  koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu, kā arī dabasgāzes tirdzniecību.  Latvenergo koncerns ir elektroenerģijas pārdošanas līderis Baltijā. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabas gāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības – AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un pārdošana Liepājā). 

Komentārs par elektroenerģijas cenu 11.nedēļā

Aizvadītajā nedēļā Nord Pool sistēmas cena samazinājās par 1% līdz 42.09 EUR/MWh. Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalos elektroenerģijas cena bija 41.88 EUR/MWh: Latvijā tā samazinājās par 2%, Lietuvā samazinājums bija par 1%. Igaunijā cena bija ir par 1% zemāka nekā nedēļu iepriekš – 42.01 EUR/MWh.

Aizvadītā nedēļā cenas izmaiņas ietekmēja siltāka gaisa temperatūra un nokrišņu apjoma pieaugums. Ziemeļvalstīs ražošanas izmaksas ietekmēja ogļu un gāzes tirgus cenu samazinājums. Tomēr, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, samazinājās vēja staciju izstrāde.

Nord Pool reģionā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, patēriņš samazinājās līdz 9 332 GWh, un izstrādes apjomi samazinājās līdz 8 770 GWh.

Visās Baltijas valstīs novērots patērētās elektroenerģijas apjoma samazinājums, un aizvadītajā nedēļā patēriņš bija 563 GWh, tas samazinājies par 1%. Latvijā un Lietuvā elektroenerģijas patēriņš bija par 1% zemāks nekā nedēļu iepriekš. Latvijā tika patērētas 147 GWh un Lietuvā – 239 GWh. Igaunijā patērētās elektroenerģijas apjums samazinājās par 2% līdz 177 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs kopējā elektroenerģijas apjoma izstrāde pieauga par 5% līdz 395 GWh. Latvijā novērots izstrādes pieaugums par 24% līdz 169 GWh. Igaunijā izstrāde samazinājās par 3% līdz 148 GWh. Savukārt Lietuvā saražotās elektroenerģijas apjoms bija 78 GWh, tas ir par 10% mazāk nekā nedēļu iepriekš.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 115%, Igaunijā – 84%, Lietuvā – 33%, bet Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā tika saražoti 70% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

Издан фотоальбом Эдуардса Крауцса о строительстве Кегумской ГЭС

14 марта Рижская ГЭС (остров Доле, Саласпилс) АО Latvenergo выпустила фотоальбом кинодокументалиста и фотографа Эдуардса Крауцса о строительстве Кегумской гидроэлектростанции в 1936 -1940 годах.

В межвоенном периоде (1918−1940) одним из крупнейших достижений народного хозяйства Латвии следует назвать Кегумскую гидроэлектростанцию (ГЭС), которая создавалась при общественном энтузиазме и поддержке. Можно смело утверждать, что Кегумская ГЭС - гордость Латвии в межвоенный период и символ народного самосознания.

Кегумская ГЭС, одна из самых современных по тем временам электростанций в Европе, подтвердила, что Латвия - страна новаторства, где общество понимает значение электроэнергии в народном хозяйстве и благосостоянии населения. Заложив основу единого энергоснабжения страны, Кегумс обозначил важное направление развития энергетики Латвии.

В преддверии 80-летнего юбилея Latvenergo издан фотоальбом «Гордость энергетики Латвии - Кегумская гидроэлектростанция в фотографиях Эдуардса Крауцса». В издании собраны 284 превосходные фотографии выдающегося кинодокументалиста и фотографа Эдуардса Крауцса (1898−1977) из находящейся в хранилище Музея энергетики коллекции фотонегативов на стеклянной подложке «Ход строительства Кегумской гидроэлектростанции. 1936−1940 гг.», которая включена в Латвийский национальный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». Эдуардс Крауцс создал уникальную возможность для современного человека - смотреть и проживать процесс строительства электростанции, обращая внимания на конкретные детали объекта, и в то же время восхищаться масштабными и колоритными общими планами сооружения, в которых совокупность линий и площадей привлекает выразительностью графической работы. Коллекция подтверждает современное по тем временам мышление мастера, его высокий профессионализм и точность документалиста.

 Арис Жигурс, главный исполнительный директор АО Latvenergo:«Очень важно понимать, что этот рассказ о коллекции Эдуардса Крауцса - на самом деле рассказ о новаторском бунтарском духе, который присущ латышскому народу. Кегумская гидроэлектростанция стала одной из самых современных во всей Европе и была почти синонимом современной энергетики Латвии.А имя Э. Крауцса ассоциируется с использованием современных технологий и киноспецэффектов и даже их изобретением ».

Байба Мольника, генеральный секретарь Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО: «В юбилейный год Latvenergo желаю предприятию достигать высоких экономических результатов и добиваться успехов среди других стран.  Коллекция фотонегативов Эдуардса Крауцса призывает задуматься о развитии человечества. В этой коллекции задокументирован прорыв в энергетике Латвии в конце 30-х годов, она показала Европе, на что способен человеческий ум. Коллекция фотонегативов Э. Крауцса объединяет обычное и новаторское творчество, и это наследие уникально. Желаю Latvenergo продолжать следовать этим путем и с помощью коллекции создать «мост», чтобы рассказывать о нашем наследии в энергетике. Желаю, чтобы оно мотивировало современных инженеров создавать инновации, хранить его для будущих поколений и использовать потенциал Latvenergo для повышения качества энергетики, человечества и окружающей среды».

Опубликованные в альбоме фотографии дополнены фрагментами из дневников строительных работ техника строительной инспекции Кегумской гидроэлектростанции Эвалдса Шицса: они хранятся в Государ??твенном архиве истории Латвии Латвийского национального архива (ЛНА). В фотоальбоме опубликованы фрагменты киножурналов «Хроника звуков Латвии» из Государственного архива кинофотофонодокументов Латвии, и их можно посмотреть с помощью мобильного приложения Overly.

АО Latvenergo дарит фотоальбом крупнейшим библиотекам Латвии, а также всем «Библиотекам рассказов» ЮНЕСКО, поощряя таким образом ценности Латвийского национального реестра программы ЮНЕСКО «Память мира», а именно доступность обществу документального наследия о строительстве Кегумской гидроэлектростанции.   

Eduards Kraucs’ photo album on the construction of Kegums HPP has been released

On 14 March, Riga HPP of Latvenergo AS (Doles sala, Salaspils)released the photo album of Eduards Kraucs, a documentary filmmaker and photographer, featuring the construction of Kegums Hydropower Plant in 1936 – 1940.

Kegums Hydropower Plant (HPP), which came into being thanks to public enthusiasm and support, should be mentioned as one of the greatest achievements in the national economy during the first period of the Latvian State (1918 − 1940). It can be said with confidence that Kegums HPP is a landmark of the first period of the Latvian State and a symbol of the nation’s self-esteem.

Kegums HPP proved that Latvia is a country of innovation, where the public understands the important role of electricity in the national economy and the well-being of society, having built one of the most modern power generating facilities in Europe of that time. Kegums outlined a significant area of the development of energy industry in Latvia, laying the foundation for unified energy supply in the country.

The photo album Pride of Latvia’s Energy Industry: Kegums Hydropower Plant in the Photographs by Eduards Kraucs was released in the run-up to the 80th anniversary of Latvenergo. This publication features 284 outstanding photos taken by Eduards Kraucs (1898 − 1977), a prominent documentary filmmaker and photographer, and selected from the collection of glass plate photo negatives The Process of Kegums Hydropower Plant Construction 1936–1940. The collection is included in the Latvian National Register of the UNESCO Memory of the World Programme and held by the Museum of Energy. Eduards Kraucs created a unique opportunity for people living today to see and live through the process of the construction of the power plant, drawing attention to specific details, while at the same time allowing viewers to admire the extensive and vivid general views of the structure, where the scope of the lines and areas exerts a hold on viewers through the expressiveness of graphic work. The collection is a testimony of the master’s contemporary thinking, high professionalism and precision of the documentary filmmaker.

Āris Žīgurs, Chief Executive Officer at Latvenergo AS:“It is very important to understand that the story of Eduards Kraucs’collection is in fact a story of the restless spirit of innovation that has always been intrinsic to Latvian people. After its construction, Kegums Hydropower Plant was one of the most modern power plants in Europe and was almost synonymous with modern energy in Latvia. Similarly, the name of E. Kraucs is linked to the use and even the invention of modern technologies and special effects in films.

Baiba Moļņika, Secretary General at the Latvian National Commission for UNESCO: “In the anniversary year of Latvenergo, I wish the company to achieve high economic results and succeed among other countries. Eduard Kraucs’ collection of photo negatives calls for thought on human development. This collection documented Latvia’s energy industry breakthrough at the end of the 1930s, which showed Europe what the human mind can create. E. Kraucs’ collection of photo negatives unites both human and innovation creativity, and this heritage is unique. I wish Latvenergo to continue going this way and build a bridge with the collection to tell stories of our energy industry heritage. My wish is that it motivates today’s engineers to generate new innovations, while preserving it for future generations and exploiting the potential of Latvenergo for the growth of energy industry, humanity and quality of the environment.”

The photographs published in the photo album are supplemented by fragments from the construction work diaries written by Ēvalds Šics, a technician of the construction inspectorate of Kegums Power Plant, which are stored in the Latvian State Historical Archives (LSHA) of the National Archives of Latvia. The photo album also contains fragments from the newsreels Latvijas skaņu hronika (Latvia’s Sound Chronicles) found in the collection of the LSHA Latvia State Archive of Audiovisual Documents, which can be viewed using the mobile app Overly.

Latvenergo AS presents the photo album as a gift to the largest libraries in Latvia as well as to all UNESCO Storytelling Libraries, promoting the values of the Latvian National Register of the UNESCO Memory of the World Programme: availability of the documentary heritage of Kegums Hydropower Plant to the public.

Izdots Eduarda Krauca fotoalbums par Ķeguma HES celtniecību

14.martā AS "Latvenergo" Rīgas HES (Doles sala, Salaspils) izlaida kinodokumentālista un fotogrāfa Eduarda Krauca fotoalbumu par Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecību 1936. – 1940.gadā.

Latvijas valsts pirmajā periodā (1918−1940) kā viens no  lielākajiem sasniegumiem tautsaimniecībā jāmin Ķeguma hidroelektrostacija (HES), kas tapa ar sabiedrības entuziasmu un atbalstu. Var droši apgalvot, ka Ķeguma HES ir Latvijas valsts pirmā perioda laika zīme un tautas pašapziņas simbols.

Ķeguma HES apliecināja, ka Latvija ir inovāciju valsts, kur sabiedrība izprot elektroenerģijas nozīmi tautsaimniecībā un sabiedrības labklājībā, uzceļot vienu no tolaik modernākajām enerģijas ražotnēm Eiropā. Ķegums iezīmēja būtisku  enerģētikas attīstības virzienu Latvijā, liekot pamatu valsts vienotai energoapgādei.

SagaidotLatvenergo 80. jubileju, izdots fotoalbums "Latvijas enerģētikas  lepnums − Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās". Izdevumā apkopotas ievērojamā kinodokumentālista un fotogrāfa Eduarda Krauca (1898−1977) izcilas  284 fotogrāfijas no Enerģētikas muzeja krājumā esošās fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcijas "Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936−1940", kura  iekļauta UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā. Eduards Kraucs mūsdienu cilvēkam radījis unikālu iespēju – skatīt un dzīvot līdzi spēkstacijas būvniecības procesam, pievēršot uzmanību konkrētām objekta detaļām, un vienlaikus ļauj apbrīnot arī vērienīgos un kolorītos būves kopskatus, kuros līniju un laukumu tvērums valdzina ar grafikas darba izteiksmību. Kolekcija apliecina meistara laikmetīgo domāšanu, augsto profesionalitāti un dokumentālista precizitāti.

 Āris Žīgurs, AS “Latvenergo” galvenais izpilddirektors:“Ir ļoti svarīgi saprast, ka šis stāsts par Eduarda Krauca kolekciju patiesībā ir stāsts par inovācijas nemiera garu, kas aizvien piemitis latviešu tautai. Ķeguma hidroelektrostacija pēc uzcelšanas bija viena no modernākajam visā Eiropā un bija teju kā sinonīms modernai enerģētikai Latvijā. Tieši tāpat  E. Krauca vārds saistās ar modernu tehnoloģiju un filmu specefektu izmantošanu un pat izgudrošanu.  ”

Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre: “Latvenergo jubilejas gadā novēlu uzņēmumam gūt augstus ekonomiskos sasniegumus  un gūt panākumus citu valstu vidū.  Eduarda Krauca fotonegatīvu kolekcija aicina aizdomāties  par cilvēces attīstību. Šī  kolekcija dokumentēja Latvijas enerģētikas izrāvienu 30. gadu beigās, tā  parādīja Eiropai, ko spēj radīt cilvēku prāti. E.Krauca fotonegatīvu kolekcija vieno gan cilvēcisko, gan   inovācijas jaunradi, un šis mantojums ir unikāls. Novēlu turpināt Latvenergo iet šo ceļu un ar kolekciju veidot tiltu, lai stāstītu par mūsu enerģētikas mantojumu. Novēlu,  lai  tas motivētu mūsdienu inženierus  radīt jaunas inovācijas, saglabāt to nākamajām paaudzēm un izmantot Latvenergo potenciālu enerģētikas, cilvēces un vides kvalitātes izaugsmei.”

Fotoalbumā publicētās fotogrāfijas papildina fragmenti no Ķeguma spēkstacijas būvinspekcijas tehniķa Ēvalda Šica rakstītajām būvdarbu dienasgrāmatām, kas glabājas Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Fotoalbumā publicēti kinožurnālu "Latvijas skaņu hronika" fragmenti no LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumenta arhīva, kurus var noskatīties, izmantojot mobilo lietotni Overly.

AS "Latvenergo" dāvina fotoalbumu Latvijas lielākajām bibliotēkām,  kā arī visām UNESCO "Stāstu bibliotēkām", veicinot UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālā reģistra vērtības – Ķeguma spēkstacijas celtniecības dokumentārā mantojuma pieejamību sabiedrībai.   

Iesniegto ziņojumu izskatīsim un Jūsu norādītos personas datus apstrādāsim sabiedrības interesēs un juridiskā pienākuma izpildei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jūsu kā trauksmes cēlēja tiesības tiks