Elektriskā apakšstacija

Turbīna, precīzāk sakot, tās gondolā esošais ģenerators, ģenerē līdzstrāvu (DC), ko ar jaudīgiem augstsprieguma invertoriem pārveido sadales tīklā izmantojamā maiņstrāvā (AC). (Vairāk par līdzstrāvu un maiņstrāvu skatīt šeit.)

Pirms nonākšanas mājsaimniecībās saražotā elektroenerģija pa kabeļiem tornī un pēc tam pa pazemes kabeļiem tiek nodota sadales vai pārvades elektrotīklā, līdz nonāk apakšstacijā. Tur tā tiek pārveidota zemspriegumā, lai to varētu izmantot mājsaimniecību vajadzībām.

Apakšstacijā atrodas jaudas transformatori, jaudas slēdži, kopnes, izolatori, pārsprieguma novadītāji.