Mājoklis

Elektroenerģija nodrošina komfortu un ērtības mūsu mājās. Turklāt pēdējā laikā elektroenerģija tiek izmantota arvien plašāk, piemēram, elektromobilitātē.

Šobrīd ir jānodrošina aizvien lielāks elektroenerģijas pieprasījums, un vēja enerģija gan no ekonomiskā, gan vides viedokļa ir ļoti labs risinājums.

Mūsdienās, attīstoties tehnoloģijām, turbīnas kļūst aizvien lielākas un efektīvākas. Divas lieljaudas vēja turbīnas spēj saražot tādu elektroenerģijas daudzumu, kādam vēl pirms 15 gadiem vajadzēja aptuveni 16 turbīnu. Patlaban, piemēram, tādu elektroenerģijas daudzumu, kāds gada laikā nepieciešams Priekulei, spēj saražot divas modernas vēja turbīnas.