Turbīna

Vēja turbīna pārveido kinētisko enerģiju mehāniskajā, tā pārveido vēja plūsmu centrālās ass rotācijā.

Centrālai asij griežot ģeneratoru, šī mehāniskā enerģija tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā.

Ir dažādas vēja turbīnas – gan pāris metru augstas viena mājokļa vajadzībām, gan vidēja izmēra, apmēram 4–10 metru augstas, kas jau spēj nodrošināt nelielu ražotni.

Modernās komerciālās vēja turbīnas sniedzas vairāk nekā 200 metru augstumā, tādējādi maksimāli izmantojot vēja resursus.

Laika gaitā izmantotas dažādas torņu un lāpstiņu kombinācijas, taču ir secināts, ka visefektīvākās ir tieši trīs lāpstiņu turbīnas.

Attīstoties tehnoloģijām, turbīnu augstums un rotora diametrs palielinās – jo augstāk virs zemes, jo stiprāks un stabilāks vējš, jo lielāks rotora diametrs (spārnu vērsums), jo vairāk enerģijas iespējams iegūt no ieplūstošā vēja.

Moderno vēja turbīnu gondolas augstums ir 140–160 m, bet rotora diametrs – 170 m.