Izvēlies vienu no trim Latvijas kartē redzamiem Daugavas HES.
Uzzini citus ar Daugavas HES darbību saistītus faktus.