AS "Latvenergo" atbalsta zaļo kursu sociālā jomā un uzstādīs saules paneļus 4 nevalstiskajām organizācijām


Noslēdzoties Ziedot.lv un AS “Latvenergo” projektu konkursam par sociālās palīdzības organizāciju ēku energoefektivitātes risinājumu atbalstu, saules paneļus un to uzstādīšanu saņems 4 nevalstiskās organizācijas no visas Latvijas:

 • Nodibinājums CAMPHILL NODIBINĀJUMS "ROŽKALNI".
  Camphill Rožkalni ir sociālterapeitiska kopiena Latvijā, kas sniedz pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ciemats atrodas Valmieras novadā, kur kopā dzīvo un strādā cilvēki ar īpašām vajadzībām, apstrādājot 30 hektārus auglīgas zemes, ražo veselīgu pārtiku un veido rokdarbus no dabas materiāliem. Saules paneļi tiks uzstādīti Camphill Rožkalni ciemata saimniecības ēkai – kūtij, tādā veidā palīdzot nodrošināt energoefektīvu ciemata darbību un samazinot administratīvos izdevumus.

 • Nodibinājums "Fonds Grašu bērnu ciemats".
  Grašu bērnu ciemats no Madonas novada ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura sniedz ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi un kuras mērķis ir uzņemt un nodrošināt no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un bez vecāku gādības palikušos bērnus un pusaudžus ar labiem dzīves apstākļiem, nodrošināt šādu bērnu un pusaudžu iespēju iegūt vispārējo izglītību un arodapmācību. Saules paneļi tiks uzstādīti uz dzīvojamās ēkas jumta, lai palīdzētu nodrošināt energoefektīvu ciemata darbību un samazinātu administratīvos izdevumus.

 • Nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs”. 
  Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs sniedz palīdzību Smiltenes novada ļaudīm. Sākotnēji organizācija dibināta tieši kā senioru un personu ar dažāda rakstura traucējumiem, bet darbības laikā palīdzība netiek atteikta nevienam grūtībās nonākušajam novada līdzcilvēkam. Tāpat, organizācija īsteno “Pansija Rauna”, kas nodrošina paplašinātus pakalpojumus klientiem ar funkcionāliem traucējumiem. Saules paneļi tiks uzstādīti uz “Pansija Rauna” jumta, palīdzot nodrošināt energoefektīvu pansijas darbību un samazinot administratīvos izdevumus.

 • Nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles".
  Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles" atrodas Balvu novadā un sniedz rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem. Vardarbībā cietušu bērnu un pieaugušo rehabilitācija notiek nepārtraukti: 24/7/365. Atbalsta centrā vardarbībā cietušās personas tiek izmitinātas un katru dienu sniegta sociālā rehabilitācija. Saules paneļi tiks uzstādīti uz centra ēkas, lai palīdzētu nodrošināt energoefektīvu centra darbību un samazinātu administratīvos izdevumus.


AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns: "Man ir prieks un personisks gandarījums, ka kopā ar nodibinājumu Fonds "Ziedot.lv" īstenojam galvenos AS "Latvenergo" sociālās atbildības principus – sniedzam roku institūcijām, kas veic profesionālus un sabiedrībā vitāli nepieciešamus sociālos pakalpojumus, kā arī ierīkojam saules enerģijas ražošanas modernākās iekārtas. Tādējādi speram soli klimatneitrālas Latvijas veidošanā."

Pamatojoties uz AS "Latvenergo" un nodibinājuma Fonds "Ziedot.lv" 2021. gada 10. jūnijā noslēgto dāvinājuma līgumu par atbalstu sociālās palīdzības organizācijām energoefektīvu risinājumu ieviešanai, nodibinājums Fonds "Ziedot.lv" augusta izskaņā izsludināja pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai. Projekta konkurss norisinājās divās kārtās un kopā tika saņemti 15 projekta pieteikumi. Projektu konkurss tiek organizēts, lai veicinātu videi draudzīgāku energo risinājumu ieviešanu nevalstiskajās organizācijās un samazinātu administratīvos izdevumus.

Otrai konkursa kārtai pieteikumus izvērtēja ekspertu komisija, kas koleģiāli pieņēma lēmumu par AS "Latvenergo" finansējuma piešķiršanu 5 nevalstiskajām organizācijām. Konkursa ekspertu komisijā ir pārstāvji no Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, biedrības "Latvijas Pašvaldību Savienība", biedrības Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO", AS "Latvenergo" un nodibinājuma Fonds "Ziedot.lv". No izvirzītajiem 5 pieteikumiem, 4 nevalstiskās organizācijas iesniedza nepieciešamo dokumentāciju, lai AS “Latvenergo” eksperti varētu izstrādāt saules paneļu piedāvājumu pieteiktajai ēkai.

Saules paneļu sistēmas tiks uzstādītas tuvākajā laikā, ņemot vērā katras nevalstiskās organizācijas iespējas un laika apstākļus.

Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta stāsta: “Ļoti novērtējam AS “Latvenergo” piedāvāto iespēju nevalstisko organizāciju sektoram ieviest zaļo kursu, veicināt videi draudzīgākus energo risinājumus, kā arī samazināt tiešās organizāciju siltumenerģijas izmaksas. Turklāt, šī ir unikāla iespēja, kad nevalstisko organizāciju sektoram ir iespēja iegūt investīciju organizācijas nākotnei”.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv