Elektroenerģija mums sniedz siltumu, gaismu un komfortu. Tā ir resurss, kas jālieto atbildīgi.
Mūsdienu tendences liecina, ka  aizvien biežāk klienti paši vēlas kļūt par zaļās enerģijas ražotājiem.


Kompetence

Latvenergo uzkrātā pieredze ļauj sniegt vērtīgus un praktiskus ieteikumus, kā saimniekot videi un maciņam draudzīgāk.

Jauni risinājumi

Latvenergo nepārtraukti rod jaunus piedāvājumus un risinājumus, dažādojot savu pakalpojumu klāstu.

Vide ap mums

Koncerna daudzveidīgās vides iniciatīvas un sasniegumus novērtē gan nozares eksperti, gan sabiedrība.

Energoefektivitāte

Viena no Latvenergo ilgtspējas ceļazīmēm ir energoefektivitāte. Latvenergo ir pirmais uzņēmums Baltijā, kas jau 1997. gadā izveidoja Energoefektivitātes centru un sāka mērķtiecīgi veidot sabiedrībā izpratni par energoresursu efektīvu izmantošanu un pārvaldību, lai Latvija ik dienas būtu skaistāka, videi un cilvēkiem draudzīgāka. Gadu gaitā Energoefektivitātes centrs ir kļuvis par vietu, kur satiekas nozares profesionāļi, lai diskutētu un dalītos pieredzē par aktuālo energoefektivitātes jomā.

Mūsdienās, kad sabiedrības atbildību pret vidi un ilgtspēju nosaka starptautiskas apņemšanās un likumi, arī energoefektivitātes prasības ir definētas gan Eiropas Savienības, gan arī Latvijas normatīvajos dokumentos, aptverot plašu iesaistīto loku – privātpersonas, juridiskās personas, enerģijas ražotājus un tirgotājus. 


Energoefektivitātes prasības dažādām mērķgrupām nosaka vairāki normatīvie akti – Eiropas Zaļais kurss, Gatavi mērķrādītājs 55 (Fit for 55), Energoefektivitātes direktīva, Energoefektivitātes likums u.c.

Energoefektivitātes centra komanda ir pārliecināta, ka ar savu rīcību un ikdienas paradumiem ir iespējams gan samazināt ģimenes tēriņus par energoresursiem, gan arī aizsargāt un saprātīgi izmantot mūsu kopīgos vides resursus. Energoefektivitātes centra ekspertu uzkrāto kompetenci, veiktos ilggadīgos pētījumus un pārbaudītos ieteikumus regulāri izmanto mājsaimniecības, uzņēmumi, valsts pārvaldes un izglītības iestādes.

Energoefektivitātes centrā ikvienam interesentam bez maksas ir pieejamas individuālas konsultācijas, daudzveidīgi informatīvie materiāli, tāpat arī ir iespēja apmeklēt dažādus centra organizētos izglītojošos pasākumus, seminārus un vebinārus.

Energoefektivitātes centrs piedāvā konsultācijas par:

  • apgaismes, apsildes un ventilācijas risinājumiem,
  • sadzīves elektroierīču izvēli un efektīvu lietošanu,
  • atjaunīgo energoresursu izmantošanu,
  • elektroauto un tā uzlādes iespējām,
  • inovatīvām tehnoloģijām energoefektivitātes paaugstināšanai.


Skolēniem piedāvājam klātienes darbnīcas un tiešsaistes nodarbības, kas veidotas partnerībā ar Iespējamās misijas skolu programmu Dzīvei gatavs, savukārt pedagogiem nodrošinām daudzveidīgus metodiskos materiālus un darba lapas par energoefektivitāti, klimata pārmaiņām u.tml.

Uzņēmumus aicinām izglītot savus darbiniekus energoefektivitātē, piesakot energoefektivitātes eksperta vieslekciju vai organizējot apmācības ar stratēģijas spēli Energo Pulss, tāpat arī izmantot interaktīvu e-apmācību kursu.

Tāpat arī aicinām Elektrum klientus pievienoties Energo pulss programmai, kas ļauj salīdzināt sava mājokļa elektrības patēriņu ar līdzīgām mājsaimniecībām Latvijā un iegūt personalizētus ieteikumus sava mājokļa energoefektivitātes paaugstināšanai.

Uzzināt vairāk par Elektrum Energoefektivitātes centra piedāvājumu

Vide

Pēdējos gados vārdu salikumu "klimata pārmaiņas" dzirdam ik uz soļa, un tas ir pasaules valstu politiķu dienaskārtībā. Kāds ir Latvenergo, uzņēmuma, kura viens no  ilgtspējīgas attīstības stūrakmeņiem ir rūpes par apkārtējo vidi, devums, lai rīkotos klimatam draudzīgāk?

AS "Latvenergo" jau ir daudz darījusi un turpina darīt, lai uzlabotu efektivitāti un palielinātu AER izmantošanu, samazinot CO2 emisijas, kā arī pēc savas iniciatīvas atbalsta zivju resursu papildināšanu, izgatavo zivju mākslīgās nārsta ligzdas un tīra upes, piesaistot vides ekspertus, biologus un hidrobiologus.

Ik gadu  Latvenergo Daugavas baseinā ielaiž vairāk nekā 8 milj. dažādu sugu zivju mazuļus - Baltijas lašus, taimiņus, zandartus, sīgas, līdakas un nēģus.

Mākslīgo zivju nārsta ligzdu izvietošana hidroelektrostaciju ūdenskrātuvēs veicina zivju krājumu saglabāšanu un atražošanu, tādēļ katru gadu Daugavā pie Kaibalas un Ikšķiles tiek izvietotas vairāk nekā 400 darbinieku izgatavotās mākslīgās zivju nārsta ligzdas, kurās tiek nērsti vismaz 20 miljoni ikru.

Daudzas Daugavas pietekas vairāku gadu garumā ir cietušas no sakritušiem kokiem, izveidotiem bebru dambjiem, sanešu un ūdensaugu radītiem sēkļiem, tāpēc 2017. gadā uzsākta iniciatīva Daugavas baseina upju sakopšanai -  no sanesām un kritalām atbrīvota Vedzes upe, turpinās Pērses upes sakopšanas projekts.

 Latvenergo savās ražotnēs  ražo elektroenerģiju ar  nulles ( hidroelektrostacijās)  vai zemākajiem CO2 izmešu apjomiem ( termoelektrostacijās). Daugavas HES nodrošina Latvijas kā zaļas valsts statusu ar nulles  emisijām,  savukārt TEC rekonstrukcija ir ļāvusi panākt  zemākos izmešu apjomus.

Aktīvie lietotāji

Mūsdienu tehnoloģijas ļauj elektroenerģijas lietotājiem  kļūt par aktīviem tirgus dalībniekiem, kas  paši  ražo, patērē un pārdod citiem saražoto, bet nepatērēto elektroenerģiju. 

Enerģijas lietotāju loma pasaulē un Latvijā šobrīd mainās. Aizvien vairāk klientu šobrīd no pasīviem elektroenerģijas saņēmējiem kļūst  par aktīviem lietotājiem, zaļās enerģijas ražotājiem, izmantojot  saules paneļus, pārdodot elektromobiļu akumulatoru uzkrāto, bet neizmantoto enerģiju,  un, izmantojot  mikrotīkla sniegtās iespējas,  pašiem iesaistoties tirgū.