Elektroenerģija mums sniedz siltumu, gaismu un komfortu. Tā ir resurss, kas jālieto atbildīgi.
Mūsdienu tendences liecina, ka  aizvien biežāk klienti paši vēlas kļūt par zaļās enerģijas ražotājiem.


Kompetence

Latvenergo uzkrātā pieredze ļauj sniegt vērtīgus un praktiskus ieteikumus, kā saimniekot videi un maciņam draudzīgāk.

Jauni risinājumi

Latvenergo nepārtraukti rod jaunus piedāvājumus un risinājumus, dažādojot savu pakalpojumu klāstu.

Vide ap mums

Koncerna daudzveidīgās vides iniciatīvas un sasniegumus novērtē gan nozares eksperti, gan sabiedrība.

Energoefektivitāte

Latvenergo ir pirmais uzņēmums Baltijā, kas jau 1997.gadā izveidoja Energoefektivitātes centru un apzināti sāka īstenot energoefektivitātes popularizēšanu, izglītojot klientus par atbildīgu un racionālu elektroenerģijas patēriņu. 2015.gadā Elektrum Energoefektivitātes centrā ir ieviesta energopārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskajam standartam, saņemot sertifikātu ISO 50001:2011. Mūsu speciālisti labprāt dalās ar gūto pieredzi energopārvaldības sistēmas izstrādē un ieviešanā, tādējādi iedvesmojot arī savus klientus.  Vispārzināmās patiesības par tik ūdens vārīšanu, cik nepieciešams, ledusskapja temperatūras noregulēšanu uz 5 grādiem un veļas mazgāšanu 40 grādu temperatūrā ir energoefektivitātes speciālistu ikdienas darba panākums un pienākums. 

Šodien Latvenergo tirdzniecības zīmola Elektrum piedāvājumā ir risinājumi uzņēmumiem, kā arī ieteikumu klāsts privātpersonām. Centra speciālistu pieredze liecina, ka katrs var samazināt savu ikdienas patēriņu vismaz par 10 %, šādi sekmējot zaļāku dzīvesveidu un samazinot savus izdevumus.

Mūsdienās, kad sabiedrības atbildību pret vidi nosaka starptautiski likumi un normatīvi, energoefektivitātes prasības ir definētas Eiropas Savienības normatīvajos dokumentos un  ir aptvērušas arvien plašāku loku – privātpersonas, juridiskās personas un enerģijas ražotājus.

Energoefektivitātes prasības dažādām grupām nosaka un regulē vairāki normatīvie akti - Direktīva 2012/27/ES, ES2020 u.c.

Ikviens ir aicināts bez maksas apmeklēt Elektrum Energoefektivitātes centra rīkotos pasākumus un izglītojošos seminārus, piedalīties ekskursijās, kā arī individuāli konsultēties ar centra speciālistiem par apgaismes, apsildes un ventilācijas risinājumiem, sadzīves elektroierīču izvēli un efektīvu lietošanu, atjaunīgo energoresursu izmantošanu, elektrotransportu un tā uzlādes iespējām.

Elektrum energoefektivitāte

Vide

Pēdējos gados vārdu salikumu "klimata pārmaiņas" dzirdam ik uz soļa, un tas ir pasaules valstu politiķu dienaskārtībā. Kāds ir Latvenergo, uzņēmuma, kura viens no  ilgtspējīgas attīstības stūrakmeņiem ir rūpes par apkārtējo vidi, devums, lai rīkotos klimatam draudzīgāk?

AS "Latvenergo" jau ir daudz darījusi un turpina darīt, lai uzlabotu efektivitāti un palielinātu AER izmantošanu, samazinot CO2 emisijas, kā arī pēc savas iniciatīvas atbalsta zivju resursu papildināšanu, izgatavo zivju mākslīgās nārsta ligzdas un tīra upes, piesaistot vides ekspertus, biologus un hidrobiologus.

Ik gadu  Latvenergo Daugavas baseinā ielaiž vairāk nekā 8 milj. dažādu sugu zivju mazuļus - Baltijas lašus, taimiņus, zandartus, sīgas, līdakas un nēģus.

Mākslīgo zivju nārsta ligzdu izvietošana hidroelektrostaciju ūdenskrātuvēs veicina zivju krājumu saglabāšanu un atražošanu, tādēļ katru gadu Daugavā pie Kaibalas un Ikšķiles tiek izvietotas vairāk nekā 400 darbinieku izgatavotās mākslīgās zivju nārsta ligzdas, kurās tiek nērsti vismaz 20 miljoni ikru.

Daudzas Daugavas pietekas vairāku gadu garumā ir cietušas no sakritušiem kokiem, izveidotiem bebru dambjiem, sanešu un ūdensaugu radītiem sēkļiem, tāpēc 2017. gadā uzsākta iniciatīva Daugavas baseina upju sakopšanai -  no sanesām un kritalām atbrīvota Vedzes upe, turpinās Pērses upes sakopšanas projekts.

 Latvenergo savās ražotnēs  ražo elektroenerģiju ar  nulles ( hidroelektrostacijās)  vai zemākajiem CO2 izmešu apjomiem ( termoelektrostacijās). Daugavas HES nodrošina Latvijas kā zaļas valsts statusu ar nulles  emisijām,  savukārt TEC rekonstrukcija ir ļāvusi panākt  zemākos izmešu apjomus.

Aktīvie lietotāji

Mūsdienu tehnoloģijas ļauj elektroenerģijas lietotājiem  kļūt par aktīviem tirgus dalībniekiem, kas  paši  ražo, patērē un pārdod citiem saražoto, bet nepatērēto elektroenerģiju. 

Enerģijas lietotāju loma pasaulē un Latvijā šobrīd mainās. Aizvien vairāk klientu šobrīd no pasīviem elektroenerģijas saņēmējiem kļūst  par aktīviem lietotājiem, zaļās enerģijas ražotājiem, izmantojot  saules paneļus, pārdodot elektromobiļu akumulatoru uzkrāto, bet neizmantoto enerģiju,  un, izmantojot  mikrotīkla sniegtās iespējas,  pašiem iesaistoties tirgū.