2024.gads

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


3 mēnešu 

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

2023.gads

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


3 mēnešu 

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf


6 mēnešu 

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, prezentācija angļu valodā


9 mēnešu 

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf


Gada

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, prezentācija angļu valodā

Revidētais gada pārskats un ziņojumi:


Ilgtspējas un gada pārskats

Pārskats pdf, paziņojums

Gada pārskats 

Pārskats pdf, xls, xhtml 

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskats pdf

Latvenergo koncerna prezentācija

Prezentācija pdf

2022.gads

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


3 mēnešu 

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf


6 mēnešu

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, prezentācija angļu valodā


9 mēnešu

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf


Gada

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, prezentācija angļu valodā

Revidētais gada pārskats un ziņojumi:


Ilgtspējas un gada pārskats

Pārskats pdf, paziņojums

Gada pārskats 

Pārskats pdf, xls

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskats pdf

Latvenergo koncerna prezentācija

Prezentācija pdf

2021.gads

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


3 mēnešu 

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf


6 mēnešu

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, transkripts, prezentācija angļu valodā


9 mēnešu

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf


Gada

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, transkripts, prezentācija angļu valodā

Revidētais gada pārskats un ziņojumi:


Ilgtspējas un gada pārskats

Pārskats pdf, paziņojums

Gada pārskats

Pārskats pdf, xhtml

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskats pdf

Latvenergo koncerna prezentācija

Prezentācija pdf

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


3 mēnešu 

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf


6 mēnešu

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, transkripts, prezentācija angļu valodā


9 mēnešu

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf


Gada 

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, transkripts, prezentācija angļu valodā

Revidētais gada pārskats un ziņojumi:


Ilgtspējas un gada pārskats

Pārskats pdf, paziņojums

Konsolidētais gada pārskats(bez Ilgtspējas pārskata) 

Pārskats pdf, xls

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskats pdf

Latvenergo koncerna prezentācija

Prezentācija pdf

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


3 mēnešu 

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

6 mēnešu

Pārskats pdf, xls,paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, transkripts, prezentācija angļu valodā

9 mēnešu

Pārskats pdf, xls,paziņojums

Prezentācija pdf

Gada 

Pārskats pdf, xls,paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, transkripts, prezentācija angļu valodā

Revidētais gada pārskats un ziņojumi:


Ilgtspējas un gada pārskats

Pārskats pdf, paziņojums

Konsolidētais gada pārskats(bez Ilgtspējas pārskata) 

Pārskats pdf, xls

Prezentācija pdf

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskats pdf

Latvenergo koncerna prezentācija

Prezentācija pdf

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


3 mēnešu 

Pārskats pdf, xls,paziņojums

Prezentācija pdf

6 mēnešu

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, transkripts, prezentācija angļu valodā

9 mēnešu

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Gada

Pārskats pdf, xls,paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, transkripts, prezentācija angļu valodā

Revidētais gada pārskats un ziņojumi:


Ilgtspējas un gada pārskats

Pārskats pdf,paziņojums

Konsolidētais gada pārskats(bez Ilgtspējas pārskata) 

Pārskats pdf, xls

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskats pdf

Latvenergo koncerna prezentācija

Latvenergo koncerna prezentācija (pdf)

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


3 mēnešu 

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

6 mēnešu

Pārskats pdf, xls,paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, prezentācija angļu valodā

9 mēnešu

Pārskats pdf, xls,paziņojums

Prezentācija pdf

Gada

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, prezentācija angļu valodā

Revidētais gada pārskats un ziņojumi:


Ilgtspējas un gada pārskats

Pārskats pdf, paziņojums

Konsolidētais gada pārskats(bez Ilgtspējas pārskata) 

Pārskats pdf, xls 

Paziņojums Gada pārskata rezultāti

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskats pdf

Latvenergo koncerna prezentācija

Latvenergo koncerna prezentācija (pdf)

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


3 mēnešu 

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, prezentācija angļu valodā

6 mēnešu

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, prezentācija angļu valodā

9 mēnešu

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, prezentācija angļu valodā

Gada

Pārskats pdf, xls, paziņojums

Prezentācija pdf

Revidētais gada pārskats un ziņojumi:


Ilgtspējas un gada pārskats

Pārskats pdf, paziņojums

Konsolidētais gada pārskats(bez Ilgtspējas pārskata) 

Pārskats pdf, xls 

Paziņojums Gada pārskata rezultāti

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskats pdf

Latvenergo koncerna prezentācija

Latvenergo koncerna prezentācija (pdf)

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


3 mēnešu 

Pārskats pdf, paziņojums

Prezentācija pdf

6 mēnešu

Pārskats pdf, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, prezentācija angļu valodā

9 mēnešu

Pārskats pdf, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, prezentācija angļu valodā

Gada

Pārskats pdf, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, prezentācija angļu valodā

Revidētais gada pārskats un ziņojumi:


Ilgtspējas un gada pārskats

Pārskats pdf,paziņojums

Konsolidētais gada pārskats(bez Ilgtspējas pārskata) 

Pārskats pdf, xls 

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskats pdf

Latvenergo koncerna prezentācija

Latvenergo koncerna prezentācija (pdf)

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


3 mēnešu 

Pārskats pdf

Prezentācija pdf

6 mēnešu

Pārskats pdf

Prezentācija pdf

9 mēnešu

Pārskats pdf, paziņojums

Prezentācija pdf

Gada

Pārskats pdf, paziņojums

Prezentācija pdf

Virtuālās konferences  ieraksts, prezentācija angļu valodā

Revidētais gada pārskats un ziņojumi:


Ilgtspējas un gada pārskats

Pārskats pdf, paziņojums

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskats pdf

Latvenergo koncerna prezentācija

Latvenergo koncerna prezentācija (pdf)

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


3 mēnešu 

Pārskats pdf

Prezentācija pdf

6 mēnešu

Pārskats pdf

Prezentācija pdf

9 mēnešu

Pārskats pdf

Prezentācija pdf

Gada

Pārskats pdf

Prezentācija pdf

Revidētie gada pārskati un ziņojumi:


Ilgtspējas un gada pārskats

Pārskats pdf

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskats pdf

Latvenergo koncerna prezentācija

Latvenergo koncerna prezentācija (pdf)

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


6 mēnešu

Pārskats pdf

Prezentācija pdf

Gada

Pārskats pdf

Prezentācija pdf

Revidētie gada pārskati un ziņojumi:


Ilgtspējas un gada pārskats

Pārskats pdf

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskats pdf

Gada pārskats

Pārskats pdf

Latvenergo koncerna prezentācija

Latvenergo koncerna prezentācija (pdf)

Finanšu kalendārs

Datums  Notikums
29.02.2024. Latvenergo konsolidētie 2023.gada saīsinātie finanšu pārskati (nerevidēti)
24.04.2024. Latvenergo konsolidētais 2023.gada pārskats
31.05.2024. Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2024.gada 3 mēnešu periodu (nerevidēti)
30.08.2024. Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2024.gada 6 mēnešu periodu (nerevidēti)
29.11.2024. Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2024.gada 9 mēnešu periodu (nerevidēti)