Darbības segmenti

Ražošana un tirdzniecība

Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana, elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība, ar elektroenerģijas patēriņu un energoefektivitāti saistītu produktu un pakalpojumu tirdzniecība Baltijas valstīs. Elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana Latvijā.

Sadale 

Sadales pakalpojums nodrošina elektroenerģijas plūsmu no pārvades tīkla līdz patērētājiem. AS “Sadales tīkls” ir valsts lielākais sadales sistēmas operators un aptver aptuveni 99 % Latvijas teritorijas.

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). 

Vairāk informācijas AS "Sadales tīkls" mājas lapā: www.sadalestikls.lv.

Fakti

Dati uz 31.12.2023.


1939. gads

Dibināšana

3 497

Darbinieki

3

Darbības valstis

5 132 GWh

Elektroenerģijas izstrāde

1 698 GWh

Siltumenerģijas izstrāde

73%

No atjaunīgajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas īpatsvars


2 034 milj.

Ieņēmumi (EUR)

351 milj.

Peļņa (EUR)

4 127 milj.

Aktīvi (EUR)

193 milj.

Investīcijas (EUR)

Baa2 (stabils)

Kredītreitings


23%

Elektroenerģijas tirgus daļa Baltijā

845 000

Elektroenerģijas mazumtirdzniecības klienti

6 208 GWh

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija

896 GWh

Mazumtirdzniecībā pārdotā dabasgāze

1 622 GWh

Pārdotā siltumenerģija


2 636 MW

Uzstādītā elektriskā jauda

92 323 km

Sadales līniju garums

5 969 MVA

Sadales transformatoru jauda

1 797 MW

Uzstādītā siltuma jauda

Misija. Vīzija. Stratēģija

Mēs sniedzam enerģiju sabiedrības attīstībai!

Mūsu spēkos ir rūpēties par ikvienu šodienas klientu, domājot arī par ietekmi uz nākamajām paaudzēm. Mēs apzināmies, ka dabas resursi nav mūžīgi, tādēļ jau tagad meklējam risinājumus kā tos iegūt un patērēt saprātīgi. Mēs vēlamies redzēt pasauli, kurā ikviena kustība ir aizsākta ilgtspējīgā enerģijā. Mēs ticam, ka sniedzot, vienmēr saņemsim atpakaļ – vienā vai citā veidā, jo dotā enerģija pārtop nākamajā. Tāpat mēs ticam, ka labais vairo labo! Tādēļ, transformējot dabas spēku enerģijā, mēs palīdzam iesākties kustībai. Ar inovāciju atbalstu, mēs veidojam mūsu pakalpojumus ilgtspējīgus un piemērotus ikviena vajadzībām, rosinot apkārtējos mainīt savus paradumus un attīstīties, kā arī iestāties par mūsu sabiedrības labbūtību.

Latvenergo koncerna ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija Stratēģija (infografika)Vīzija

Mēs esam vadošais ilgtspējīgu risinājumu sniedzējs enerģijas industrijā.

Misija

Mēs virzām enerģijas industrijas attīstību, sniedzot klientiem draudzīgus, inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus.AR SIRDI

Esam atvērti un aizrautīgi

AR PRĀTU

Darām pēc būtības un nepārtraukti mācāmies

AR ENERĢIJU

Esam drosmīgi un mērķtiecīgi

AR DOMĀM PAR NĀKOTNI

Darām labu klientam un sabiedrībaiTirdzniecība

Pievienot vērtību

Uzlabojot esošos pakalpojumus un attīstot jaunus produktus, Latvenergo ar Elektrum zīmolu kļūst par vērtīgāko tirgotāju Baltijā. Mūsu klientu skaits un apmierinātība turpina augt.

Rezultātu piemērs: Elektrum stratēģisks līderis mikroģenerācijā, elektrouzlādē, elektrifikācijā.

Ražošana

Ražot zaļi

Palielināt dabas enerģijas jaudas tādā apmērā, lai līdz 2030. gadam Latvijas patēriņam nepieciešamo enerģiju saražotu tikai ar dabas enerģiju – ūdeni, sauli un vēju.

Tas būtiski veicinās mūsu valsts energoneatkarību.

Rezultātu piemērs: Īstenoti/iegūti atjaunīgo enerģijas resursu projekti mājas tirgū un ārpus tā ar 600 MW jaudu stratēģijas periodā.


Tīkli

Nogādāt droši un efektīvi

Samazināt elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaitu un ilgumu, nodrošinot nepārtrauktu, drošu un uzticamu energoapgādi.

Nodrošināt viedā tīkla attīstību, kurā ražotāji un patērētāji dalās ar informāciju, nodrošinot gudrāku enerģijas patēriņu.

Rezultātu piemērs: Infrastruktūra publisko elektrouzlādes pieslēgpunktu izveidei un mikroģenerācijai, novēršot CO2 emisijas vairāk nekā 200 tūkstošu tonnu apmērā.

Elektromobilitāte

Mainīt enerģijas lomu

Iesaistīt enerģijas tirgū arī mājsaimniecības un uzņēmumus, kas ražo enerģiju savām vajadzībām, uzstādot saules paneļus.

Sekmēt ilgtspējīgu un viedu mobilitāti, kuras pamatā ir plašs elektroauto pieslēgvietu tīkls visā Baltijā.

Rezultātu piemērs: 1200–1500 publisku elektrouzlādes pieslēgvietu Baltijā.

Rentabilitāte

pašu kapitāla atdeve (ROE) bez sadales >7%

Kapitāla struktūra

Attiecība starp koriģēto FFO un neto aizņēmumiem
(FFO / Net Debt) >25%

Dividenžu politika

dividendēs izmaksājamā peļņas daļa > 64%

Kredītreitings

Saglabāt investīciju pakāpes kredītreitingu

Organizatoriskā struktūra un pārvaldība


Latvenergo
koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijā, un tā struktūru veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS"Latvenergo". 

Mātessabiedrība AS "Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī dabasgāzes tirdzniecību. AS "Sadales tīkls" nodrošina elektroenerģijas piegādi līdz katram klientam. Elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecību Igaunijā veic Elektrum Eesti OÜ, savukārt Lietuvā – Elektrum Lietuva UAB. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu Latvijā. SIA "Latvijas vēja parki" mērķis ir veidot jaunus stratēģiskas nozīmes vēja enerģijas parkus. SIA "Liepājas enerģija" (51% akciju) nodrošina siltumenerģijas ražošanu un piegādi Liepājas pilsētā.

AS "Latvenergo" ir līdzdalība arī AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" (46,3% akciju), kas nodarbojas ar pensiju plāna pārvaldīšanu, kā arī finanšu ieguldījums (0,005% akciju) AS "Rīgas siltums".


Informācija  par Latvenergo koncerna pārvaldību  atrodama sadaļā Investoriem/Korporatīvā pārvaldība.

AS "Latvenergo" valde

Valdes sastāvā ir pieci valdes locekļi, kas tiek ievēlēti uz piecu gadu termiņu.

Mārtiņš Čakste

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS,
Galvenais izpilddirektors

Dmitrijs Juskovecs

VALDES LOCEKLIS,
Komercdirektors

Guntars Baļčūns

VALDES LOCEKLIS,
FINANŠU DIREKTORS

Harijs Teteris

VALDES LOCEKLIS,
Ražošanas direktors

Ilvija Boreiko

VALDES LOCEKLE,
Attīstības direktore

AS "Latvenergo" padome

AS "Latvenergo” akcionāru sapulcē 2020.gada 10.jūnijā ievēlēta AS "Latvenergo” padome:

Aigars Laizāns

PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Kaspars Rokens

PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

Toms Siliņš

PADOMES LOCEKLIS

Gundars Ruža

PADOMES LOCEKLIS

ApbalvojumiVērtīgākais enerģētikas uzņēmums


Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 AS “Latvenergo” ir novērtēta kā otrs vērtīgākais Latvijas uzņēmums. Baltijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 30 AS “Latvenergo” jau piekto reizi atzīta par vērtīgāko enerģētikas uzņēmumu.

Dimanta kategorija Ilgtspējas indeksāAS “Latvenergo” 2022. gada Ilgtspējas indeksā saņem Dimanta novērtējumu. Koncerna meitassabiedrība AS “Sadales tīkls” ieguvusi Platīna kategoriju un īpašu balvu "Inovāciju līderis 2022".


Labākās investoru attiecības2023. gada sākumā AS “Latvenergo” jau trešo reizi ieguvusi Nasdaq Baltic balvu par labākajām investoru attiecībām starp obligāciju emitentiem Baltijas valstīs.

Iesaistīto pušu vadības praktiķisAS “Latvenergo” saņēmusi Latvijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes apbalvojumu nominācijā Iesaistīto pušu vadības praktiķis.
Vairāki apbalvojumi Latvijas uzņēmumu TOP500

Latvijas uzņēmumu TOP 500 AS “Latvenergo” atzīta par lielāko valsts kapitāla uzņēmumu, lielāko enerģētikas nozares uzņēmumu un trešo lielāko EBITDA pelnītāju. AS “Sadales tīkls” novērtēta kā trešais lielākais enerģētikas nozares uzņēmums un trešais lielākais valsts kapitāla uzņēmums.

Ģimenei draudzīga darbavieta
AS “Latvenergo” līdz 2025. gada 3. jūnijam saņēmusi Sabiedrības integrācijas fonda piešķirto statusu Ģimenei draudzīga darbavieta.Apbalvojumi Latvenergo koncerna un AS "Sadales tīkls" autoparkiem
Konkursa Drošākais uzņēmuma autoparks jubilejas gadā pasākumā tika godināti iepriekšējā desmitgadē visaugstāk novērtētie autoparki. AS “Latvenergo” saņēma desmitgades Dimanta balvu un Satiksmes ministrijas specbalvu. Atzinības balvu ieguva arī AS “Sadales tīkls”.

Ilgtspējīgs zīmolsEiropas Ilgtspējīgo zīmolu indeksā AS “Latvenergo” tirdzniecības zīmols Elektrum atzīts par otru ilgtspējīgāko zīmolu Latvijā.

Vēsture

1939

22.decembris

Oktobrī darbu sāk Daugavas pirmā hidroelektrostacija- Ķeguma HES, bet 22. decembrī- Latvijas Valsts un Ministru prezidents K.Ulmanis paraksta likumu par Valsts elektrības uzņēmuma “Ķegums” izveidi - šo datumu Latvenergo koncerns uzskata par savu dzimšanas dienu.

1955

Lai nodrošinātu centralizētu Rīgas apgādi ar siltumenerģiju gada aukstajos mēnešos, darbu sāk Rīgas TEC-1. 2.kārtu pabeidz 1959.gadā, sasniedzot 129 MW elektrisko jaudu.‎