Saistošie dokumenti darbuzņēmējiem

Nosaukums Dokumenti
K233 Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība

K233 Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība.pdf

1.pielikums Informācija darbuzņēmējiem.pdf

2. pielikums Vēstule mehānismu, elektroiekārtu pieslēgšanai un citu resursu izmantošanai.002.docx

3. Pielikums Darba zonas nodošanas-pieņemšanas akts.002.docx

4. Pielikums Darba zonas nodošanas-pieņemšanas akta reģistrācijas žurnāls .002.docx

5. Pielikums pie norīkojuma vai darba zonas nodošanas-pieņemšanas akta.002.docx

6. Pielikums Darbu veiksanas projekta saturs.002.docx

7. pielikums Darbuzņēmēja pārbaudes protokols.002.docx

8. pielikums Darbuznemeja un pasutitaja atbildibu sadalijums DA.002.002.pdf

NOP020 AS "Latvenergo" caurlaižu režīma noteikumi

NOP020_AS Latvenergo caurlaižu režīma noteikumi.pdf

DU elektroniski iesniedzamā forma.xlsx

Pilnvarojuma un caurlaides pieteikuma vēstules forma.docx

K263 Darbuzņēmēju darbu organizācija AS "Latvenergo" atbalsta funkciju objektos

K263 Darbuzņēmēju darbu organizācija AS Latvenergo atbalsta funkciju objektos.pdf

1.pielikums Informācija darbuzņēmējiem.pdf

2. Pielikums Darba zonas nodošanas-pieņemšanas akts.docx

3. Pielikums Darbu veiksanas projekta saturs.docx

4. pielikums Darbuzņēmēja pārbaudes protokols.docx

5. pielikums Darbuznemeja un pasutitaja atbildibu sadalijums DA.pdf

6. pielikums Atbildibu sadalijums ITT.pdf

K172 Saņemto pakalpojumu, veikto būvdarbu un remontdarbu pieņemšanas kārtība HES un TEC tehniskās vadības funkcijās

K172_darbu pieņemšanas kārtība HES_TEC.pdf

pielikums_1_Ikmēneša darbu nodošanas-pieņemšanas akts (Forma Nr.2).doc

pielikums_2_Pārbaužu programma.doc

pielikums_3_Akts par iekārtas, būves gatavību darbam pirms kopējās pārbaudes sākšanas.doc

pielikums_4_Līguma darbu nodošanas-pieņemšanas akts.doc

pielikums_5_Līguma darbu nodošanas-pieņemšanas akts ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā.doc

pielikums_6_Akts par atliktajiem darbiem.doc

pielikums_7_Atlikto darbu nodošanas-pieņemšanas akts.doc

pielikums_8_Akts par defektu novēršanu garantijas laikā.doc

pielikums_9_Akts par Līguma darbu izpildi.doc

pielikums_10_Akts par Līguma saistību izpildi.doc

K305 Klientu personas datu apstrādes principi

K_305_Klientu personas datu apstrādes principi.pdf

Nosaukums Dokumenti
K076 Kārtība kādā izpildāmi zemes rakšanas darbi AS "Latvenergo" HES Tehniskās vadības funkcijas objektos

K076 Kārtība kādā izpildāmi zemes rakšanas darbi AS Latvenergo HES TVF.pdf

Pielikums Nr.1.docx

K162 Tehniskās dokumentācijas noformēšanas, nodošanas un izmantošanas kārtība HES Tehniskās vadības funkcijas tehniskajos arhīvos

K162 Tehn dok noformesana un nodošanas un izmantosanas kartiba HES TVF tehn.arhiva.pdf

ID092 Instrukcija zemūdens darbu veikšanai HES Tehniskās vadības funkcijas objektos

ID092 Zemudens darbi HES TVF objektos.pdf

Pielikums_ID092 izmainas.pdf

Nosaukums Dokumenti
K163 Kārtība kādā izpildāmi zemes darbi AS "Latvenergo" TEC Tehniskās vadības funkcijas objektos

K163 Zemes darbi TEC TVF.pdf

pielikums.pdf

K246 Tehniskās dokumentācijas noformēšanas, nodošanas un izmantošanas kārtība TEC TVF Tehniskajā arhīvā

K246 Tehn. dok. noformesanas, nodosanas un izmantosanas kartiba TEC TVF tehn.arhiva.pdf

K299 TEC TVF valdījumā esošo kravas celtņu nodošana lietošanā Darbuzņēmēju kravas celtņu operatoriem

K299 TEC TVF kravas celtnu lietosana darbuzn.pdf