Par muzeju

Enerģētikas muzejs veicina sabiedrības zinātību par Latvijas enerģētikas nozari un Latvenergo koncernu, kā arī sekmē jauniešu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām. Muzejs atbilstoši starptautisku energoapgādes uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības labajai praksei dokumentē, popularizē un nākamībai saglabā Latvijā un starptautiski atzītu enerģētikas mantojumu.

Enerģētikas mantojums un nozares vēsture attālināti pieejama interneta vietnē Virtuālais enerģētikas muzejs.


Ekspozīcija Ķegumā

Enerģētikas muzeja ekspozīcija atrodas Ķegumā − vietā, kur meklējami Latvijas vienotas elektroapgādes un Latvenergo koncerna pirmsākumi. Muzejā ikviens interesents – no zinātkāra bērna līdz nozares ekspertam – var smelties jaunas zināšanas par Latvijas enerģētikas vēsturi un attīstību.

Ekspozīcija Pļaviņu HES

Pļaviņu HES vēstures ekspozīcija atrodas Aizkrauklē, Pļaviņu HES ražotnē. Ar digitālo tehnoloģiju palīdzību apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar Pļaviņu HES no celtniecības sākuma līdz izaugsmei par lielāko elektroenerģijas ražotni Latvijā un izzināt, kā Daugavas ūdens pārtop elektroenerģijā.

Muzeja krātuve

Muzeja daudzveidīgais krājums izvietots Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā. Krātuvē glabājas vairāk kā 30 000 enerģētikas nozares, tostarp Latvenergo koncerna vēstures liecību.