Valsts kapitālsabiedrības drīkst ziedot finanšu līdzekļus vai mantu saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu” 

Atbilstoši ziedošanas stratēģijai AS "Latvenergo" finanšu līdzekļus ziedo šādos virzienos:

  • izglītība, zinātne, bērnu un jauniešu sports;
  • sociālā palīdzība;
  • kultūra.

Izglītība, zinātne, bērnu un jauniešu sports

Latvenergo koncerns ikgadēji īsteno projektus izglītības un zinātnes attīstībai enerģētikā, popularizē inženiertehniskās profesijas un veicina kvalificētu absolventu sagatavošanu.   

AS “Latvenergo” sniedz atbalstu 3.Eiropas fizikas olimpiādes organizēšanai Rīgā, kas notiek  no 2019.gada 31.maija līdz 4.jūnijam. Pasākumā piedalās 25 – 30 valstu komandas, kā arī olimpiādes Akadēmiskās komitejas locekļi, kas ir pasaules vadošo augstskolu mācībspēki. Pasākuma ietvaros visu dalībvalstu pārstāvjiem tika nodrošināta iespēja iepazīt ne tikai Latvijas akadēmisko vidi, bet arī uzņēmumus un sasniegumus fizikas un inženierzinātņu jomās, tādējādi veicinot Latvijas inženierzinātņu nozares starptautisko atpazīstamību.    

Vairākus gadus AS "Latvenergo” atbalsta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) inženierzinātņu vidusskolas attīstību un RTU Enerģētikas un elektronikas fakultātes Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanu.  

AS "Latvenergo", veicinot jauniešu izcilību eksakto zinātņu jomā, sniedz atbalstu Latvijas komandas dalībai starptautiskajā fizikas olimpiādē - 2017.gadā Jogjakartā, Indonēzijā, 2018.gadā Lisabonā, Portugālē un 2019.gadā Telavivā, Izraēlā.

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU EVIF Latvenergo radošās laboratorijas infrastruktūras attīstībai
22 995,86
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts aprīkojuma iegādei RTU inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas kabinetam
20 360,00
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU EVIF Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanai
80 082,90
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts aprīkojuma iegādei RTU inženierzinātņu vidusskolas optikas un elektronikas prototipēšanas laboratoriju kabinetiem
20 279,97
Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts Latvijas komandas dalībai 50.starptautiskajā fizikas olimpiādē
8 963,92

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts Latvijas komandas dalībai 49.starptautiskajā fizikas olimpiādē  
8 851,84
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts 3. Eiropas fizikas olimpiādes organizēšanai Rīgā (2019. gadā no 31. maija līdz 4.jūnijam)
50 000
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU EEF Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanai
25 997,10
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts aprīkojuma iegādei RTU inženierzinātņu vidusskolas fizikas, ķīmijas un dabaszinātņu laboratoriju kabinetiem  
24 929,89

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU EEF Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanai
22 629.15
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts RTU inženierzinātņu vidusskolas virtuālās telpas izveidei    
28 130.08
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts Latvijas komandas dalībai 48.starptautiskajā fizikas olimpiādē  
8 400

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts RTU inženierzinātņu vidusskolai
15 765,82

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU EEF Latvenergo radošās 
laboratorijas pilnveidošanai (iekārtu un materiālu iegādei)
42 189.85
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts RTU inženierzinātņu vidusskolas izveidei
9 422.35
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts
90009753598
Atbalsts Latvijas ES prezidentūras pasākuma „Enerģētikas Savienības konference” īstenošanai  
5 000

Sociālā palīdzība

Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus, AS "Latvenergo" finanšu līdzekļus sociālajā jomā no 2018. gada ziedo ar sadarbības organizāciju administrētu projektu konkursu starpniecību. Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv"" (Ziedot.lv) izvēlēts par sadarbības partneri, pamatojoties uz fonda iepriekšējo pieredzi, atpazīstamību un reputāciju.

AS “Latvenergo” sniedz sociālo atbalstu šādās jomās:

  • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
  • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām.
Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Latvijas mācību iestādes

151 datortehnikas komplektu dāvinājums
4297
Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""
40008078226
AS "Latvenergo" sociālā atbalsta projektu konkurss (2020.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
75 000
Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""
40008078226
AS "Latvenergo" sociālā atbalsta projektu konkurss (2019.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
75 000
Latvijas mācību iestādes

248 datortehnikas komplektu dāvinājums
7421 

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Latvijas mācību iestādes

227 datortehnikas komplektu dāvinājums
4 625
Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""
40008078226
AS "Latvenergo" sociālā atbalsta projektu konkurss (2018.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
150 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Latvijas mācību iestādes

166 datortehnikas komplektu un 1 drukas iekārtas dāvinājums
3 641
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
20 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
32 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Atbalsts daudzbērnu ģimeņu programmai 
109.4
Latvijas mācību iestādes

243 datortehnikas komplektu dāvinājums
4 903
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
18 600

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Sociālā atbalsta kampaņa "Elektrības norēķinu kartes - 84.24 EUR"
1 359 128.16
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Sociālā atbalsta kampaņa 2400 kWh kompensācija daudzbērnu ģimenēm
184 995.15
Latvijas mācību iestādes

492 sistēmbloku un 419 monitoru dāvinājums
12 579.61
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
18 600

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Sociālā atbalsta kampaņa 2400 kWh kompensācija daudzbērnu ģimenēm (79.68 LVL)
568 305.46
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
19 920.21

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
"Latvijas Pašvaldību savienība" biedrība
40008020804
Sociālā atbalsta kampaņa "Elektrības norēķinu kartes - 53.70 LVL"
123 093.64
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Sociālā atbalsta kampaņa 2400 kWh kompensācija daudzbērnu ģimenēm (79.68 LVL)
645 283.24
Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""
40008078226
Dāvinājums "Fonds "Ziedot"" datortehnikas iegādei cilvēkiem ar kustību traucējumiem
1 422.87
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
21 343.08

Kultūra

Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus,  AS "Latvenergo"  finanšu līdzekļus kultūras jomā trešo gadu pēc kārtas ziedo ar sadarbības organizāciju administrētu projektu konkursu starpniecību. Par AS "Latvenergo" sadarbības partneri kultūras jomā izvēlēts nodibinājums "Valsts kultūrkapitāla fonds" (VKKF). Izvēle izdarīta, izvērtējot organizācijas pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, un sabiedriskā labuma organizācijas statusu.


Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Publisks nodibinājums "Valsts Kultūrkapitāla fonds”
90001688232
Valsts mēroga kultūras pasākumu atbalsts, organizējot projektu konkursu (2020.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)  
75 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Publisks nodibinājums "Valsts Kultūrkapitāla fonds”
90001688232
Valsts mēroga kultūras pasākumu atbalsts, organizējot projektu konkursu (2019.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)  
75 000
Biedrība "Stendera biedrība"
40008056553
Atbalsts skulptūras izveidei akadēmiķa J.Stradiņa piemiņai
300

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
90001774093
Atbalsts Rīgas Brāļu kapu teritorijas elektroapgādes un apgaismošanas izbūves projekta realizācijai
100 000
Publisks nodibinājums "Valsts Kultūrkapitāla fonds”
90001688232
Valsts mēroga kultūras pasākumu atbalsts, organizējot projektu konkursu (2018.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
150 000
Nodibinājums "Svētku fonds"
40008141991
Atbalsts XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem
100 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Svētku fonds"
40008141991
Atbalsts XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem
200 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Svētku fonds"
40008141991
Atbalsts XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
100 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Dziesmu svētku biedrība
40008147829
Atbalsts XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku rīkošanai
270 345.64